top of page

Genç sanatçılar dosyası

Genç sanatçılar dosyası'nda umut veren, taze bir bakış açısına sahip on genç sanatçıya sanatı algılama biçimlerine, kendi pratiklerine, deneyimlerine, sanat piyasasıyla ilgili görüşlerine dair yedi soru sorduk. Berk Kır, Damla Sari, Duru Dinç, Gizem Konyar, Lütfü, Oktay Yılmaz, Ömür Kaya, Studio Pinprick, Yağmur Uyanık ve Zeynep Aslanoba sorularımızı yanıtladı

Portreler sırasıyla, Berk Kır, Damla Sari, Duru Dinç, Gizem Konyar, Lütfü, Oktay Yılmaz, Ömür Kaya, Studio Pinprick, Yağmur Uyanık ve Zeynep Aslanoba


Dosyada on genç sanatçıya sanatı algılama biçimlerine, kendi pratiklerine, deneyimlerine, sanat piyasasıyla ilgili görüşlerine dair aşağıdaki yedi soruyu sorduk.


1. Sanatı nasıl tanımlıyorsunuz? 

2. Sanatla ne zaman karşılaştınız ve sanat hayatınıza nasıl dahil oldu?

3. İşlerinizde ne tür medyumlar kullanıyorsunuz ve bunları tercih etme sebepleriniz nelerdir?

4. Sizi besleyen, ilham veren konular, isimler ve medyumlar nelerdir? Bunlar çalışmalarınıza nasıl yansıyor?

5. Sanatınızı aktarma sürecinde ve sonrasında nelerle karşılaşıyorsunuz? İşlerinizin ortaya çıkış sürecinde ve kişisel olarak veya grup içinde işlerinizi sergilerken ne tür olumlu ve olumsuz durumlarla karşılaşıyorsunuz? Bu süreçteki deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

6. Sanatı parasal anlamda değerli kılan unsurlar neler olabilir? Genç bir sanatçı olarak çağdaş sanat piyasasına dair eleştirileriniz nelerdir?

7. Yakın zamanda gerçekleştireceğiniz sanatsal etkinlikler, üretmeyi planladığınız yeni bir seri, katılacağınız sergiler yahut başka planlarınız var mı?


Berk Kır, Damla Sari, Duru Dinç, Gizem Konyar, Lütfü, Oktay Yılmaz, Ömür Kaya, Studio Pinprick, Yağmur Uyanık ve Zeynep Aslanoba sorularımızı yanıtladı. Her sanatçının röportajına sanatçının adının üzerindeki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar


 


Berk Kır, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden 2019 yılında mezun oldu. Sanat tarihçi olarak, Milliyet Gazetesi Kültür ve Sanat Departmanı, Rahmi Koç Müzesi Koleksiyon Yönetimi, Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı, Konya Kubadabad Saray Kazısı, Ayasofya Müzesi, Genç Sanat Dergisi, Müze Kart ve 16. İstanbul Bienali gibi çeşitli ekiplerde yer aldı. İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Merkezi ve İsveç Araştırma Enstitüsü’nde (SRII) bağımsız araştırmacı olarak çalıştı. Bir süredir Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Programı Yüksek Lisans Programı kapsamında kent tarihi, fotoğraf&gündelik hayat ilişkisi ve kültür rotaları üzerine çalışmalarını yürütüyor. Kavramsal düşünceler, imge teorisi, dil-nesne ilişkisi ve cinsiyet Berk’in ilgilendiği konu başlıkları arasında. Güncel olarak Unlimited Publications’ın fotoğraf editörlüğünü ve Samsung Türkiye’nin marka elçiliğini üstleniyor. 


 


Damla Sari 1992 Ankara'da doğdu. Lisans öğrenimini 2013-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamladı. 2021‘den beri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine devam ediyor. 2021 Aralık’dan bu yana Art On İstanbul ile çalışmalarını sürdürüyor. Nesne algılanımlarının psikanalitik çözümlemeleri üzerinden gerçekliğe yaklaşımı inceliyor. Çalışmalarını psikolojik durumlarını ortaya çıkarmaya her zaman hazır olan dışa-dönük karakterler üzerine yaptığı gözlemler üzerinden kuruyor. Bu karakterlerin davranışlarının kendi üzerinde doğurduğu izlenimlerden hareketle yeni medya, kinetik sanat ve enstalasyon işler üretiyor. Eserlerinde, bilinçli bir şekilde, teknolojiyi en ilkel yolla çözümleyerek yoğun bir duygu üretmeyi hedefliyor. Teknolojinin gelişmesiyle kaybolan duyguları teknolojinin kendisiyle deneyimlemeyi ve deneyimletmeyi amaçlıyor.


 


Duru Dinç 2002 yılında İstanbul'da doğdu ve yaklaşık dört senedir yükseköğrenim için Fransa’nın Lyon şehrinde yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon’da Sanat Bölümü'nde lisans eğitimini bitirdi ve şu anda aynı okulda yüksek lisansına devam ediyor. Sanat eğitimine ek olarak dönem boyunca Erasmus programı kapsamında Torino’da sanat ve kültür politikaları eğitimi alıyor. Son birkaç senedir çoğunlukla video-performans, fotoğraf ve buluntu nesnelerle çalışıyor. Günlük yaşantının, özellikle Türkiye’deki hayatın, bedensel ve bilişsel etkisi üzerine yoğunlaşıyor. Pratiği kendini iyileşme ve şifa kavramları üzerine inşa ediyor.


 


Gizem Konyar 1988 yılında Adana’da doğdu. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde flüt, piyano, koro şefliği eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra farklı yerlerde koro şefliği, korropetitörlük, elementer müzik ve hareket eğitmenliği yaptı. Şu anda eğitmenliğe devam ediyor. Sanat yolculuğu 2019 yılında zanaata ilgisiyle başladı. Ürettiği işlerde kumaşın içine işleyebilecek farklı malzemeleri bir araya getirerek geçirgen ve hareket eden, dokunsal, sürekli birbirini dönüştüren, görünenin içinde ve ötesinde bağlantılar kuran vücut çalışmaları yapıyor. Farklı yüzeylerdeki bu çalışmalarla bedenin dönüşümüne odaklanıyor. Ürettiği işler salt bir çizim ya da nakış olmak yerine, bu 2 yöntemin buluşma noktasında bir yerde bulunuyorlar.


 


Lütfü 1994 yılında Giresun'da doğdu. 2019’dan beri İstanbul’da yaşayıp üretimine devam ediyor. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. Lisans döneminde Erasmus programıyla Macaristan University of West Hungary'de bir yıl eğitim aldı. Mezun olduğu yıl Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı, tez çalışmalarıma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam etti. 2021 yılında Kişisel Bellekten İmgelerin Sanat Nesnesine Dönüşümü başlıklı tezini teslim ederek mezun oldu. 2021 yılında I ME CE sanat oluşumuyla birlikte Pera'da, Passage de Petit Champs’da, ilk solo sergisi olan Mızıkçısın Sen gerçekleşti. Çalışmalarında temelde, akademinin ve endüstrinin kabul etmediği hatalar üzerine odaklanıp kabul görmeyen hataları kabul ederek üretiminde bunlara yer veriyor. Hatayı temel alırken kendi çocukluk travmalarına ve psikolojik gerilimlerine de çalışmalarında yer veriyor. Hatanın kullanımını üslup haline getiriyor ve nesne üzerine odaklanıyor. Kalıp hataları, kararsız formlar, kafa karışıklıkları üzerine çalışıyor.


 


Oktay Yılmaz 1998 yılında Muğla’da doğdu. Lise eğitimimi bir güzel sanatlar lisesinin resim bölümünde tamamladıktan sonra 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne başladı. 2021 yılında aynı fakültede yüksek lisansa başladı ve halen devam ediyor. Yüzey üzerinde yeni şeyler denemenin, ağırlıklı olarak bu anlamda üretim yapmanın ve bunları yaparken farklı araçları kullanmanın onu beslediğini belirtiyor. Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan rastlantısal görünümleri yüzey üzerine taşıyor ve malzeme anlamında kendimi sınırlandırıyor. Bunu yaparken kullandığı görünümlerin başında ışık, gölge ve karanlık geliyor. Nesnenin kendisini kullanmak yerine sıklıkla onun oluşturduğu karanlığı ya da gölgeyi kullanıyor.


 


Ömür Kaya Ağrı’da doğdu, 2008 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Resim Bölümü’nü kazanıp 2013 yılında bu bölümden mezun oldu. Çalışmalarına belli bir süre ara verdikten sonra yağlı boya ve sulu boyayla kaldığı yerden devam etti. Doğa ve kadın bağlamında iklim krizinin yol açtığı tahribat üzerine çalışıyor. Dünyanın anti-demokratik eşitsizliklerini içeren ve ezici kötülüklerini eko-feminizme dayalı bir görüşle eserlerine aktarıyor. 


Hayrettin Taşkaya ve İsmail Dönmez, bir iç mimar ve bir sanat tarihçi olarak farklı  alanlarda uzun yıllar çalıştıktan sonra pandemi döneminde İstanbul’dan Eskişehir’e taşındıkları evrede birlikte üretmenin yollarını aradılar ve  2021 yılında tekstil öncelikli üretimler yaptıkları disiplinlerarası bir atölye olan Studio Pinprick’i kurdular. İkili olarak punch needle tekniği aracılığıyla farklı alanlardaki pratiklerini sergiliyorlar ve el işçiliğini kullanarak geleneksel üretim modellerini yeniden ortaya çıkarmayı amaçlıyorlar. Üzerinde çalıştıkları konular, kavram ve imge bütünlüğünü güncel dünyadan ve yaşanmışlıklardan alıyor. Özgürlük, sınırsızlık, sosyo-kültürel meseleler, cinsiyet, politika, insan hakları gibi güncel konuları ve bu konuların hem bölgesel hem küresel tarihi kodlarını araştırıyorlar.


 


Yağmur Uyanık 1992'de Antalya'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra 2015’de Fulbright bursuyla San Francisco Art Institute’de Sanat ve Teknoloji alanında master yapmak için Amerika’ya gitti, sonrasında da orada yaşadı. Şu anda pratiğini Amerika ve Türkiye arasında gidip gelerek sürdürüyor. İşlerinde kültürel sistemlerin oluşumunu, anlamlarını, mekansal bağlamlarını ve insanlarla dünya arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Objelerin ve araçların değişen konumunu, kültürlerdeki melezliği ve bilgi üretme sistemlerindeki dönüşümleri inceliyor. Zamanı anlamanın farklı yolları üzerine çalışıyor ve teknolojiyle bilgi üretiminin tarihi arasındaki ilişkiyi araştıran işler yapıyor.


 


Zeynep Aslanoba 29 yaşında, İstanbul-Bodrum arası yaşayıp çalışan, multidisipliner bir sanatçı. Son dönemde daha çok resim ve stop-motion kukla animasyonu işler üretiyor. Psikoloji, mitoloji ve mizah ile ilgileniyor. Hikayelerini yazarken de bu alanlarda araştırmalar yaparak insan olmanın ne demek olduğunu sorguluyor ve yaptığı çıkarımları kara mizah dolu bir hikaye anlatıcılığıyla izleyiciye sunuyor.

Comments


bottom of page