top of page

Versus Art Project'te empatiye ve utanca dair bir sergi

Versus Art Project, 8 Mayıs - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında Huo Rf’nin Hareket Alanı isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor


Huo Rf, N.B., 2024, Ahşap kaide ve bakır üzerinde farklı tarihlerde üretilmiş ve farklı boyutlarda sabunla, 21x20x33 cm


Huo Rf'nin sanatsal pratiğinin son sunumu ve dördüncü kişisel sergisi olan Hareket Alanı, sanatçının son dönem çalışmalarının temel taşı olan iki duyguya dair bir eser seçkisi sunuyor: empati ve utanç. Huo Rf, Hareket Alanı’nda sanatsal sürecini şekillendiren bu iki duygunun yaratabileceği ağır yükleri bırakmayı tercih ederek bu duyguların birleştirici gücüne odaklanıyor.


İzin verilen ya da kazanılan bir özgürlük alanı ya da tolerans marjı olarak tanımlanabilecek Hareket Alanı, dilin her daim önemli bir bileşeni olduğu Huo Rf'nin pratiğinde yeni bir aşamaya atıfta bulunuyor. Sanatçı, öfke ve üzüntüye saplanıp kalmak yerine akışkanlığın baskın olduğu başka bir düzlemde olabilmeyi araştırıyor.


Sergilenen eserler, Spot Işığı (2021) ve Kişi, Eylem, Durum serileri (2019-2024) ile isimsiz heykel serisi (2015), utanç, umutsuzluk, depresyon, öfke ve melankoli gibi bir dizi mahrem duyguyu ele alıyor. Sanatçı, bu duyguları politik eylemliliğe sahip duygular olarak tasvir ediyor. Çalışmalarıyla kişisel ve politik olanın sınırlarını zorlayan ve kuir kimliğe buradan yaklaşan sanatçı, utancı hem bireysel hem de toplumsal yönleri olan, kişinin benlik algısını ve başkalarıyla ilişkilerini şekillendiren, dolayısıyla kimlik inşası için oldukça verimli bir tartışma alanı açan bir duygu olarak tanımlıyor.


Huo Rf, Untitled II, 2015, 32x32 cm boyutunda peluş kumaş ve hava kurumalı kil heykel, ten rengi boya, 15x12,5x5 cm


Aklın yüceltildiği pozitivist çağda çoğunlukla zayıf bir imge olan betimlenen kalp, Huo Rf'nin pratiğinde başkalarının sıkıntılarına karşı duyarlılığını ifade etmek için güçlü bir araç olarak ortaya çıkıyor. Sanatçının üretiminde harekete geçirici bir güç olan empati, ona bu sayede gelişen güçlü duygu ve düşüncelerin peşinden gidebilme olanağı sağlıyor.


Bir tekerlemenin başlangıcı gibi olan Kişi, Eylem, Durum, sanatçının içinde bulunduğu sosyal ve kültürel normları anlamak için başkalarının utanca dair hikâyelerini toplayıp kendi deneyimleriyle harmanladığı bir iş haline geliyor. Serinin ismi insan türünün geçmişinde, bugününde ve geleceğinde tekrar eden utanç eşiklerine referans veriyor. Huo Rf bu seri için, en sık kullandığı malzemelerden biri olan bakırı ya yazıyla şekillendiriyor ya da muz kabuğu, plastik veya fotoğraf gibi malzemelerle birleştiriyor. Ayrıca insanlarla görüşerek ve onlara üç temel soru sorarak bu konuya dair derinleşiyor: utançla ilgili herhangi bir anıları olup olmadığı; o dönemden hala utanıp utanmadıkları ve "utanç verici" bir şey gördüklerinde nasıl tepki verdikleri. Bazı açılardan, utancı paylaşmak, bu duyguların basitçe öznesi olmaktan ziyade politik özneler haline gelebileceği bir tartışma alanı yaratıyor.


Huo Rf, Spotlight , 2021, Ultra pürüzsüz baskı dibond iplik bağlayıcı bant askısı, alüminyum karkas, 15x20 cm


Spot Işığı da ilk kez bu sergide, eserin ve Banu Karaca'nın sözlerinin İstanbul'un belirli semtlerinde asılan afişlerinde yer aldığı bir video eşliğinde sergileniyor. Banu Karaca, Ekin Coşkuner ve Aylin Kuryel'in bu sergiye eşlik eden yazılarıyla birlikte sanatçı, başkalarının -tanıdık tanımadık- hikayelerini biriktiriyor ve bunların işlerine sirayet etmesini tercih ediyor.


Huo Rf, H.R., 2022, Bakır ve sanatçının annesi tarafından örülmüş perde, farklı ağırlıklarda üç taş, Mersin-Gözne’den, ahşap kaide, 21x21x38 cm. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi desteği ile üretilmiştir.


Hareket Alanı, 8 Mayıs – 14 Haziran 2024 tarihleri arasında Versus Art Project'de ziyaret edilebilir


*Zehra Begüm Kışla'nın yazdığı sergi metninden uyarlanmıştırコメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page