top of page

SALT Araştırma Fonları dağıtıldı


2013’ten bu yana her yıl Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat konulu araştırma projelerine destek veren SALT, CultureIst'in iki ek fonuyla birlikte bu yıl da sekiz projeye fon sağladı. Her biri 15.000 TL değerinde olan 2020 SALT Araştırma Fonları’yla desteklenen projelerin süreç ve bulguları, Ocak 2021’de SALT Galata’da gerçekleşecek sunumlarda ele alınacak

1960’larda Ankara, Kızılay’da açılan Markiz ve Venüs mağazalarının Larissa Araz tarafından çekilmiş fotoğrafları, Enver Arcak’ın izniyle, Hermana 20. Yüzyıl Ankara Yahudileri Görsel Araştırma Projesi, 2016, SALT Araştırma Fonları


Özgün yaklaşımlar sunarak, yeni bilgi üretimine katkıda bulunan, yeni kaynakları görünür kılan, disiplinlerarası ve katmanlı projelere yönelik olarak tasarlanan SALT Araştırma Fonları kapsamındaki iki sanat araştırmasının fonlarını, Türkiye’deki sanat ve kültür platformlarının gelişimine sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlayan, ABD merkezli CultureIst sağlıyor. Bu yıl 114 başvuru arasından seçilerek SALT Araştırma Fonları tarafından desteklenen sekiz proje arasında:


Mert Daban’ın Osmanlı Ankara’sına Sürgünler (1895-1912): Şehir-Sürgün İlişkisi Açısından Bir Yaklaşım başlıklı 1895 ve 1912 yılları arasında Ankara’ya sürgün gönderilen kişi ve topluluklar üzerinden vilayetin fiziksel, sosyal ve kültürel yapısıyla imkânlarını irdeleyen bir araştırması, Emirhan Özay’ın Sessiz Özgürleşme: Ladino Basında Boykot, Millî İktisat ve Osmanlılaşma Meselesi (1913-1914) başlıklı, Osmanlı Yahudi seçkinlerinin millî iktisat politikalarına verdiği desteğin cemaat içi tartışmalarını, 1913-1914’te Rum esnafa uygulanan iktisadi boykotun arka planı eşliğinde ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araştırması, Şerif Süveydan’ın Antakya’nın 1960-1990 Arası Kentsel Gelişiminde Bir Mimarın Rolü: Vilyam Azaroğlu başlıklı Antakya’yı apartmanla tanıştıran ve 1957’den 1990’a şehir ve yakın çevresinde çoğu bugüne ulaşamamış yüzlerce binayı tasarlayan Vilyam Azdaroğlu’nun mimari pratiği üzerine yarı biyografik bir araştırması, Faruk Can Ünal’ın Türkiye’de Yazlık ve Dinlenme Kültürünün İlk Örneklerinden Biri Olarak Bayramoğlu başlıklı 1950’ler sonrasında yazlık ve dinlenme kültürünün toplumda yer edinmesiyle İstanbul'a yakın konumda bulunan Bayramoğlu’nun yazlık yerleşim yeri olarak ortaya çıkışını, gelişimi ve dönüşümünü mimari bağlamda değerlendiren bir araştırması, Nora Tataryan’ın Geç Osmanlı’da Bir Kültürel Üretim Mekânı Olarak Salonlar başlıklı II. Meşrutiyet sonrasında çoğunlukla edebiyat alanında faaliyet gösteren kadınların kurduğu salonları, dönemin düşünce akımlarının ortaya çıktığı ve Türkiye’deki feminist hareketin tohumlarının atıldığı mekânlar olarak inceleyen bir araştırması ile Gülay Acar Göktepe’nin İzmir’in Sosyal Yaşamında Bir ‘Cennet Kapısı’: Göktepe Piyano Salonu (1952-1957) başlıklı 1952’de özel bir mülkün üst katında açılan ve İzmir’in ilk konser salonu özelliğini taşıyan Göktepe Piyano Salonu’nun şehrin sosyal yaşamına etkilerinin izini süren araştırmasıyla, Mert Sarısu’nun Kayıp Bir Avangardın İzinde: Darbeler Arası Sanat ve Toplumsal Hareketler başlıklı 12 Eylül’e varan süreçte, demokratik mücadelenin sorunlarına sanatla cevap üretmeye çalışan ve dönemin ruhuyla çelişkilerini barındıran Halkın Dostları (1970-1971), Militan (1975-1976) ve Sanat Emeği (1978-1980) dergilerinin sanat tartışmaları ve toplumsal hareketler temelinde konumuna dair bir araştırması yer alıyor.


Projelerin bulguları, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alev Erkmen, Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Bora Gürdaş ve Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alp Yücel Kaya ile SALT’tan Farah Aksoy ve Lorans Tanatar Baruh’tan oluşan seçici kurulun katılımıyla yapılacak sunumlarda ele alınacak. Herkese açık program, Ocak 2021’de SALT Galata’da gerçekleştirilecek.

Comments


bottom of page