top of page

SAHA’dan 22 farklı sanat projesine destek


SAHA - Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi, pandemi süreci nedeniyle görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı ve kolektiflere yönelik olarak başlattığı SAHA Sürdürülebilirlik Fonu: Covid-19 kapsamında 22 farklı projeye destek sağlıyor


Fotoğraf: Julian Mora


SAHA’nın üretim süreci pandemiden olumsuz etkilenen projelerini tamamlamak ya da bu dönemde ortaya çıkan konu ve sorunları ele almak isteyen sanatçı ve kolektiflere 8.000-20.000 TL arasında destek sağlamak amacıyla yaptığı açık çağrı sonuçlandı. Haziran başında duyurulan SAHA Sürdürülebilirlik Fonu: Covid-19 için yarıya yakını sanatçılardan olmak üzere tam 146 başvuru alan SAHA yönetimi, projeleri başvuru kriterlerine ve bütçeye uygunluk bakımından değerlendirildikten sonra SAHA’nın misyon ve öncelikli faaliyet alanlarını da gözeterek 22 farklı projeye toplam 338.400 TL net destek sağlayacağını açıkladı.


SAHA Derneği, 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan dokuz kolektif sergi, kamusal program veya araştırma projesinin yanı sıra 12 güncel sanat eseri ya da sanatçı kitabının üretimini destekliyor. Üyeleri ve destekçileri sayesinde çağdaş sanat alanındaki sanatçı, küratör ve yazarların eğitim ve üretim ortamlarını ve uluslararası ağlarla etkileşimlerini geliştirmeyi hedefleyen SAHA’nın 35 yaş altı sanatseverlere özel SAHA+ üyelik programının destekçileri ise, Covid-19 sürecinde daha da görünür hâle gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla kurulan "Omuz" adlı gönüllü hareketin ikinci döneminde 20 sanat emekçisine 1000’er TL destek sağlıyor.


Desteklenecek başvuru sahipleri AICA Türkiye, Are Projects, Atış Serbest, amberPlatform/BİS, Berat Işık, Body in Perform, Burak Kabadayı, CANAN, Çınar Eslek, Dilşad Aladağ, Eda Aslan, Esen Karol, Elif Öner & Evrim Kavcar, Ferhat Özgür, Geniş Açı Proje Ofisi, Kıymet Daştan, Gözde Mimiko Türkkan, Müge Yıldız, Omuz, PASAJ, Pelin Kırca, SKA, TAPA (Transformative Art Project for Activists), Volkan Aslan’dan oluşuyor:


AICA Türkiye: Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye, pandemi sürecinin sanat ve sanat eleştirisine etkilerini konu almak üzere uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi planlıyor. Ekim 2020’de düzenlenmesi planlanan kongre İngilizce, Fransızca ve Türkçe yayınlanacak.


amberPlatform/BİS: BİS Beden İşlemsel Sanatlar Derneği, beden ve işlem odaklı sanatsal ifade biçimlerini araştırmayı amaçlayan istanbul merkezli bir oluşumdur. Bağımsızlar İndeksi Türkiye’de kültür ve sanat alanında çalışan bağımsız inisiyatiflerin görünürlüğünü arttırmayı, işbirliği ve paylaşım yoluyla öz kaynaklarını hareketlendirmeyi amaçlayan kolaylaştırıcı bir oluşumdur.


Are Projects: Are , disiplinler arası bağımsız sanat alanı olarak 2019’da Antalya’da faaliyete geçmiş kar amacı gütmeyen bir açık alandır. Çok fonksiyonlu bu oluşumun hedefleri arasında sanatın işlevlerini sorgulamak, diyaloğa yönelmek, proje ve işbirliklerini teşvik etmek yer alır. Are açık kütüphanesi, sanatçılara sağladığı üretim ve sergileme alanı, düzenlediği konuşma serileri ve güncel workshoplar sayesinde kısa sürede bölge için çok fonksiyonlu bir yapı haline geldi.


Atış Serbest: 2012’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü akademisyenlerinden Can Aytekin ve Levent Aygül’ün inisiyatifiyle başlatılan Atış Serbest sergi serileri alternatif sergi mekanları oluşturmak adına başlatılmıştır. 19 sanatçı ve 1 sanatçı kolektifinin katılımıyla 31 Ekim - 30 Kasım 2020’de Barın Han’ın 10 mekânına yayılan "MECMU" başlıklı sergi düzenleniyor.


Body in Perform: Body in Perform, 2018 yılında performans sanatçısı Ayça Ceylan tarafından kurulan uluslararası bir performans sanatı platformudur. İki senedir devam eden, Body in Perform serilerinden, bir ev arama yolculuğu olan Take Me Home Where I Belong! Beni Ait Olduğum Eve Götür! bir online proje olarak hayata geçti. Dijital arşiv projesi kapsamında; proje süresince yayınlanan performanların yer aldığı, yeni temalar üzerine gelecek başvurularla bir uluslararası performans sanatı ağı oluşturmak üzere, sanatçıların bilgileri, performansları ve çalıştıkları temalar üzerine bağlantı kurabilecekleri bir haritalama sistemi oluşturuluyor.


Geniş Açı Proje Ofisi: Geniş Açı Proje Ofisi [GAPO], Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi (1997-2006) sürecinde kazanılan deneyim ve bilgi birikimiyle fotoğraf ve görsel sanatlar alanlarında projeler gerçekleştirmek amacıyla iki kültür yöneticisi Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler tarafından 2007 yılında kuruldu. 

Organizasyonel ve küratoryal bir ekip olan GAPO, yaptığı çalışmalarla fotoğraf alanında Türkiye’deki ana referans kaynaklarından biri olmak ve böylelikle Türkiye’den fotoğrafçılar ile uluslararası alandan kültür profesyonellerini buluşturmayı amaçlar.


SKA: SKA, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen, sanatçı kitaplarını ve alternatif süreli - süresiz yayınları merkezine alan, İstanbul çıkışlı bir platformdur. Sergi katalogları, sanat kitapları ya da monografilerden ayrılan, sanatçının kendisi ve birlikteliklerle bir “iş” olarak üretilen yayınların arşivlenmesini ve bu arşivin çevrimiçi, çevrimdışı izleyici, sanat üreticileri ve araştırmacılarla buluşmasını amaçlar.


PASAJ: PASAJ katılımcı ve sosyal odaklı sanat projelerine yer veren; iki sanatçı ve iki kültür yöneticisi (Seçil Yaylalı, Giorgio Caione, Elif Bursalı, Zeynep Okyay) tarafından yürütülen İstanbul’da bir insiyatiftir. Yerel ve uluslararası sanatçıların sergilerine, kamusal ve yarı kamusal alana müdahalelerine, atölyelerine, konuşmalarına, performanslarına ev sahipliği yapar.


Transformative Art Project for Activists: TAPA (Transformative Art Project for Activists / Aktivistler için Dönüştürücü Sanat Projesi) 2019 yılında yola çıkan ve ilk uygulamasını 13 Temmuz – 26 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen bir rezidans projedir. Erinç Seymen, Kevser Güler, Kültigin Kağan Akbulut ve Tuba Kocakaya’nın oluşturduğu seçici kurul tarafından seçilen 10 sanatçı 45 gün süreyle programa katılıyorlar. Program sonrasında Eylül'de bir sergi düzenlenecek.


Omuz: Omuz, karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışmaya inanan bir grup kültür sanat emekçisinin başlattığı, devamlılığının hepimizin desteği ile mümkün olacağı gönüllü bir harekettir. COVID-19 sürecinde daha da görünür hâle gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Görsel sanatlar alanında çalışan ve üretenler arasında bir paylaşım ağı olan Omuz, maddi destek almak isteyenleri destek sağlamak isteyenlerle biraraya getirir.


SAHA Sürdürülebilirlik Fonu: Covid-19 kapsamında ayrıca Burak Kabadayı'nın Sabit Değişiklikler, Dinamik Aralıklar başlıklı video yerleştirmesine, Berat Işık'ın Lâl başlıklı heykelinin üretimine, CANAN'ın Falname isimli yayın projesine, Çınar Eslek'in KRAASANAB başlıklı sanatçı kitabına, Dilşad Aladağ, Eda Aslan ve Esen Karol'un Bir Yerin İzinde Pek Çok Yer, Unutma Bahçesi Projesi başlıklı araştırma-yayın projesine, Elif Öner ve Evrim Kavcar'ın Hassas Sesler Sözlüğü başlıklı sanatçı kitabına, Ferhat Özgür'ün Köçek Şaban başlıklı video-performans projesine, Kıymet Daştan'ın Memory Burn / Oblivion Stone projesine, Gözde Mimiko Türkkan'ın Su gibi başlıklı iki kanallı video projesine, Müge Yıldız'ın Ben kendim bir hayalettim isimli videosuna, Pelin Kırca'nın Microscripts başlıklı video projesine ve Volkan Aslan'ın Sağlıcakla Kal başlıklı iki kanallı video projesine destek veriliyor.


Kommentare


bottom of page