top of page

Prekaryanın Görünmeyen Özneleri Araştırma Anketi için sanatçılara açık çağrı


Sanatçı, sözlü tarih uzmanı ve araştırmacı Eda Yiğit, Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu başlıklı araştırması çerçevesinde kurgulamış olduğu çevrimiçi anketi sanatçıların katılımına sunuyorPandemi sürecinde özellikle çözüm üretilmesi gereken, gündelik hayatımızı ve geleceğimizi doğrudan farklı boyutlarıyla etkileyen kavramlara dönüşen prekarite ve güvencesizlik üzerine konuştuğumuz bugünlerde prekaryanın görünmeyen özneleri sanatçılara odaklanan Eda Yiğit, bu kapsamda gerçekleştirdiği araştırma girişiminde sanatçıların katılımını bekliyor. Sanatçılara dair pek kullanılmayan, daha ziyade beyaz yakalılar, hizmet sektörü çalışanları ya da orta sınıf için aşina olduğumuz prekarya* kavramı etrafında şekillenen araştırma, prekar olarak sanatçılara yönelik bir araştırmanın bu dönemde elzem olduğu düşünülerek Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu başlıklı araştırma çerçevesinde bir çevrimiçi anket kurgulandı.


Araştırma anketi, sanatçıların güvencesizlik konusundaki genel durumlarını ve pandemi döneminde karşılaştıkları olağanüstü durumları incelemeyi hedeflerken, sanatçıların pandemi sürecinde prekarya olarak deneyimlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla hazırlandı. Sonuç ürünün, makale olarak yayımlanmasının planlandığı 15 dakikalık ankette soruların eksiksiz yanıtlanması anketin verimliliği ve değerlendirme süreci açısından önem taşıyor.Sonuçlarının analizinin, üretilen çözüm önerilerinin, dayanışma pratiklerinin ve örgütlenme stratejilerinin, kültür-sanat alanında kolektif çalışmalar için referans olma niteliğine sahip olacağı öngörülülen ankete bu link üzerinden ulaşabilir, sorularınız ve iletişim için edayigi@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.


*Prekarya, güvencesiz bir varoluşla yaşam sürdüren kırılgan özneleri, çatısı altında buluştuğu bir tanımlamadır. Emeğin somut ve soyut, geleneksel ve güncel anlamlarıyla örülmüş, proleteryanın kabuk değiştirmiş ve neoliberalizm baskısıyla farklı sınıfsallıklara sıçrayarak yatayda kesen bir tezahürüdür. Güvencesizlik, geçicilik, yabancılaşma, esneklik kavramlarıyla açıklanır. Prekarya çatısı altında kendini tanımlayabilen sanatçılar anketin hedef kitlesidir. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Anket ile edinilen bilgiler araştırma için kullanılacaktır. Toplanan veriler anonimleştirilecektir. Veriler başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecektir.

Comments


bottom of page