top of page

OMM'dan İki Güneş Altında'ya paralel podcast serisi

Odunpazarı Modern Müze'de devam eden İki Güneş Altında sergisine paralel podcast serisi dinleyicilerle buluşuyor


Yağız Özgen, 256 WEB COLORS, 2012, Tuval üzerine akrilik, 114x152 cm, Erol Tabanca Koleksiyonu


Küratörlüğünü Aslı Seven'in üstlendiği sergi İki Güneş Altında, gökyüzünde iki güneş olasılığının açtığı mitolojik ve spekülatif ufuklardan, dünyadaki varoluşumuzun Güneş’le olan derin bağlantılarına uzanan bir keşif yolculuğu sunuyor. İki Güneş Altında, resim, heykel ve videoya kadar uzanan çeşitli disiplinlerde üretilmiş eserler ile güneş ışığı, gölgeler ve atmosferik kırılmalar etrafında şekillenerek optik, termal, metamorfik ve duygusal olgulara dair bir duyarlılık paylaşıyor.


İki Güneş Altında'ya paralel olarak hazırlanan podcast serisi sergiye eşlik ediyor. Podcast serisinde serginin küratörü Aslı Seven, sergide işleri yer alan sanatçılar Seyhun Topuz, Taner Ceylan, Yağız Özgen, Gizem Akkoyunoğlu ve Serhat Kiraz ile sanat pratikleri üzerine konuşuyor. OMM’un Sergiler Direktörü Zeynep Birced ise İki Güneş Altında sergisinin ortaya çıkış hikayesini meraklılarıyla paylaşıyor.


 

Podcast bölümleri


Bölüm 0 | Güneş’in Batmasına İzin Verilmeli - Zeynep Birced, Aslı Seven

İki Güneş Altında podcast serisinin giriş bölümünde OMM Sergiler Direktörü Zeynep Birced, İki Güneş Altında sergisinin fikir aşamasından hayata geçişine kadar olan tüm süreçleri serginin küratörü Aslı Seven'le konuşuyor.


Bölüm 1 | Sadeliğe Varmak- Seyhun Topuz

Her darbe, kişinin kendi bilgisine dayanarak kontrol edilebilir mi? İki Güneş Altında sergisinde Mavi Düğüm adlı eseriyle yer alan sanatçı Seyhun Topuz, kütle kullanımının reddi, birbirini doğuran eser üretim süreçleri ve sadeliğin peşinde olmak üzerine konuşuyor.


Bölüm 2 | Işığın Yarattığı Ruh Hâlleri - Taner Ceylan

Bir ressam neyi resmederse resmetsin eninde sonunda hep kendisini resmedermiş. İki Güneş Altında sergisinde Turunç adlı eseri yer alan Taner Ceylan, üretim anına geri dönerek Güneş’i düşünüyor, Güneş ile olan bedensel ve zihinsel bağlantılarından, mekânın hissettirdiklerinden ve ışığın figürlerin üzerindeki etkisinden bahsediyor.


Bölüm 3 | Bir Manzara Olasılığı - Yağız Özgen

Malzeme, başka bir şeyin kılığına girmeden, başka bir şeyin yerine geçmeden karşımızda duruyorsa onu nasıl algılarız? Sergi kapsamında gösterilen 256 Web Colors eserinde arayüz kavramına odaklanan Yağız Özgen, soyut ile figüratif arasında kurulan bağ, zihnin hayal etmek istedikleri ve uzay fotoğraflarına dair düşüncelerini paylaşıyor.


Bölüm 4 | Bilinmeyeni Anlamlandırma Sistemi - Gizem Akkoyunoğlu

Hep orada olduğu hâlde inkar ettiğimiz o şey, bastırdığımız karanlık tarafımız olabilir mi? İki Güneş Altında sanatçılarından Gizem Akkoyunoğlu, sergide yer alan İsimsiz adlı üçlemesinin üretim yolculuğunu, ölüm etrafındaki hikâyeler üzerine üretilenleri, mitolojik hayvanların eserlerdeki algısını ve tekrarın pratiğindeki yerini anlatıyor.


Bölüm 5 | Dünyanın En Küçük Yapı Taşı: Sayılar - Serhat Kiraz

“Evrende en ufak bir değişiklik, her şeyin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılar.” Görünmeyenin arkasında başka bir görünürlük yaratan Rakamlar eseriyle sergide yer alan Serhat Kiraz, yakalanmayı ve sabitlenmeyi reddeden biçimler, sayıların hayatımızdaki yeri ve Güneş ışığının renklerle ilişkisini anlatıyor.


İki Güneş Altında, Sergiden görünüm, Odunpazarı Modern Müze, Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz, 2023


Erol Tabanca Koleksiyonu'ndan bir seçki sunan İki Güneş Altında,  21 Temmuz 2024 tarihine kadar Odunpazarı Modern Müze'de görülebilir.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page