top of page

İKSV, Kültür Hattı projesiyle UNESCO Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları dâhilinde hazırlanan Kültür Hattı başlıklı projeyle, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. Türkiye’den bu fonu alan ilk proje olan ve Temmuz 2020’de başlaması planlanan Kültür Hattı ile ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine destek olunması hedefleniyorUNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen dokuz projeden biri olan Kültür Hattı projesiyle, ilk kez Türkiye’den bir kültür kurumu 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmak amacını taşıyan bu fondan faydalanma imkânını yakalıyor.


Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen proje dâhilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırmasının, Türkiye’nin her yerinden kültür sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programının ve herkese açık bir dijital platformun hayata geçirilmesi planlanıyor. Temmuz 2020’de başlayacak ve iki yıl sürecek proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşıyor. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynuyor. Proje kapsamında tartışma forumu, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital platform ise proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.


Ana hedeflerinden biri "üye ülkelerdeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının beşeri ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmek" olan Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazanan Kültür Hattı projesi, kültür-sanat alanında Türkiye’nin farklı kentlerinde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin yetenek, beceri ve kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, sivil toplumda, kamu kurumlarında veya bağımsız girişimlerde çalışanlar arasından dengeli bir dağılım gözetilerek seçilecek katılımcılara kültür yönetimi alanında eğitimler sunulmasının yanı sıra, eğitimlerin içeriğinin alanda çalışan deneyimli akademisyenler ve uzmanlar tarafından tasarlanıp, hazırlanarak uygulamaya konması planlanıyor. Ayrıca eğitime katılanların katkılarıyla, kültür-sanat alanındaki politika yapıcılara ve yetkililere sunulacak bir gölge raporun da hazırlanacağı projede, kültür politikaları, projenin kapsadığı konulardaki engel ve problemler, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının diyalog ve sivil katılıma yaklaşımları ve eğitime katılanların görüşleri doğrultusunda oluşturulacak raporun çözüm önerileri içermesi ve mevcut duruma dair bir inceleme sunması hedefleniyor.


İKSV’nin kültür-sanat alanındaki fikir alışverişini zenginleştirmek, bu alandaki tartışmalara katılımı kolaylaştırmak ve veri üretimine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği kültür politikaları çalışmaları kapsamında yürütülecek, Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) da ortakları arasında yer aldığı Kültür Hattı projesinin, Temmuz 2020 – 2022 tarihleri arasında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Comments


bottom of page