top of page

İkinci Seans: hibrit sanatçı kimliklerine dair

AAE Design; Ali Anıl Erçel, Ceyda Çaldıran, Ege Onat Gezer, Eray Kaynak, Görkem Tüysüz, Merve Üstünalp, Naz İşcan, Özge Kul ve Sinan Özalp’ın çalışmalarından oluşan İkinci Seans isimli karma sergiye 2 Mart'a kadar ev sahipliği yapıyor


Ceyda Çaldıran, Benlikler, 2022, Gazete kâğıdı üzerine linol baskı, 31x53 cm


AAE Design'ın ev sahipliğinde 02 Şubat - 02 Mart 2024 tarihleri arasında Ali Anıl Erçel, Ceyda Çaldıran, Ege Onat Gezer, Eray Kaynak, Görkem Tüysüz, Merve Üstünalp, Naz İşcan, Özge Kul ve Sinan Özalp’ın çalışmalarını bir araya getiren İkinci Seans, Fatih Köktaş koordinatörlüğünde ve Emrah Çoban küratörlüğünde gerçekleşiyor. İkinci Seans, sanatçıların üretim pratiklerinin dövme ile iç içe geçtiği bir süreci yansıtıyor. Sergi, sanatçı ve dövmeci tanımlarını ayrıştıran bir tutumdan ziyade hibrit bir sanatçı kimliğine işaret ediyor.


İkinci Seans'da ortak payda her ne kadar dövme gibi görünse de sergi benzer üretim motivasyonu olan sanatçıları bir araya getiriyor. Serginin bir diğer amacı ise üretim disiplini olarak dövme sanatını odağına alan sanatçılara özgün üretimlerini sergileyebilecekleri alternatif bir mekan oluşturmak. Alternatif sergileme mekanları oluşturmak, sanatçıların özgür üretimini desteklemek ve kolektif bir bilinç oluşturmak serginin ana motivasyonunu oluşturuyor. 


Merve Üstünalp, İzleyici, 2013, Kumaş üzerine dikiş, 380x100 cm


Mekânın dövme stüdyosu kimliği korunarak gerçekleştirilecek sergide farklı medyumlarda üretim yapan dokuz dövme sanatçısı eserleriyle mekanı yeniden kurguluyor. Dövme makinası yerini kalem, kil, boya ve kumaşa bırakırken stüdyoda bulunan diğer yapısal unsurlar ise birer sergileme öğesi olarak yeni bir işlev kazanıyor. Transfer kağıdında hayat bulacak sergi afişi ise bu özgün deneyimi özetleyecek bir eser olarak sergide yer alıyor.  


İkinci Seans 2 Mart 2024'e kadar AAE Design'da ziyaret edilebilir.

Comments


bottom of page