top of page

Be Mobile-Create Together!'da yeni üretimler


Avrupa ve Türkiye arasındaki sanatçı değişim programı Be Mobile – Create Together!, 6-15 Aralık tarihleri arasında, Şehir Hatları Haydarpaşa Vapur İskelesi’nde, Berlin merkezli ses sanatçısı Abel Korinsky'nin Yakamoz isimli ses ve ışık yerleştirmesine ev sahipliği yapıyor

☕️ 7 dakikalık okuma

Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve Mayıs 2020'ye kadar devam etmesi planlanan, dört ülkeden 30 sanatçıya, farklı ülkelerde yaşama ve üretme imkanı sunan Be Mobile-Create Together! projesi ilk dönemiyle birlikte sanatçı evlerinde konaklamaya başlayan sanatçıların üretimlerini sergilemeye ve paylaşmaya başladı.

Fransa, Hollanda, Almanya ve Türkiye'den sanatçılara yer veren ve Türkiye’de faaliyet gösteren dört kültür kurumu, Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Büyükelçiliği, Goethe Enstitüsü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) ortaklığında yürütülen projenin ilk üretimlerinden biri, Abel Korinsky'nin ses ve ışık teknolojisi kullanılarak tasarladığı yerleştirmesi Yakamoz. Çalışma, eşlik ettiği etkileyici sesler ve görsel yansımalarla, 1917’de ünlü mimar Vedat Tek’in (1873-1942) tasarladığı, seramikçi Hafız Mehmed Emin Efendi’nin (1872-1922) ise Kütahya seramiğiyle kapladığı Haydarpaşa Vapur İskelesi’nde, tecrübe edilebiliyor.

Çalışmanın bir parçası olduğu Be Mobile – Create Together! projesi, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında gerçekleştirilirken, kariyerinin başındaki sanatçı ve yazarlara Fransa, Almanya, Hollanda ve Türkiye’nin saygın sanatçı evlerinde misafir olma olanağı sunuyor. Proje kapsamındaki sanatçılar, farklı zamanlarda ve sürelerle Fransa’da Paris, Cassis, Issy-les-Moulineaux; Almanya’da Dresden, Berlin ve Stuttgart; Hollanda’da Amsterdam, Maastricht ve Lahey; Türkiye’de ise İstanbul, Bursa, Ayvalık ve Şirince’de yer alan ve farklı disiplinlere odaklanan sanatçı evlerinde kalırken, Haziran ayında tercihleri ve ilgi alanları doğrultusunda sanatın farklı alanlarına hâkim 13 sanatçı eviyle eşleştirilen 30 sanatçıdan 10’u, Eylül ayından bu yana üretimlerini Fransa, Almanya, Hollanda ve Türkiye'de sürdürüyor.

İstanbul'un farklı noktalarında:

Proje kapsamında Fransa, Almanya ve Hollanda’dan İstanbul'a gelen sanatçılar, İKSV Sanatçı Evi ve arthereistanbul’da konaklıyor. Projenin ilk dönemi kapsamında İKSV Sanatçı Evi Lina Gómez, Kasia Fudakowski ve Nina Kuttler’ı, arthereistanbul ise Abel Korinsk'yi ağırlıyor. Üç ay boyunca şehri deneyimleyen ve üretimlerini burada devam ettiren sanatçılar, bu dönem yaptıkları çalışmaların bazılarını yine İstanbul’da sergileme imkânı buluyor.

Abel Korinsky'nin Yakamoz yerleştirmesi'nin yanı sıra, proje 2 Aralık Pazartesi günü Lina Gómez'in, Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleştirdiği özel bir performansa ev sahipliği yaptı. İstanbul’da kaldığı üç ay boyunca şehrin mekânını anlamaya yönelik araştırmalarının neticesi olan bu performansı sanatçı, bir “açık prova” olarak nitelendirirken, Gómez’e performansında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yedi öğrenci ve altı ses sanatçısı eşlik etti. Heykel, performans, yazı ve film içeren eğlenceli çalışmalarıyla tanınan sanatçı Kasia Fudakowski ise İstanbul’da bulunduğu sürede kısa metrajlı bir film çekti. Filmin önümüzdeki sene Almanya’da sergilenmesi planlanıyor. Fudakowski’nin ayrıca Avrupa’da sergilenecek iki eserinin üretimi de Türkiye’de gerçekleşiyor. Son olarak proje kapsamında İstanbul'da çalışan bir diğer sanatçı Nina Kutler ise bu süre boyunca kıyı temizliği konusunda araştırma yaparken, TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) ile 23 Kasım’da ANEMONE Projesi kapsamında İstanbul’un Filburnu sahilinde ikinci deniz çöpü araştırmasına katıldı.

Türkiyeli sanatçıların üretimleri:

Proje, Eylül ayından bu yana altı Türkiyeli sanatçıya yer verdi. Bu kapsamda, İlayda Tunca, 10 Ekim’de Paris’in köklü misafir sanatçı programlarından Cité Internationale des Arts’da açık stüdyosu A Juicy Topic to Mumble (Konuşmak için Sulu bir Konu) ile kendi yayımladığı Jack ve Sihirli Fasulye Sırığının Yapı Çözümü isimli kitabını tanıttı.

Paris’in daha çok dijital sanatlara eğilen sanat merkezi Le Cube’ün konuğu olarak programa dâhil olan Didem Yalınay, proje kapsamında çalışmalarını uluslararası katılımla genişletme fırsatını yakaladı. Akademi ve sanat alanında disiplinlerarası çalışan ve özellikle jeneratif sanata odaklanan sanatçı, Paris’te kaldığı sürede 20 Kasım’da Cite Internationale des Arts’da, 22 Kasım’da ise Le Cube’de Verileri Yeniden Düşünmek://gürültü/süz başlıklı bir atölye düzenlerken, katılımcıları birlikte veri tasarlamanın yollarını bulmaya davet etmek için veri dünyasında üretimi öne çıkaran bir kurulum yaptı. Sanatçının iki kurumun işbirliği imkânlarını daha aktif hale getirmek amacıyla iki aşamalı olarak hazırladığı atölyenin çalışmaları ise geniş uluslararası katılımla devam ediyor.

Fotoğraf projeleriyle ve belgesel film yapımcılığıyla ilgilenen Gülşin Ketenci ise Künstlerhaus Bethanien’in konuğu olarak 15 Ekim’den bu yana Berlin’de çalışıyor. 15 Mart’a kadar üretimini burada sürdürecek sanatçı şu sıralar Almanya’da kadın basketbol takımı Türkiyemspor’un sporcularını konu alan bir proje tasarlıyor. Özellikle kadınların emeğinin her alanda daha görünür olmasını sağlamak için fotoğraflı hikâyeler üretmeye çalışan Ketenci, 14 Kasım’da bir açık stüdyo etkinliği ile çalışmalarını paylaştı.

Çağdaş dans çalışmalarına odaklanan sanatçı evi Dansmakers’ın konuğu olarak Ekim ayını Amsterdam’da geçiren Canan Yücel Pekiçten, tiyatro birlikleri RAST ve Dansmakers Amsterdam ortaklığında, Podium Mozaiek’te How to Enjoy Ceylon Tea (Seylan Çayı’nın Tadı Nasıl Çıkarılır) adlı performansını sergiledi. Performans, sömürge ürünlerinden Seylan Çayı’nın tadını çıkarmanın alternatif yollarını arayan solo bir dans gösterisi olurken, Georges Bizet’in oryantalist operası İnci Avcıları’ndan ilham alan Pekiçten, performansında Batı’da egemen olan kavramsallaştırma yöntemlerine dikkat çekmeyi hedefledi.

Çalışmaları çizim, video, kolaj ve yerleştirmeler etrafında şekillenen ve biyolojik süreçlerle ilgili araştırmalara dayanan Burcu Yağcıoğlu ise proje kapsamında, Kasım ayı boyunca Maastricht’te yer alan Jan van Eyck Academie’de konakladı. Fasciation olarak bilinen bir bitki mutasyonu üzerine çalışan sanatçı, 27 Kasım’da sanat pratiği, bitkilerin mutasyonu ve botanik anomalileri üzerine bir sunum yaptı. Hollanda'da çalışan bir diğer sanatçı Diren Demir, Ekim ayında Amsterdam merkezli Rast Theater’ın konuğu olurken, 20 Ekim’de Theater RAST ve Dansmakers ortaklığında Podium Mozaiek’te Confessions (İtiraflar) isimli bir interaktif yerleştirme sergiledi. Yerleştirmesinde Diren, katılımcıları bir itirafta bulunmaya davet ediyor ve itiraf edilen her bir günah için kendi günahlarından birini itiraf ediyor.

Eylül 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen ve Avrupa ile Türkiye arasındaki sanatsal ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi öngören Be Mobile – Create Together! projesi, genç yetenekleri teşvik etmenin yanı sıra Türkiye ile Avrupa’nın sanat ortamları arasında kalıcı bağların oluşumuna katkı sunmayı amaçlıyor. Projeyle birlikte sanatçıların yerel kültürü daha derinlemesine tanıması ve anlaması, yerel sanat ortamına dahil olmaları, yeni bağlantılar kurmaları, fikirlerini paylaşmaları, birbirlerinden ilham almaları, sanat projeleri ve araştırmaları yürütmenin yanı sıra konuk oldukları ülkelerin sanatçılarıyla birlikte çalışma ve üretme olanaklarından faydalanmaları hedefleniyor.

#ArtUnlimited #unlimitedrag #BeMobileCreateTogether #HaydarpaşaVapurİskelesi #Avrupa #Türkiye #AbelKorinsky #Yakamoz #Fransa #Hollanda #Almanya #FransızKültürMerkezi #HollandaBüyükelçiliği #GoetheEnstitüsü #İstanbulKültürSanatVakfı #İKSV #VedatTek #HafızMehmedEminEfendi #AvrupaBirliği #TürkiyeABKültürlerarasıDiyalogprogramı #Paris #Cassis #IssylesMoulineaux #Dresden #Berlin #Stuttgart #Amsterdam #Maastricht #Lahey #İstanbul #Bursa #Ayvalık #Şirince #İKSVSanatçıEvi #arthereistanbul #LinaGómez #HasköyYünİplikFabrikası #MimarSinanGüzelSanatlarÜniversitesi #KasiaFudakowski #NinaKuttler #TÜDAV #TürkDenizAraştırmalarıVakfı #ANEMONEProjesi #Filburnusahili #İlaydaTunca #CitéInternationaledesArts #AJuicyTopictoMumble #KonuşmakiçinSulubirKonu #JackveSihirliFasulyeSırığınınYapıÇözümü #LeCube #DidemYalınay #jeneratifsanat #VerileriYenidenDüşünmekgürültüsüz #GülşinKetenci #KünstlerhausBethanien #Türkiyemspor #BurcuYağcıoğlu #Dansmakers #CananYücelPekiçten #RAST #PodiumMozaiek #HowtoEnjoyCeylonTea #SeylanÇayı #GeorgesBizet #İnciAvcıları #JanvanEyckAcademie #Fasciation #DirenDemir #RastTheater #Confessions #İtiraflar

bottom of page