top of page

OPUS Chroma


Summart, yılın ilk sergisinde OPUS Chroma projesine ev sahipliği yapıyor. Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Utku Dervent ve Selçuk Fergökçe’nin çalışmalarından oluşan serginin küratörlüğünü Dolunay May üstleniyor. OPUS Chroma, 17* ocak-11 şubat 2017 tarihleri arasında Summart’ta izlenebilir.

Utku Dervent, İsimsiz, Tuval üzerine akrilik, 100 x 100 cm, 2014

Bağımsız ve kar amacı gütmeyen sanat platformu Summart, 2017 yılının ilk sergisinde dört sanatçının ortak projesi, OPUS Chroma’ya yer veriyor. Latince “yapıt, iş” anlamına gelen OPUS, akademiden aynı dönem mezunu Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Utku Dervent ve Selçuk Fergökçe’nin sanatsal üretimlerinde birbirleriyle olan etkileşimlerini ifade ederken isimlerinin ilk harflerinden oluşan bir semboliklik de taşıyor. Dört sanatçı ortak üretimden öte sanatsal birlikteliklerini, çalışmalarının ortak unsuru “Chroma” yani renk zemininde ifade ediyor.

Selçuk Fergökçe, Havva - Adem(Cennet), Tuval üzerine yağlı boya, 200 x 300 cm, 2015

OPUS Chroma’da her bir sanatçı renkle farklı bir ilişki kuruyor. Sergilenen çalışmalarda renk, kimi zaman kromatik titreşimlerin müzikalitesine yönelirken kimi zaman rengin atmosferik etkisini öne alan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Kimi çalışmada figüratif ifadeye duygu ve ruhsal çevre kazandıran renk, bir diğerinde biçimle bağımsız bir ilişkide psişik etkiler yaratarak kendini gösteriyor.

Pınar Genç, 9 Yumurta, Tuval üzerine karışık teknik, 35 x 35 cm, 2016

Dört ressamdan oluşan OPUS Chroma ortak üretime yönelik bir oluşumdan öte renk meselesinin resimdeki önemine vurgu yapmak amacıyla bir araya gelmiş bir gruptur. Aynı dönem Akademi mezunu Oğuz Haşlakoğlu, Pınar Genç, Utku Dervent ve Selçuk Fergökçe’nin isimlerinin baş harfleri “OPUS”a bir gönderimde bulunur. Opus; Latince “yapıt, “iş” anlamına gelirken, “Chroma” her ne kadar Latincede “renk” demekse de çağdaş renk terminolojisinde daha ziyade rengin saflık, yoğunluk ve doygunlukla değişen niteliğini tanımlamaktadır. Dört ressam mezuniyetlerinin akabinde sanatsal çalışmalarında ortaklıklar kurmuş, eğitsel anlamda birbirlerine destek olan ilişkilerini korumaya devam etmişlerdir. Dolayısıyla birlikte hem sanatı hem de sanat eğitimini süreç içinde tartışmış, incelemiş, alışveriş etmiş ressam, eğitimci, akademisyen kimliğe sahip bir grup söz konusudur. Bu dört sanatçı OPUS Chroma zemininde; çeşitliliğin rengarenkliğinden öte rengin kendi içindeki derinlik boyutuna vurgu yapan bir çağrıyı görünürleştirir.

Oğuz Haşlakoğlu, Firavun ve Musa, Tuval üzerine akrilik ve yağlı boya, 135 x 180 cm, 2016

‘Chroma’nın sadece renkle değil müzik gibi sanatın diğer alanlarını da kapsayan nitelikleri projeye paralel olarak gerçekleştirilecek performans ve söyleşilerde tartışılacak. Küratörlüğünü Dolunay May’ın üstlendiği OPUS Chroma 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren Summart'ta görülebilir.

(* Yoğun kar nedeniyle 12 Ocak olan açılış 17 Ocak tarihine ertelenmiştir.)

bottom of page