top of page

Zamanın kalıntılarında Sagalassos’u İzlemek

Fotoğrafı bir ifade/araştırma aracı olarak kullanan Murat Germen'in Sagalassos’u İzlemek başlıklı sergisi Bozlu Art Project'te yarın izleyiciyle buluşuyor. Sagalassos Antik Kenti yararına düzenlenen sergi, arkeoloji ve çağdaş sanatı bir araya getirerek disiplinler arası bir bakış açısı sunuyor


Solda: Murat Germen, Sagalassos Gezegeni, diameter 120cm, 3eds+1AP, Cprint+diasec, 2022

Sağda: Murat Germen, Metanetli No.1-9, 9 x 50 cm x 50cm, 150 x 150 cm, 3eds+1AP, Cprint+diasec, 2022


Burdur il sınırları içinde, Ağlasun ilçesinde yer alan ve günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanan yerleşim izlerine sahip olan ve bugün Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos kentinin tanınırlığını arttırmak ve arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak yaratmak amacıyla gerçekleşecek olan Sagalassos’u İzlemek başlıklı sergi Bozlu Art Project’in 2019 yılında düzenlediği Sagalassos İçin başlıklı karma sergi projesinin devamı olma niteliği taşıyor.


Murat Germen, Metanetli No.2-9, 9 x 50 cm x 50cm, 150 x 150cm, 3eds+1AP, Cprint+diasec, 2022


1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından fark edilerek ilk defa Batı literatüründe geçmeye başlayan, en parlak dönemini Roma İmparatoru Hadrian (MS 117-138) zamanında yaşayan ve Toros Dağları’nın sarp yamaçlarında yer almasından dolayı en iyi korunmuş antik kentlerden biri olan Sagalassos kentinden günümüze ulaşanlar bugün Burdur Arkeoloji Müzesi envanterinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.


Kentin zengin tarihinin izlerini görünür kılmak amacıyla Bozlu Art Project ve Sagalassos Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen proje ise antik kenti ziyaret eden Murat Germen’in kentin bugüne kalan izlerinden aldığı ilhamla ürettiği yeni yapıtlarını izleyici ile buluşturuyor. Çalışmalarını kent, mimarlık ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen ve sanatçı Murat Germen’in 2019 yılındaki serginin ardından Sagalassos’u yeniden yorumladığı sergi, izleyiciyi zaman, mekân, insan ve mimarlık kavramları üzerine düşündürmeyi amaçlıyor.


Murat Germen, İm serisinden, 50 x 75cm, 3eds+1AP, Cprint+diasec, 2022


2019 yılında Bozlu Art Project tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen Sagalassos İçin başlıklı sergi Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’nin katılımıyla gerçekleşmiş ve serginin geliri Sagalassos Antik Kenti’nde gerçekleşen arkeolojik kazı çalışmalarına aktarılmıştı. Sagalassos Vakfı, Bozlu Art Project ve Murat Germen iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında düzenlenen sergi satışlarından elde edilecek tüm gelirin de Sagalassos Vakfı tarafından Sagalassos Antik Kenti onaylanmış arkeolojik kazı projelerini desteklemek amacıyla, Sagalassos Kazı Başkanlığı banka hesabına aktarılması planlanıyor.


Murat Germen, Salim No.1 & 2, 2 x 225 cm x 35cm, 3eds+1AP, Cprint+diasec, 2022


Sagalassos’u İzlemek isimli Murat Germen sergisi 27 Ağustos'a kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilir.

Comments


bottom of page