top of page

SAHA, New Museum işbirliğiyle Aslı Çavuşoğlu’nun sergisine destek verdi


Çağdaş sanatı desteklemek amacıyla faaliyelerini sürdüren SAHA, New Museum işbirliğiyle Aslı Çavuşoğlu’nun 18 Eylül 2018 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında, Natalie Bell küratörlüğünde gerçekleşen kişisel sergisine destek verdi

Aslı Çavuşoğlu, New Museum’daki sergisi The Place of Stone için belirli renklerin tarihsel sürecini araştırdığı çalışmalarının devamı olarak, M.Ö. 7. yüzyıldan beri özellikle Afgan madenlerinden çıkarılan mavi bir taş olan lapis lazulinin kökenini ve ticaret tarihini ele alır. Sanatçı, geleneksel olarak lapis pigmentiyle yapılan bir sanatsal pratik olan ve lapis lazulinin ticareti, dağılımı ve kültürel sembolizmi hakkında bilgi taşıyan fresk tekniğini kullanarak bir duvar oluşturur.

Bu enstalasyonunda Çavuşoğlu, mavi rengin tarihinin, Orta Asya’dan Afrika ve Avrupa’ya uzanan farklı coğrafyalarda ve yüzyıllar boyunca süregelen kutsal, siyasal ve duygusal bağlamda dönüşümünün ve değişen çağrışımlarının izini sürüyor.

Sanatçının bu sergisi kapsamında hazırlanan katalog, New Museum küratörü Natalie Bell, sanatçı Mariana Castillo Deball ve antropolog Michael Taussig ile bağımsız küratör ve yazar Amy Zion’un yazılarını içeriyor.

Комментарии


bottom of page