top of page

Paylaşılan kutsal mekânlar


Dionigi Albera ve Manoël Pénicaud küratörlüğündeki Paylaşılan Kutsal Mekânlar karma sergisi, Institut français Ankara, Anadolu Kültür, CerModern ve Calouste Gulbenkian Vakfı iş birliğiyle 30 Eylül’e kadar Ankara CerModern’de ziyaretçilerle buluşuyorGençer Yurttaş, Balıklı Meryem Ana Kilisesi, İstanbul, 2019


Daha önce farklı versiyonları Marsilya’da Mucem Müzesi (2015), Tunus şehrinde Bardo Müzesi (2016), Selanik ve Paris’in yanı sıra (2017) Marakeş, New York (2018) ve İstanbul’da (2019) sergilenen Paylaşılan Kutsal Mekânlar, Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar’da üç İbrahimî dinin bir arada var olduğu mekânlara odaklanıyor.


Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar yüzyıllar boyu yapageldikleri gibi bugün de başka bir dine ait mabetlerde ibadet ediyorlar. Dinî topluluklar arasındaki sınırların geçirgenliğini gösteren paylaşılan kutsal mekânlar, bu coğrafyalarda oldukça yerleşik bir hadise olma özelliği taşıyor. Bu üç tek tanrılı din, teolojik farklılıklarına rağmen, inanışlar, ayinler, kutsal figürler ve mekânlar bakımından birçok ortak unsura sahipken, bu kesişmeler muğlaklıktan tamamen uzak olmadığı gibi kimi zaman da çatışmalara yol açabiliyor. Bu mabetler paylaşımın birçok örneğini sunduğu gibi, bölünme ve ayrışmayı da içeriyor. Paylaşılan Kutsal Mekânlar sergisi bu hadiseyi, farklı bağlamlara sahip çeşitli örnekler vasıtasıyla konumlandırarak ve iç içe geçmiş mekân ve pratikleri, sembol ve figürleri öne çıkararak inceliyor.


Solda: Manoël Pénicaud, Minaret of the David Tomb and Tower Bell of the Dormition Church of Mary, Kudüs, 2015

Sağda: Manoël Pénicaud, Woman and Votive Eggs in the Crypt of the Ghriba Synagogue, Jerba, Tunus, 2014


Sébastien de Courtois, Dilşa Deniz, Elizabeta Koneska, Jens Kreinath, Sara Kuehn, Marion Lecoquierre, Yael Navaro, Antonio Pusceddu ve Aylin de Tapia'nın araştırmacılarını oluşturduğu sergide, Saima Altunkaya, Hüsniye Ateş, Benji Boyadgian, Hera Büyüktaşçıyan, Manuel Çıtak, Ekrem Ekşi, Thierry Fournier, Giampaolo Galenda, Emrah Gökdemir, Nele Gülck & Nikolai Antoniadis, Engin Irız, Noha Ibrahim Jabbour, Robert Jankuloski, İzzet Keribar, Marco Maione, Jean-Luc Manaud, Diana Markosian, Cécile Massie, Andrea Merli, Ayşe Özalp, Manoël Pénicaud, Nira Pereg, Guy Raivitz, Sarkis, Gildas Sergé, Cemal Taş, Hale Tenger, Francesco Tuccio ve Gençer Yurttaş çalışmalarıyla yer alıyor.


Akdeniz coğrafyasında bir çeşit “hac yolculuğu” olarak tasarlanan sergi, “kutsalı paylaşma”nın tarihsel ve güncel veçhelerini ortaya koyuyor. Sergi ziyaretçilere antropolojik araştırmayla güncel sanatın bir araya geldiği bir deneyim sunarken, onları paylaşılan mabetler etrafında bir yolculuğa davet ediyor. Yıllar süren antropolojik ve tarihsel araştırmalara dayalı, çok yönlü bir proje olan Paylaşılan Kutsal Mekânlar, serginin her bir tekrarında yeniden yazılıyor. Nitekim genel tema aynı kalmakla beraber biçim, içerik ve bağlam her yeni şehirde değişiyor.


Paylaşılan Kutsal Mekânlar sergisi, 30 Eylül’e kadar Ankara CerModern’de devam ediyor.

コメント


bottom of page