top of page

Komünitas projesi dijitalde başlıyor


Kültür sanat yönetimi açısından İzmir’i merkeze alan, Açık Stüdyo yürütücülüğündeki "Komünitas" İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği projesi 17 Ekim-29 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak hayata geçiriliyorBaşlangıç düzeyinde, kültür sanat yönetimi açısından İzmir’i merkeze alan, disiplinlerarası ve uluslararası bir iş birliği zeminini örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğini araştıran proje, pandemi koşulları dolayısıyla dijital ortamda tasarlanan sunum, söyleşi ve forum biçimlerinde gerçekleşecek kapsamlı bir etkinlik planına ev sahipliği yapıyor. Komünitas bu araştırmayı sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleri ile akademisyenlerden oluşan katılımcıların geçmiş ve güncel deneyimleri ışığında gerçekleştiriyor.


Etkinliklerin sonucunda toplanan veriler e-kitap biçiminde bir rapor metni ile erişime açılması planlanırken, kalıcı belgelemeye uygun kayıtlar podcast ya da vodcast biçimlerinde arşivleniyor. Sürecin bütününe ilişkin bir video dokümantasyonun oluşturulacağı etkinliklerle eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamda çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından üretilen bir iş, sürecin uzantısı olarak erişime açılıyor.


Komünitas projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMind-Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla; Kültür için Alan finansmanıyla uygulanıyor.bottom of page