top of page

Kezban Arca Batıbeki’den Senin Annen bir Melekti Yavrum


Kezban Arca Batıbeki’nin yazar, şair ve fotoğrafçı Merih Akoğul küratörlüğündeki Senin Annen bir Melekti Yavrum isimli kişisel sergisi 6 Mayıs’ta Merdiven Art Space’te açılıyor. Sanatçı sergisinde, Türk Sinema tarihinde önemli yeri olan babası yönetmen Atıf Yılmaz ve sinema/tiyatro oyuncusu annesi Nurhan Nur'la paylaştığı çocukluğunun izlerini; sinematografik sahneler, fotoromanlar, alt kültür, klişe, kitsch ve pop kavramları çerçevesinde gerçekleştirdiği sanatsal üretimleriyle izleyiciyle paylaşıyor


Kezban Arca Batıbeki, Anne III


1984’ten bu yana, farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan, Türkiye’de güncel sanatın değerli isimlerinden Kezban Arca Batıbeki annesinin sinema fotoğraflarından yola çıkarak hazırladığı, çeşitli sanat pratiklerini bir araya getiriyor.


Serginin küratörü Merih Akoğul’un sergi metninde kaleme aldığı üzere; “Sanat pratiğinde nostalji öğelerinin belirginliğiyle de tanınan sanatçının çoğu yapıtında izleyici, tanıdık duyguların eşlik ettiği bir filmin fragmanı içinde geziniyor gibidir. Sanatçının kişisel hafızasından, anılarından, sinemadan kısacası yaşamından beslenen; yalnızlık, özlemler, hayaller ve hüznün melankolisiyle sarmalanan ve bu kez salt “kadın”a değil aslında “annesi”ne yönelik içsel ve dışsal kuşatmayı da ele alan son sergisi Senin Annen Bir Melekti Yavrum, Batıbeki’ nin duygu yüklü andaçlara sahip üretimlerinden önemli bir örnek olacaktır.


Kezban Arca Batıbeki, Anne 10

Sanatçının tuval resimlerinden foto-kolajlarına, yerleştirmelerden kısa filmlerine kadar tüm sanat pratiğinde, sıradan görünen imgeler birer ikona dönüşür. Sanatçı, her ne kadar tüketim toplumu ve pop imgelerini kullansa da kendi resimsel/plastik anlayışı içinde bu imgeleri yeniden biçimlendirerek yapıtlarına geniş bir toplumsal bağlam kazandırır. Bu anlamda sıradan olanı ele alışı, estetik araştırmadan çok, sosyoloji/tarih ve toplumsal hafıza çizgisine yakınlaşır. Batıbeki, sanatsal söylemi ve çalışmalarının gerisindeki düşünsel ortamı, topladığı objeleri, efemeraları kullanarak kurgular.


Sanatçının yapıtlarında yer bulan her bir nesne, sosyo-kültürel hafızanın ve bireysel deneyimlerin ortak donanımları olarak başkalaşır. Nihai olarak yapıt, rastlantısal öğelerin yeniden düzenlenmesi değil, nesneler ve deneyimler arasındaki kurucu bağıntıların ifadesidir. Çünkü, nesneler, izleyiciye bir semboller ve alegoriler sahnesi sunarken sanatçının hafızasını diri tutan büyük bir mizansen de oluşturur.”


Kezban Arca Batıbeki, Anne 6 & 8


Sanatçının annesi Nurhan Nur'un, gerçek film karelerine referans gönderen tıpkı kostümler ve pozlarla yapılan güncel çekimlerinin geçmiş/bugün arasında zihni ve bedeniyle yaptığı içsel yolculuk ve anne/kız arasında yaşanan duygusal metaforlar serginin hareket noktasını oluşturuyor. Sergide ayrıca Nur'un Türkiye'de bir dönem Türk Sineması’nın yerini alan fotoromanlara yaptığı çekimlerden seçilmiş örnekleri kullandığı resimler, mekan yerleştirmesi ve video yerleştirmeleri gibi farklı işler, iki farklı jenerasyonun; fotoğraf, video, yerleştirmeler ve yeni teknoloji üzerinden kendi dönemlerine bakışlarını irdeliyor.


Ayrıca, sergiye özel olarak fanzin üreten görsel sanatçı Deniz Başer'in, 150 Edisyonla sınırlı, el yapımı fanzini de içinde bulunduğumuz dijital dünyaya naif bir dokunuşla göz kırpıyor.


Kezban Arca Batıbeki’nin yazar, şair ve fotoğrafçı Merih Akoğul küratörlüğündeki Senin Annen bir Melekti Yavrum isimli kişisel sergisi 6 Haziran’a kadar Merdiven Art Space’te devam ediyor.

Comments


bottom of page