top of page

İstanbul'un yedi hikâyesi, yeni platformunda


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Dört Ayaklı Belediye, Şişli Camii, Taksim, Uzak İzlenimler, Doğu’ya Seyahat, Ahşap İstanbul ve Uzun Öyküler başlıklı sergileri Google Arts & Culture platformu üzerinden ziyarete açıldı

☕️ 3 dakikalık okuma

Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisi, 2016

Google ve 40 ülkeden 151 önemli sanat kurumunun iş birliği ile oluşturulan Google Arts & Culture platformu, dijital ortamda ziyaretçilerin kendi sanat koleksiyonlarını oluşturup, paylaşmalarına olanak sağlıyor. 2012 yılında projeye dahil olan Pera Müzesi'nin ardından; kapsamını Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini içeren İstanbul araştırmaları üzerinden oluşturan Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de daha önce ev sahipliği yaptığı süreli sergilerin bir kısmını bu platform üzerinden ziyaretçilere açıyor. Proje dahilinde, İstanbul odağında gerçekleştirilmiş, Dört Ayaklı Belediye, Şişli Camii, Taksim, Uzak İzlenimler, Doğu’ya Seyahat, Ahşap İstanbul ve Uzun Öyküler başlıklı sergilerin sunulacağı platform, koleksiyonları İnternet ortamında erişilebilir kılarken, ziyaretçilere koleksiyonlardaki eserleri detaylı olarak inceleyebilme fırsatı veriyor.

Uzak İzlenimler: Clara ve Luigi Mayer'in Resimlerinde 18. Yüzyıl İstanbul'u sergisi, 2011

Bu kapsamda, Google Arts & Culture platformu üzerinden yayına açılan Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisi, İstanbul’un toplumsal tarihinin her döneminde gündelik yaşamın önemli bir parçası olan sokak köpeklerinin, dini, siyasi ve sosyolojik dönüşümlerle değişen serüvenine ışık tutarken, Şişli Camii: Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı sergisi ise Cumhuriyet İstanbul’unun ilk anıtsal dini yapısını fotoğraf ve metinlerle tanıtıyor. Dijital platformun öne çıkan bir diğer sergisi Taksim: İstanbul’un Kalbi ise, sosyal hassasiyetlerin en fazla ifade bulduğu bir merkeze dönüşen Taksim Meydanı'nın 19. yüzyıldan 1960'a uzanan süreçte geçirdiği değişim ve dönüşümlere fotoğraf, gravür ve harita üzerinden ışık tutarken, Doğu’nun Merkezine Seyahat 1850-1950 : Pierre de Gigord Koleksiyonu’ndan İstanbul’da Gezginlerin 100 Yılı sergisi Batılıların çeşitli merak ve ilgi alanları nedeniyle, 18. yüzyıldan beri Doğu topraklarına yaptıkları yolculukların İstanbul odaklı öyküsünü anlatıyor.

Ahşap İstanbul: Konut Mimarisinden Örnekler sergisi, 2008

Platformda yer alan bir diğer sergi, Uzak İzlenimler: Clara ve Luigi Mayer'in Resimlerinde 18. Yüzyıl İstanbul'u ise, 1776 - 1792 yılları arasında İstanbul'da görev yapan İngiltere Büyükelçisi Sir Robert Ainslie'yle birlikte kente gelen Luigi Mayer ve İstanbul'da evlendiği Clara Barthold Mayer'in kentin 18. yüzyıl sonundaki pitoresk görüntülerini resmettikleri eserlerden oluşuyor. Kıbrıslı Yalısı, Mazlum Ağa Köşkü, Alman Büyükelçiliği Yazlık Konutu,Kayserili Ahmed Paşa Konağı, Büyükada Altın Ordu Caddesi 20 Numara ve Zeyrek Bölgesi Evleri gibi konut mimarisinden örnekler sunan Ahşap İstanbul ile kentin tarihsel topoğrafyasına odaklanan bir mikro tarih çalışması niteliğindeki Uzun Öyküler: Melling ve Dunn'ın Panoramalarında İstanbul ise platformun dikkat çeken diğer sergileri arasında yer alıyor. Sergilerin İngilizce ve Türkçe metinleri ile çok sayıda görsel malzemesine Google Arts & Culture platformu üzerinden erişilebiliyor.

Ziyaretçileri İstanbul’a farklı perspektiflerden yaklaşarak özgün birer hikâye oluşturan bu yedi sergiyi incelemek üzere Google Arts & Culture platformuna davet eden İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, benzer şekilde yakın zamanda, Atatürk: Bir İnsandan Fazlası, Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi’nin 150 Yılı ve Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergilerini de aynı platform üzerinden yayınlamayı planlıyor.

#ArtUnlimited #unlimitedrag #SunaveİnanKıraçVakfı #İstanbulAraştırmalarıEnstitüsü #DörtAyaklıBelediye #İstanbulunSokakKöpekleri #ŞişliCamii #ErkenCumhuriyetDönemindeBirOsmanlıYapısı #Taksim #İstanbulunKalbi #Uzakİzlenimler #ClaraBartholdMayer #LuigiMayer #18Yüzyılİstanbulu #İngiltereBüyükelçisi #SirRobertAinslie #Ahşapİstanbul #UzunÖyküler #MellingveDunnınPanoramalarındaİstanbul #DoğuyaSeyahat #PierredeGigordKoleksiyonu #İstanbuldaGezginlerin100Yılı #KıbrıslıYalısı #MazlumAğaKöşkü #AlmanBüyükelçiliğiYazlıkKonutu #KayseriliAhmedPaşaKonağı #BüyükadaAltınOrduCaddesi20Numara #ZeyrekBölgesiEvleri #konutmimarisi #Google #GoogleArtsCulture #PeraMüzesi #Bizans #Osmanlı #Cumhuriyet #İstanbul #Atatürk #AtatürkBirİnsandanFazlası #BatıyaAçılanPencere #GalatasarayLisesinin150Yılı #HafızaiBeşer #OsmanlıYazmalarındanHikâyeler

Commentaires


bottom of page