top of page

Günseli Baki’nin kişisel sergisi Git Üstüne Bir Şey Giy! açılıyor


K2 Güncel Sanat Merkezi 2-16 Eylül tarihleri arasında Günseli Baki’nin Git Üstüne Bir Şey Giy! adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergisinde kadınların çocukluktan itibaren toplumsal ve kültürel olarak alımladığı uyarıların kendi bedeni üzerinde yarattığı yabancılaşmayı kırmak için bedenini parçalayarak ürettiği imgeleri, doğadaki form ve karşılıkları ile birleştiriyor


Günseli Baki, Git Üstüne Bir Şey Giy sergisinden


Hafıza ve mekan arasındaki ilişkiyi sorguladığı çalışmalarının yanı sıra kadın kimliğinin mevcut kültürel bağlamda oluşturulma biçimlerine, toplumsal cinsiyet konularına odaklanan fotoğraf sanatçısı Günseli Baki’nin 2019 Eylül ayında Büyük Kardıçalı Han’da çıkan yangın sebebiyle, geçtiğimiz Nisan ayında ise pandemi koşulları nedeniyle ertelenen sergisi Git Üstüne Bir Şey Giy, 2 Eylül 2020 saat 18:30’da K2 Güncel Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde açılıyor.


Fotoğrafın kendisini de kişinin kendini parçalara ayırdığı birer ayna olarak gören fotoğrafçı, verili kodları kırmak ve dönüştürmek için hatırlamamızı sağlamaya çalışıyor. Sergiye aynı zamanda on fotoğrafçının oto portreleri ve metinleri de eşlik ediyor. Fotoğrafçıların oto-portre ve metinleri, kadınların yaşadıkları sorunların aynılığına dikkat çekme amacını taşırken, kadın bedeninin seyirlik, gözetlenen ve bu yüzden de denetlenen bir nesne haline gelmesinin kültürel boyutuna gönderme yapıyor, sistemin dayattığı her türlü rekabete karşı kadınların her koşulda birlik olmasının önemini vurguluyor. Sergide fotoğraf ve metinleri yer alan sanatçılar; Dilara Kızıldağ, Gülnaz Bingöl, Hale Güzin Kızılaslan, Meryem Güldürdak, Nesrin Ermiş, Nurgül Öz, Serra Akcan, Sinem Parlak, Sezgi Abalı, ve Şehlem Kaçar’dan oluşuyor.


Günseli Baki, Git Üstüne Bir Şey Giy sergisinden


Sergi metninde “Bikinimin üzerine giydiğim t-shirtle sahile inerken, bir akrabamız beni kenara çekerek uyardığında on iki yaşındaydım. Neden altıma şort giymemiştim?  Eril bakışın haz nesnesi olarak kadının kendi bedenine hapsedilmeye başlaması çocukluk yıllarından başlar. Eğilirken acaba göğüs çatalı görünür mü kaygısıyla elini göğsüne götürmesi, gömleğinin üçüncü düğmesini iliklemek zorunda hissetmesi gibi farkında olmadan yaptığı bir çok davranışın temelinde çocuk yaşlarından itibaren içselleştirmeye başladığı uyarılar yatar. Cinselliğinden, hazlarından, sıvılarından utanması gerektiği öğretilir.  John Berger, Görme Biçimleri kitabında kadınların öz varlıklarının ikiye bölündüğünden bahsede . Kadın hiç durmadan kendisini seyretmek zorundadır, her zaman kendi imgesiyle dolaşır. Bir odada yürürken ya da babasının ölüsünün başucunda ağlarken bile ister istemez kendini yürürken ya da ağlarken görür. Böylece kadın içindeki gözleyen ve gözlenen kişilikleri, kadın olarak onun kimliğini oluşturan ama birbirinden ayrı iki öğe olarak görmeye başlar.  Luce Irigaray’a göre eril öznenin bakışı ve görmesi kadın bedeninin bastırılmasını da beraberinde getirir. Eril bakış kadın bedenini nesneleştirir, anlamını sabitleştirir. Kadın kendi bedeniyle bütünleşemediği için kendini sürekli seyrettiği bir aynayla yaşar. Git Üstüne Bir Şey Giy! kadının bütünleşemediği kendi bedeninin her parçasına sahip çıkarak, kadın bedenini özgürleştirmek üzerine bir ses, paylaşarak çoğalan sesler bütünü…” sözlerine yer veren sanatçı, kadın bedeni ve kimliğiyle kurulan ilişkinin sorunlu temellerini sorguluyor.


Feminist sanat alanında fotoğraf temelli çalışmalar yapan Günseli Baki’nin 2 Eylül’de açılacak olan sergisi Git Üstüne Bir Şey Giy, 16 Eylül tarihine kadar K2 Güncel Sanat Merkezi’nde görülebilir.


Comentarios


bottom of page