top of page

Güncel Sanat Nesnesinin Belirlenimi sempozyumu


Diyarbakır'ın bağımsız sanat mekânı Loading'in düzenlediği Güncel Sanat Nesnesinin Belirlenimi üst başlığıyla gerçekleşecek olan Güncel Sanat Sempozyumu, 14-15 Aralık tarihlerinde farklı disiplinlerden pek çok ismin katılımıyla düzenleniyor

☕️ 3 dakikalık okuma

Programı kapsamında sanat piyasasından, sanat eleştirisine uzanan bir çeşitlilikte, bir çok konuşmaya ev sahipliği yapacak olan sempozyum, güncel sanatın belirlenimi, değişimi ve nasıl bir noktaya evrildiği konularını odağına alırken, güncel olanın, kendi içinde bir sorunsal olarak barındırdığı iktidar pratiklerinin cinsel kimlikler, gündelik yaşamı alt üst eden şiddet, zorunlu göç, yerinden edilme ve olgusu, bununla birlikte kentleşmenin beraberinde getirdiği ve başka bir yüzyıla devredilen sorunsallar, ekoloji, militarizm, ırkçılık ve daha pek çok başlık üzerinden oluşturduğu dili tartışmaya açıyor.

Bu kapsamda, kişisel olanın sanatın nesnesine dönüşerek, güncel sanatın gidişatını belirlediği sürecin altını çizen sempozyum, programı dahilinde, 14 Aralık saat 10:30'ta Osman Erden, Mahsum Çiçek, Ceren Erdem'in katılımıyla gerçekleşecek olan, güncel sanatın yaşamla aynı paralelde ilerlemeye başlamasıyla birlikte yaşanan ya da yaşanacak sorunsalların sanatın seyrini ya da sanat sorunsallarının seyrini nasıl belirleyeceğinin konuşulacağı Güncel Sanatın Sorunsalları (Cinsel kimlikler, Militarizm, Zorunlu Göç, Ekoloji) başlıklı oturuma ev sahipliği yapıyor. Aynı günün devamında saat 14:30'da ise Evrim Altuğ, Memed Erdener, Merve Akar Akgün'ün katılımıyla Güncel Sanat Kamusal mıdır? (Sergiler, Bienaller ve Festivaller) başlıklı panel gerçekleşiyor. Panel, güncel sanatın dile getirdiği ya da görünür kılmaya çalıştığı gerçeklikten çok ona tepki gösteren insanların ön yargılarını görünür kıldığı sorunsalı üzerinden şekillenerek "Güncel Sanatın toplumsal eşitlikçi tavrı, bir karşı sanat ve ya bir karşı politika olarak nitelenebilir mi?" sorusunu odağına alıyor.

15 Aralık tarihinde ise saat 10:30'da Moiz Zilberman, Ömer Özyürek, Cem Erciyes'in katılımıyla, Güncel Sanat Piyasasının Kurumsallaşması (Galeri, Sanat Fuarları, Koleksiyonerler) başlıklı buluşmaya ev sahipliği yapacak olan sempozyum, güncel sanatın bir taraftan küresel ve bölgesel ölçekte değişen sosyo-politik konular üzerinden bağımsız küratöryel sanat pratikleri ile kendi kaynaklarını üretip, bir taraftan da sanat piyasasının temel dinamiklerinden biri haline gelmesiyle birlikte "Yüzyılın önemli sanat olayları olarak ortaya çıkan bienaller ve küratöryel pratikler güç kaybı mı yaşamaya başladı?", "Bunun bir sanat krizi olduğunu söylemek için henüz çok mu erken?" sorularını tartışmaya açıyor. Aynı gün saat 14:30'da düzenlenecek olan Güncel Sanat ve Eleştiri (Eleştiri, Sansür, Sanat yazarlığı ve Makaleler) başlıklı panel ise Ayşegül Sönmez, Sureyya Evren, İlker Cihan Biner, Özlem Altunok'un katılımıyla gerçekleşiyor. Sempozyumun son oturumu olan buluşma, her yasağın kendisiyle birlikte yasağı yıkacak düşünceyi de beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. Bu bağlamda Süreyya Evren Türkali'nin "sanatçı kişi, yazar kişi, aynı filozof gibi tiranın, tiranlığın, devletin, zorbalığın karşısına çıkıp bir hakikati net bir şekilde dile getirebilir.” tanımına dikkat çeken oturum, iktidarlarla sanatın kendini var etme biçimleri üzerinden sanatın yasakla olan ilişkisini konu ediniyor.

14-15 Aralık tarihlerinde Diyarbakir Ticaret ve Sanayi Odasi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan sempozyum, güncel sanatın küresel ve bölgesel ölçekte değişen sosyo-politik konular üzerinden kendini yeni okumalara doğru güncellerken, diğer taraftan da sanat piyasasının temel dinamiklerinden biri haline gelmesini, erkle kurulan ilişki bağlamında tartışırken, konuyu bienaller, sanat fuarları, küratöryel pratikler ve yeni açılımlar üzerinden derinleştirerek, "güncel sanat" nesnesini belirlemeyi amaçlıyor.

Comments


bottom of page