top of page

Daha Uzaklara başlığıyla 6. Mardin Bienali

10 Mayıs-10 Haziran 2024 tarihleri arasındaki 6. Mardin Bienali, Ali Akay küratörlüğünde Daha Uzaklara başlığıyla gerçekleşecek


6. Mardin Bienali afişi


Mardin Sinema Derneği tarafından düzenlenen Mardin Bienali’nin 6. edisyonu 10 Mayıs-10 Haziran 2024 tarihleri arasında Ali Akay küratörlüğünde gerçekleşiyor. Bienal, Daha Uzaklara başlığı altında yaşamakta olduğumuz tüm sanatsal, siyasi ve sosyolojik sorunların ötesine nasıl geçebileceğimiz hakkında sorular soruyor.


Doğaya, kültüre (antroposen ve kapitalosen), bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara, etnisitelere, milletlere, sınıflara, bölgelere post-kolonyal ve feminist, kesişimsel, de-kolonyal yapıbozum bağlamında ırkçılığa karşı mücadeleyi nasıl birlikte var olma haline çevirebiliriz? Özellikle dünyasal güncel durumdan nasıl çıkabiliriz ve canlılar arasında “müzakereci bir demokrasiyi” (insani olduğu kadar diğer canlıları da bir “Şeylerin Parlamentosu” fikrinde) nasıl iletişime sokabiliriz? Bugün toplumlardaki aile ilişkilerindeki (tek ebeveynli aileler, birden çok süre giden evlilikler ve bunlardan doğan çok çocuklu aileler, kan bağı olmayan aile ilişkilerindeki artış) ve teknolojik (yapay zekâ, dünyasal, robotlaşma ve enfortmatikleşme) değişim ve dönüşümleri nasıl örgütleyebiliriz? İçinde bulunduğumuz döneme ve bir adım ötesine dair bu sorularla birlikte daha fazlarsını soran 6. Mardin Bienali, daha uzakları hedefleyerek bu sorunların üzerinden nasıl geçilebileceğini ele alıyor.


 

Hiç birini yadsımadan ve sürekli bir şekilde bunlarla mücadeleyi sürdürerek bu sorunların üzerinden, nasıl bıkmadan ve mücadeleyi bırakmadan geçerek, bunları aşabiliriz ve daha “uzakları” hayal etmeyi öngörebiliriz ?

Ali Akay


 

Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın direktörlüğünü üstlendiği Mardin Bienali’nin danışma kurulunu Döne Otyam, Paolo Colombo, Fırat Arapoğlu, Ayşegül Sönmez ve Hakan Irmak oluşturuyor. Kurulda, Mardin Sinema Derneği adına Mehmet Hadi Baran ve Mehmet Sait Tunç bulunuyor. 


6. Mardin Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen, 1957, İstanbul doğumlu Ali Akay, Paris VIII Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde 1979’da lisansını, 1980’de yüksek lisansını tamamladı ve 1986’da doktorasını savundu. Aynı yıllar içinde siyasal bilgiler ve

felsefe bölümlerinde lisans ve yüksek lisans yaptı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde 1990’dan, resim bölümünde ise 1992’den bu yana ders vermeyi sürdürüyor.


Ali Akay


Sosyoloji, sanat sosyolojisi, felsefe ve sanat tarihi disiplinler-aşırı araştırma alanlarında; Türkiye, Fransa, Almanya, Avusturya, İngiltere, Kazakistan, İsrail, Slovenya ve Amerika'da çok sayıda makale ve katalog yazısı yayımlandı. Bağlam, Ayrıntı, Minör, Belge, Yapı Kredi, Dedalus, Doğu Batı, Boğaziçi ve Kime gibi yayınevlerinden 20’den çok kitabı bulunan Ali Akay’ın, kurucusu da olduğu dergilerden Toplumbilim dergisinde 1991-2012 yılları arasında ve Teorik Bakış dergisinde 2012’den günümüze çeşitli yazıları yer aldı.


Paris VIII, INHA, Sorbonne, Humboldt, Columbia gibi üniversitelerde ve çeşitli müzelerde dersler, seminerler, konferanslar verdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde, galerilerde ve müzelerde birçok serginin küratörlüğünü yaptı. İstanbul Modern Müzesi’nin kuruluşunda (2004-2007) görev aldı; Akbank Kültür Sanat Merkezi (2003-2012) ve Şekerbank Açıkekran’da (2011-2022) bağımsız küratörlük ve danışmanlık görevlerini yürüttü. Akay’ın son dönemdeki sergileri arasında Yedi Soruda Asya (6. Kuandu Bienali, Taipei, 2018), Mırıltı (City Art Gallery, Lublijana, 2018), Balkanlardan Gelen Soğuk Hava (Pera Müzesi, İstanbul, 2016) yer alıyor.


Katılımcı sanatçı listesini önümüzdeki günlerde açıklayacak olan Mardin Bienali'ne dair güncel bilgiler ve detaylar bienalin İnternet sitesinden takip edilebilir.


Comments


bottom of page