top of page

Çalışan deneyimi Pluxee ile sanata dönüştü

Yemek kartı markası Sodexo Avantaj’dan çalışan deneyimine odaklanan bir HR-tech markasına dönüşen Pluxee Türkiye, çalışan beklentilerinin ne yönde değiştiğini ortaya koyan araştırmasını dijital sanat eserine dönüştürdü. Araştırmada elde edilen görsel kolajlar, eserin çıkış noktasının temelini oluşturdu. eXhale isimli eserdeki salt duygu durumunu aktaran imgesel kompozisyonlar, derin ve kapsayıcı bir dönüşümün hikâyesine ışık tutuyor


eXhale


Yemek faydasının da ötesinde şirketlere çok daha çeşitli, yenilikçi ve dijital çözümler sağlayarak çalışanların refahlarına katkıda bulunacak, ilgi alanlarına hitap eden, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan ve çalışanların beklentilerini işverenlere duyurmayı hedefleyen Pluxee Türkiye, FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışan dünyasını anlamaya yönelik araştırmasını, sıra dışı bir yöntemle iş dünyasına sundu. Çalışanların zihnindeki iş dünyasına yönelik ilginç verileri ortaya koyan araştırmanın sonuçları, sanatçılar tarafından eXhale isimli dijital esere dönüştürüldü. Araştırmanın görsel çıktıları ve derin analizleri kaynak olarak kullanılan dijital sanat eserinde, yapay zekânın ayrı imgeleri bütün bir hikâyeye dönüştürdüğü çok kanallı video yerleştirmesi yapıldı.


eXhale, derin ve kapsayıcı bir dönüşümün hikâyesi


Çalışanların iş dünyasına ait duyguları referans alınarak tasarlanan eXhale isimli sanat eserinin derin ve kapsayıcı bir dönüşümün hikayesi olduğunu vurgulayan Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, “FutureBright iş birliğiyle çalışan dünyasını anlamaya yönelik bir araştırma gerçekleştirdik ve sıra dışı bir yöntemle iş dünyasına sunduk. Araştırmamız bizi sanatsal yönüyle oldukça heyecanlandırdı. Harvard Üniversitesi çıkışlı ZMET yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları olan görsel çıktılar ve derin analizler kaynak olarak kullanılıp dijital sanat ile veriler görselleştirildi. Bununla birlikte yapay zekânın yardımıyla birbirinden farklı imgelerin bütün bir hikâyeye dönüştürüldüğü çok kanallı video enstalasyonu yapıldı. eXhale adlı dijital eser, araştırmanın sonucunda ortaya çıkan ‘çalışanların beklentileri, duygu ve düşünceleri’ni simgeliyor” dedi.


eXhale


Eser soyut dünyaya geçiş için bir geçit görevi üsleniyor


Yaratıcı yönetmenliğini Amir Ahmadoghlu, ses tasarım ve sanat yönetmenliğini Burak Diren’in üstendiği, yapay zekâ sanatçısı Balkan Karışman ve Kurgu sanatçısı Batu Onar’ın kolektif çalışmasıyla yaratılan eserin oluşum sürecini anlatan Amir Ahmadoghlu, “Derin ve kapsayıcı bir dönüşümün hikayesi olan eXhale isimli sanat eseri, farklı disiplinlerin ve araştırmanın görsel sanatla aktarılmış güzel bir örneği oldu. Görsel sanatların ilham kaynakları hep farklı olmuştur, bazen bir metin bazen bir fenomen ve bazen doğadan esinlenen bir kıpırtı. eXhale’in ise serüveni görsel imgeler ile başladı. FutureBright’ın görsel kolajlardan oluşan çalışan dünyasına ait verileri eserin çıkış noktasının temelini oluşturdu. Çalışanların yaşadığı ve yaşamak istedikleri dünyaları betimleyen görsel kolajlar, çalışanların iç dünyalarını gösteren imgelerden oluştu. Salt duygu durumunu aktaran bu imgesel kompozisyonlar, aynı zamanda tekrarı yansıtan çerçeveler haline geldi. Temel olarak bünyesinde kontrast barındıran bu kompozisyonlar sanat eserinin hikâyesini oluşturan etken oldu” diye konuştu.


Eserdeki hikâye anlatımını çalışanların farklı dünyalara ait duygularını referans alarak ortaya çıkardıklarını belirten Amir Ahmadoghlu eXhale’in görsel hikâyesi veri havuzunu temsil eden ve yapay zekayla üretilen görsel imgelerin bulutuyla başlıyor. Renklerin soluk ve soğuk olduğu bu karenin devamında şehri ve çalışma ortamlarını temsil eden sonsuz bir gökdelenlerin bulunduğu bir yol bizi karşılıyor. İmgelerden oluşan yapay zekâ destekli video kolajlar ile oluşturulmuş kısa filmler ve araştırmanın içeriğini gösteren detaylar iki dünya arasındaki farkı göstererek hayal edilen soyut dünyaya geçiş için bir geçit görevi üsleniyor. Sanat eserinin climax'i olan bu noktada çalışanların içerisinde hapsolmuş duygu gösteren bir geometrik ve köşeli formun patlamasını görüyoruz. Devamında ise özgür ruhları ve renk dolu dünyasını temsil eden akışkan ve öngörülmeyen hareketleri bir bütün ve düzen halinde görüyoruz. Soyut aktarım, kelimelerin görsel ve şiirsel anlatımı ile devam ederek eserin son karesinde dönüşümü yaşayan ve yeni yüzüyle kullanıcılarının karşısına çıkan Pluxee logosu ile final yapıyor,” dedi.

2 Kommentare


Nik Seo
Nik Seo
21. Mai

Welcome to Shisham Digital, the premier platform for harnessing the power of affiliate marketing and performance-based advertising. Whether you're a seasoned affiliate marketer or just starting out, our comprehensive network connects you with top-tier affiliate programs and affiliate networks to maximize your earnings potential. Dive into a wealth of opportunities, from niche-specific partnerships to global brands, all carefully curated to ensure your success. Shisham Digital unlock the tools, resources, and support you need to thrive in the dynamic world of affiliate marketing.


vist site - https://www.shishamdigital.com/

Gefällt mir

Nik Seo
Nik Seo
15. Mai

Shisham Digital: Your Ultimate Destination for Performance Marketing Success

Welcome to Shisham Digital, the premier platform for harnessing the power of affiliate marketing and performance-based advertising. Whether you're a seasoned affiliate marketer or just starting out, our comprehensive network connects you with top-tier affiliate programs and affiliate networks to maximize your earnings potential. Dive into a wealth of opportunities, from niche-specific partnerships to global brands, all carefully curated to ensure your success. Shisham Digital unlock the tools, resources, and support you need to thrive in the dynamic world of affiliate marketing.

read more - https://www.shishamdigital.com/


Gefällt mir
bottom of page