top of page

Bu durumda nasıl giyinmeli?

Protocinema’nın, Bu durumda nasıl giyinmeli? sergisi 10 Ocak 2020’de 601Artspace, New York’ta açılıyor. Ulya Soley’in küratörlüğünü, Mari Spirito’nun mentörlüğünü üstlendiği sergi, sanatçılar Deniz Tortum, Kathryn Hamilton, Chulayarnnon Siriphol ve Pınar Yoldaş'ın katılımıyla gerçekleşiyor


Chulayarnnon Siriphol, Golden Spiral, 2018; Deniz Tortum & Kathryn Hamilton, ARK, 2020; Pınar Yoldaş, Regnum Alba, 2015


2015 yılında başlayan, ve genç küratörlere sergileri hayata geçirme sürecinde mentörlerle beraber çalışma imkanı tanıyarak profesyonel bir öğrenme platformu sunmayı hedefleyen Protocinema Emerging Curator serisi kapsamında 20 Ocak-22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Bu durumda nasıl giyinmeli? sergisi bugün her zamankinden daha çok konuşulan gelecek tahayyüllerini ele alıyor ve insan ömrünün kısıtlılığı, teknolojik gelişmeler ve ekolojik çöküşü aynı anda deneyimlemenin ne anlama geldiğine odaklanıyor.


Buradan hareketle izleyiciye “Geleceğin sonunu”[1] mu, yoksa “geçmişin sonunu”[2] mu deneyimliyoruz? Zamanın hızlandırılmış akışıyla nasıl mücadele ediyoruz? Zamanın üzerimizdeki etkilerini yok etmek için neden birçok önlem alıyoruz? Yalnızca kişisel zamanımız değil, önümüzdeki nesillerin ne kadar zamanı kaldığı hakkında da endişelenmek bizi nasıl hissettiriyor? Dünyanın son kullanma tarihi konuşulurken, zaman ve değer arasında nasıl bir ilişki kuruyoruz? Bu durumda nasıl giyinmeli? gibi sorular sorarak, çok katmanlı ve çelişkili zaman deneyimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.


Deniz Tortum, Kathryn Hamilton, Chulayarnnon Siriphol ve Pınar Yoldaş'ın üretimlerini içeren sergide Deniz Tortum ve Kathyrn Hamilton tarafından gerçekleştirilen video ARK (2020) çalışması, sanal gerçekliği ölümsüzlüğün yerini alabilecek bir pozisyona yerleştiren görsel bir deneme olma özelliği taşıyor. Yok oluş kaçınılmaz olsa da, 3D modelleme ve dijital teknolojiler zamanı dondurup onun çizgiselliğini aksatmak için çeşitli yollar sunan ARK, sanal gerçekliğe özgü bedenden ayrılma deneyimini kullanarak, git gide yaygınlaşan yalnızlık ve kayıp hislerinin altını çizerken, sonsuzluğu düşlemek imkansız olduğunda, bunun ne tür sonuçlar doğurabileceğini düşündürüyor.


Chulayarnnon Siriphol’un video yerleştirmesi Golden Spiral'de (2018) ise, doğal ve yapay arasındaki gerilimi somutlaştıran altın rengine boyanmış deniz kabukları, mekanı ve videoyu işgal ediyor. Gezegenin yıkımını binlerce yıllık bir ölçekte ele alan ve yaşlanma konusundaki kişisel takıntılara odaklanan video yerleştirme, zaman ve doğayla kurduğumuz karmaşık ilişkiyi yeniden gözden geçirmemiz için bizlere meydan okurken Pınar Yoldaş’ın doğaya farklı bir perspektiften bakan Regnum Alba (2015) başlıklı çalışması ölümlülük ve yok oluşa dair küresel korkulara eğiliyor. Latince’de “beyaz krallık” anlamına gelen Regnum Alba, doğada süregelen hiyerarşileri yansıtan bir foto-kolaj. Yavru hayvanlardan oluşan bir diğer kolajında ise Yoldaş, biyolojik dünyada güzellik algısının çıkış noktasına bakıyor. Güzellik kavramını hayvanlar alemine temellendiren feminist düşünür Elizabeth Grosz’tan esinlenen sanatçı, yaşayan sistemlerin dinamik ve tahmin edilemez doğasına odaklanıyor.


Gelecek hakkında nasıl düşündüğümüzü, onu nasıl öngördüğümüzü ve tanımladığımızı araştıran; zamanın akışını ve değerini sorgulayan kültürler arası bir diyalog tanımlayan Bu durumda nasıl giyinmeli? sergisi, teknolojinin "daha iyi bir gelecek" vaadiyle umutlanıp, distopik senaryolar ışığında “ölmeyi öğrenirken”[3], bu karşıt perspektifler etrafında şekillenen tartışmaların bizi zaman ile yeni bir ilişki kurmaya ittiğinin altını çiziyor.


Serginin 10 Ocak tarihindeki açılış resepsiyonunun ardından devam eden süreçte sergi odağında kamusal etkinlikler de düzenlenmesi planlanıyor.Bu kapsamda 601Artspace 11 Ocak Cumartesi saat 16:00'da Ulya Soley'in moderatörlüğünde Chulayarnnon Siriphol, Deniz Tortum ve Kathryn Hamilton'un katılımıyla gerçekleşecek olan konuşmaya ev sahipliği yaparken, 7 Şubat Cuma günü saat 18:30'da ise Mari Spirito'nun sunumuyla Pınar Yoldaş'ın performatif konuşmasına yer veriyor.


Protocinema'nın Bu durumda ne giyinmeli? sergisi 20 Ocak-22 Mart tarihleri arasında 601Artspace, Newyork'ta ziyaret edilebilir.


 [1] James Bridle, New Dark Age: Technology and the End of the Future (London: Verso, 2018). [2] Paolo Virno, Déjà Vu and the End of History (London: Verso, 2015). [3] Roy Scranton, Learning to Die in the Anthropocene (San Francisco: City Lights Books, 2015).

Comments


bottom of page