top of page

Barış Acar’dan Ekphrasis üçlemesi


Barış Acar ve Fırat Arapoğlu, Barış Acar'ın yazdığı üç ciltlik Ekphrasis Üçlemesi’nden yola çıkarak 26 Eylül 2018 Çarşamba, saat 18.00'de Robinson Crusoe 389 Kitabevi'nde sanatın politikasının nasıl olanaklı olduğunu konuşacaklar. 25 Eylül – 25 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ekphrasis isimli sergide ise; Ali Elmacı, Burcu Perçin, Cevdet Erek, Ekrem Kahraman, Ferhat Özgür, Genco Gülan, İbrahim Balaban, Kemal Seyhan, Mustafa Duymaz, Selma Gürbüz ve Nazım Serhat Fırat'ın işleri görülebilecek

20. yüzyıl sanat tarihine giriş derslerinin ilk kuralı: “Ne görüyorsan onu tam olarak tarif et!” İşte ekphrasis’in (resimbetim) başlangıç anı. “Mimari yapıyı doğru anlat!” “Yönleri belirtmeyi unutma!” “Mimari ögelerin, resimsel malzemenin özel isimlerini öğren ve onları bu ‘gerçek isimler’iyle adlandır!” “Tipolojileri ayırt et!” “Dönemine ve üslubuna bağla!” “Yapıyı/ resmi/ heykeli, onu görmemiş olan birinin gözünde canlandırmalısın!”

Barış Acar, 20 yılı aşkın süredir çağdaş sanat, edebiyat, sinema, felsefe, kuram ve eleştiri alanlarında yazan bir sanat tarihçisi. Çağdaş sanat alanında daha önce kaleme aldığı Procrustes’in Yatağı (Monokl Yayınları, 2015) ve Ters Dönmüş Bir Kaplumbağa ile Sanat Üzerine Konuşmalar (Sel Yayıncılık, 2016) kitaplarından sonra Corpus Yayınları, yazarın estetik teorisi etrafında örmeye çalıştığı daha geniş bir alana yayılmış yazılarını bir araya getirerek Ekphrasis Üçlemesi adıyla üç cilt olarak yayımlıyor.

Ekphrasis Üçlemesi, plastik sanatlar başta olmak üzere, sinema, edebiyat, tiyatro gibi sanatın farklı alanlarına yayılan bir zemin üzerinde hareket ediyor ve daha ilk bakışta bütün makalelere hakim olan asıl temanın felsefi bir nitelik taşıdığı görülürken estetik teorisi, sanat felsefesi ile tarihyazımı arasında geçişlilikler sağlayacak özgün bir ilişkiler ağı kuruluyor. Bu yönüyle Ekphrasis sanat tarihinin ikili kapma aygıtına da mesafe almaya çabalıyor; ne dönemin “en iyi” sanatçılarını dizine sokarak piyasa değerini arttırmayı hede iyor ne de sadece adını sıkça duymadığımız sanatçıları yeniden “keşfederek” alternatif piyasa yaratmaya soyunuyor. Bir tür kronoloji ve tarihyazımı arasında bir sanat tarihi için sanatçıların birey öncesi pozisyonlanmalarını arıyor.

Corpus Yayınları ayrıca, üçlemeden derlenmiş Ekphrasis / Passages Between the Visible and the Sayable / Selected Writings adlı seçkiyi de dördüncü cilt olarak okuyucu karşısına çıkartıyor. Üçlü ve dörtlü kutulu edisyonlar olarak da hazırlanan, tamamı renkli, yaklaşık 1300 sayfalık bir çağdaş sanat kitabı ortaya çıkıyor.

Ekphrasis Üçlemesi, plastik sanatlar başta olmak üzere, sinema, edebiyat, tiyatro gibi sanatın farklı alanlarına yayılan bir zemin üzerinde hareket ediyor. Kitabı oluşturan, son yirmi yıla yayılmış makalelere hakim olan asıl temanın felsefi bir nitelik taşıdığı görülürken, estetik teorisi, sanat felsefesi ile tarihyazımı arasında geçişlilikler sağlayacak özgün bir ilişkiler ağı kuruluyor.

Bu yönüyle Ekphrasis sanat tarihinin ikili kapma aygıtına da mesafe almaya çabalıyor; ne dönemin “en iyi” sanatçılarını dizine sokarak piyasa değerini arttırmayı hedefliyor ne de sadece adını sıkça duymadığımız sanatçıları yeniden “keşfederek” alternatif piyasa yaratmaya soyunuyor. Bir tür kronoloji ve tarihyazımı arasında bir sanat tarihi için sanatçıların birey öncesi pozisyonlanmalarını arıyor.

Comments


bottom of page