top of page

Balkon var mı?


Mekân ve mimarlık üzerinden geliştirdiği düşüncelerle yerleştirmeler oluşturan Lebriz Rona’nın barınma mekânlarında yeni yaşam deneyimlerimizi sorguladığı beşinci kişisel sergisi Balkon var mı?

23 Mayıs-9 Haziran 2019 tarihlerinde Tophane-i Âmire Tek Kubbe Salonu’nda gerçekleşiyor

Sanatçı, mekânla ilişkisini bu kez İstanbul’da gerçek hayatta var olan ve gerçek ölçülerinde nesnelerle birlikte kurguladığı: Ahşap köşkler, tarihi betonarme binalar ve apartmanlardan alınan balkonlarla ortaya seriyor.

Daire Galeri’de 2011 yılında gerçekleşen Taşınan Ev adlı sergisinde sanatçı taşınma sırasında kullanılan koli kutuları üzerine yerleştirdiği biçimlerle kutuları bütünleştirerek onları evin metaforu haline getirir. Lebriz Rona Balkon var mı? adlı sergisinde evin açık alanı balkonlara yönelir, onları kültürel ve kişisel belleğinin kesişim noktasından ele alır. Ona göre balkon mimaride hem estetik bir unsur, hem de yaşamsal ihtiyaçlara göre şekillenen joker bir mekân parçasıdır.

Düşüncelerini şekillendirmek için defterlerine çizimler yapan, notlar alan, kimi zaman maketini hazırlayan Rona için bu durum lisans eğitiminden gelen bir çalışma yöntemidir. Bugünkü büyük ölçekli balkon sergisi 2017 yılında büyük boyutlu siyah bir deftere kurşun kalem ve ölçekli cetvel kullanarak yapmaya başladığı çalışmalarda ortaya çıkar. Bu defterden seçilen 15 adet 29x40 cm ölçülerinde hazırlanan replika, Blogspot adlı bağımsız sergi mekânında 2018 yılında Ön Çalışmalar adıyla sergilenir. Gerçek ölçülerinde balkonlarla, gerçek boyutlu nesnelerin bir araya getirildiği yerleştirmenin defterlerdeki çizimleri neredeyse mekâna yerleştirilmişçesine ölçeklendirilmiştir. Balkon var mı? sergisinin Tek Kubbe Salonu’nda gerçekleşecek olmasıyla Rona mekânın alabileceği kapasite oranında defterinden seçtiği dokuz çalışmasını gerçek ölçülerinde o mekâna göre düzenler ve branda malzemesi üzerine dijital baskı olarak hazırlanan çalışmalarını kurma eylemine odaklanan bir performansla yerleştirmeye karar verir.

Güvenlik ve mahremiyet, korunma ve barınma mekânları için önemli unsurlardır. Ancak içinde bulunduğumuz mekânlar belirli oranda dışarı açılmalıdır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Kapı, pencere açıklıkları ve balkon bu görevi üstlenirken iç mekânla dışarısı arasında uyumlu bir geçirgenlik sağlanır. Lebriz Rona insanı kendi evinde tecrit edilmişlikten kurtaran bu unsurun mimariden kaldırılmasıyla balkonlara has bir yaşantının tarihe karışmakta olduğunu büyük boy brandalar üzerine en yalın haliyle oluşturduğu görüntülerle izleyene sunar. Balkon var mı? sergisi Tophane-i Âmire Tek Kubbe Salonu’nda Pazartesi ve resmi tatil günleri hariç ancak 7-8-9 Haziran günleri dahil her gün 10:00-17:00 arası 9 Haziran’a kadar görülebilir.

Comments


bottom of page