top of page

Avcı Architects, The Circle Academy ile çalışmalarını akademik platforma taşıyor


Avcı Architects; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen teşvik desteğini almaya hak kazanarak “Tasarım Merkezi” unvanını almaya hak kazandı

Avcı Architects Tasarım Direktörü Ece Çakır Aidan yaptığı açıklamada, bu unvanın Avcı Architects olarak şu sıralar üzerinde çalıştıkları, mimarlık ve tasarım alanlarında bilginin yayılmasına odaklanan sosyal araştırma ve eğitim platformu “The Circle Academy”i oluşturma çalışmalarına hız katacağını vurguluyor.

Londra, İstanbul ve Ljubljana’daki stüdyolarında, Avrupa’dan Afrika’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada ödüllü projelere imza atan Avcı Architects, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak “Tasarım Merkezi” unvanını almaya hak kazandı. Kazandıkları bu unvanla beraber, araştırma odaklı tasarım çalışmalarını derinleştirmek amacıyla kurdukları, mimarlık ve tasarım alanlarında bilginin yayılmasına odaklanan sosyal araştırma ve eğitim platformu “The Circle Academy’i oluşturma çalışmalarına hız katan Avcı Architects, Academy çatısı altında mimarlık, sanat, sosyoloji, ekonomi ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden uzmanları, uygulama, araştırma ve öğrenim çalışmaları için bir araya getirmeyi hedefliyor.

Tasarımda inovasyonu, konfor alanlarının sınırlarını sorgulama arayışını ve yeni buluşlar peşinde kararlılıkla koşma yetisini ofis kimliğinin doğal bileşenleri olarak nitelendiren Tasarım Direktörü Ece Çakır Aidan’a göre Avcı Architects, hem kısa hem de uzun dönem stratejilerinin dünyadaki tasarım endüstrisinin son dönem gelişmelerini yakalamak ve araştırma alanındaki inovasyonlara önderlik etmek olmasından dolayı “Tasarım Merkezi” olma yolunda adımlar atmaya karar vermiş. “Bizi bir tasarım merkezi olarak temsil eden prensiplerin başında sürdürülebilirliğin bilimsel temelini gerçekten anlamamız ve bu önemli felsefeyi hem diğer mimarlar hem de işverenler ve kullanıcılara yaymayı misyon haline getirmemiz gerekiyor” diyen Aidan, Avcı Architects’in Tasarım Merkezi ünvanını, Türkiye'nin tasarım ve inovasyon alanında bilincinin uluslararası arenada ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla, üniversiteler ve hükümet kurumlarıyla olan ilişkilerinin aracılığıyla araştırmalar gerçekleştirerek kullanmak istediğinin altını çiziyor.

Özellikle Amerika ve İngiltere’de edindiği deneyimler sayesinde tasarım sürecinin başlangıcından itibaren multi-disipliner bir takım çalışmasına çok önem verdiğini belirten Mimar Ece Çakır Aidan, Avcı Architects olarak her projede birçok uluslararası profesyonel müellif ve danışmanlar ile çalıştıklarını iletiyor ve ekliyor: “Mimari deneyimlerimiz derinleştikçe tasarımda sadece mimarların oluşturduğu diyalogların yeterli olmadığını, aksine çözümleri gün geçtikçe kısırlaştırdığını düşünüyorum. Tasarım Merkezi olarak bu multi-disipliner çalışma prensibini genişletmeye, tasarım diyaloglarını araştırma altyapısı ile güçlendirmeye karar verdik.”

Bu karar doğrultusunda Avcı Architects Kurucusu Selçuk Avcı, Tasarım Direktörü Ece Çakır Aidan, Mimar Yüksel Demir ve The Architectural Association, Yale, Toronto, Columbia ve Bath gibi dünya çapındaki üniversitelerde görev alan David Turnbull, içinde mimarlar, sanatçılar, sosyologlar, ekonomistler ve edebiyatçılar gibi birçok disiplinin temsilcilerinin yer aldığı uzmanların bir arada çalışarak mesleğe ve topluma yararlı üretimler gerçekleştirmelerine olanak sağlayan özellikle mimarlık ve tasarım alanlarında bilgi üretilmesi ve yayılması amacına odaklanan The Circle Academy ismini verdikleri disiplinlerarası işbirliği platformunu oluşturmuştur.

Aidan, gerçekleştikleri projelerin en önemli noktalarından biri olarak, bütüncül bir araştırma prensibini benimseyerek mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım alanlarındaki bilgi ağacına yaptıkları katkıları işaret ediyor ve ekliyor: “Türkiye'de Avcı Architects sınırları aşan sürdürülebilir tasarıma öncülük etmesiyle, kurucu Selçuk Avcı ise bu konuda verdiği ulusal ve uluslararası konferanslar ile AA Londra Mimarlık Okulu, University of Bath, Delft TU, ITU, Bilgi Üniversitesi ve Ljubljana Architecture Faculty gibi kurumlarda verdiği derslerle tanınıyor. Ben de kişisel araştırmalarıma ek olarak yakın zamana kadar Bilgi Üniversitesi’nde Bilgisayar destekli Temel Tasarım Stüdyosu’nda ders vermekteydim; ayrıca AA Londra ve IAAC Barcelona gibi kurumlar ile workshop platform çalışmaları yürütüyorum. Yüksel Demir gibi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da önemli eğitim ve araştırma deneyimi olan bir değerin de The Circle Academy’e dahil olması bizi çok heyecanlandırıyor. Birlikte Türkiye’yi yakından ilgilendiren kent ölçeğinde mimari sosyal sorumluluk projeleri ve Politecnico di Milano, Institute of Advanced Architecture Barcelona, University of Bordeaux gibi uluslararası eğitim kurumları ile araştırma projeleri yürütmekteyiz.”

Aidan, platformun bazını son dönemde çağdaş akademik kurumlarda yaygın olarak kullanılan “araştırma ile öğrenme” yönteminin oluşturduğunu iletiyor. Araştırma projelerine deneyimli mimar ve tasarımcılar ile genç mimarları buluşturarak başladıklarını belirten Tasarım Direktörü, bireylerin birbirleriyle dinamik bir etkileşim halinde çalışarak sürekli bir bilgi iletişim sistemi kurmasını sağladıklarını vurguluyor. “Üretim takım halinde oluşurken, takım birimlerinin birbirlerini etkileyerek öğretmesine “Kovan Tasarım Metodolojisi” adını veriyoruz” diyen Ece Çakır Aidan, kovan ekiplerine, alanında uzmanlaşma yönünde çalışan, araştırma ve geliştirme projeleri geliştiren, girişimcilik kabiliyetine sahip olan, yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya hazır ve öğrenmeye istekli her bireyi davet ediyor.

コメント


bottom of page