top of page

Dosyalar ve serilerle 2019


Unlimited Publications'un online platformu unlimitedrag.com 2019 yılı süresince pek çok dosya ve yazı serisine ev sahipliği yaptı. Yılın sonuna doğru yaklaşırken hepsini bir araya topladık.

1. Türkiye'de sanat eleştirisi

Farklı altyapılardan gelen sanat yazarlarıyla bir araya gelerek güncel sanatın en hararetli tartışma noktalarından olan sanat eleştirisi ve yazınını masaya yatırdık.

Hazırlayan: Murat Alat

Burcu Pelvanoğlu, İlker Cihan Biner, Selman Akıl, Ahmet Ergenç,

Barış Acar, Ulya Soley, Duygu Demir

 

2. Türkiye'de sanat yarışmaları

Plastik sanatlar alanında düzenlenen hem devlet hem de özel sektör sanat yarışmalarını seçici kurul, düzenleyenler ve katılımcıların fikirleri ışığında güncel konumlarıyla ele aldık.

Hazırlayan: Nihan Karahan

Devlet Resim ve Heykel Yarışması, Şefik Bursalı Resim Yarışması,

Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması, Üniversite yarışmaları,

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması, Dyo Sanat Ödülleri

 

3. Genç kuşak galericiler

Türkiye'de hem yaşları hem de yaptıkları işlerle genç ve enerjik olan yeniliğin peşinde koşan ve heveslerini kimsenin kaçırmasına izin vermeden kendi sanat galerilerini kuran isimlerin peşine düştük.

Hazırlayan: Aylin Tok

Tankut Aykut ve Doğa Öktem, Leyla Ünsal ve Mert Ünsal,

Adnan Yerebakan, Mehmet Kahraman, Ulaş Parkan,

Seyhan Musaoğlu, Azra Tüzünoğlu, Suela J. Cennet

 

4. On soruluk sohbetler

23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında şehrimize bir sahne yapıtıyla konuk olan uluslararası yönetmen ve koreograflarla konuşarak onları yakından tanımaya çalıştık.

Hazırlayanlar: Ayşe Draz Orhon ve Mehmet Kerem Özel

Wim Vandekeybus, Karine Ponties, Viktor Ryzhakov, Peter Lee, Prodromos Tsinikoris, Delphine Calvaldini, Begüm Erciyas, Marco Martins, Lizbeth Gruwez

 

5. Venedik Bienali 2019

Bu yıl Ralph Rugoff küratörlüğünde başlığı May You Live in Interesting Times olarak belirlenen Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisini pavyonları tek tek ele alarak değerlendirdik.

Hazırlayanlar: Merve Akar Akgün, Evrim Altuğ, Çelenk Bafra, Duygu Demir, Nazlı Pektaş

Gana Pavyonu, İsviçre Pavyonu, Meksika Pavyonu,

Swatch Pavyonu, Türkiye Pavyonu, Venezuela Pavyonu

 

6. Rus Avangardı

SSM'de yer alan Rus Avangardı, Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek sergisinden hareketle konstrüktivizm içinde oluşan farklı estetik kuramlar, Peter Bürger'in Avagard Kuramı ve avangardın ilgasından sosyalist realizme geçişi konu edindik.

Hazırlayan: Cem Bölüktaş

Konstrüktivizm üzerine, Rus Avangardını Peter Bürger'in Avangard Kuramı'ndan kurtarmak, Avangardın ilgasından Cumhuriyet Anıtı'na: Mareşal Voroşilov

 

7. Sanat kolektifleri ve inisiyatifleri

Tandem Türkiye projesi kapsamında ve haya open space, Yıldız Çintay Sanat Topluluğu ve Tahran'dan Kaarnamaa kültür sanat yayınıyla İsfahanlı inisiyatif ve sanatçı misafirlik programı Va Space ortaklığında gerçekleşen Kayıt Dışı Sanat Topluluklarına odaklandık.

Hazırlayanlar: Zeynep Okyay, Nursaç Sargon, Saliha Yavuz, Emre Yıldız

Mekan deneyimleri üzerine, İzmir'de güncel sanat, Bağımsız Sanat Alanları Sözlüğü,

Türkiye'deki sanat alanında çalışan kolektifler ve inisiyatifler

#MuratAlat #BurcuPelvanoğlu #AxisMundi #İlkerCihanBiner #SelmanAkıl #AhmetErgenç #BarışAcar #UlyaSoley #DuyguDemir #NihanKarahan #TankutAykutDoğaÖktemLeylaÜnsalMertÜn #AyşeDrazOrhon #MehmetKeremÖzel #MerveAkarAkgün #EvrimAltuğ #ÇelenkBafra #NazlıPektaş #CemBölüktaş #ZeynepOkyay #NursaçSargon #SalihaYavuz #EmreYıldız

bottom of page