top of page

10. Teras Sergisi'ne açık çağrı


2012 senesinde, Teras Sergileri serisi genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergileme alanı kazandırmak amacıyla Elgiz Müzesi'nin 1500m2'lik açık hava sergi alanında başlatılmıştır

Elgiz Müzesi bu yıl Teras'ı İstanbul'a açmaya karar verdi. Heykel sanatçılarını teması İstanbul olarak belirlenen 10. Teras Sergisi'ne katılmaya davet ediyor. Uygarlık tarihinin, insanın izlerini binyıllardır mitolojisine, efsanelerine, sokaklarına gizleyerek saklayan büyük anlatıların, hayallerin, ideallerin, sevdaların kırılgan şehri İstanbul'a. İstanbul, Doğu ile Batının yollarının kavuştuğu ve uzaklaştığı, yolu Akdeniz'e çıkan limanların gidilen ve gelinen şehridir. İçinde başka kentleri taşır, o kentlerin alışkanlıklarını, umutlarını, seslerini, şarkılarını ve hüznünü yüzyıllardır efsunlu siluetinde korur. Heykel sanatçılarımızı, bütün karşıtlıklarıyla ve derin mesafesiyle bize bakan bu şehre, göçmenlerin, gezginlerin, şairlerin ve martıların erguvan rengi şehrine Teras'tan bakmaya ve bu şehrin esintisini Teras'a taşımaya davet ediyor. Sanatçılarımız yapıtlarının bağlamını şehirden seçtikleri özel bir yer üzerine kurabilirler bu durumda mekana ilişkin açıklama başvuru dosyasında yer almalıdır. 2018 Haziran ayında açılacak olan sergi için Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz'den oluşan Danışma Kurulu'muz başvuru yapan sanatçıların dosyaları üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.

Başvuru Koşulları Sergi tüm heykel sanatçılarına açıktır. Sergiye katılmak isteyen sanatçılar; basılı ve CD olarak başvuru dosyalarına web sitemizde yer alan özgeçmiş ve başvuru formlarını ekleyerek yapıtı tanıtan çeşitli açılardan çekilmiş görselleri ya da yapıt eğer yapım aşamasında ise detaylı maket fotoğraflarını koyacaklardır. Sanatçılar sergiye birden fazla proje ile başvurabilirler. Her heykel projesinin teknik özelliklerine ve tematik çerçeveye ilişkin sanatçı görüşlerine dosyada yer verilmelidir. Başvuru dosyasında ayrıca sanatçının daha önce gerçekleştirmiş olduğu yapıtlardan en az 5 tanesinin fotoğrafı ve teknik bilgisi yer alacaktır. Sanatçılardan, müzenin bulunduğu bölgenin sert doğa koşullarına açık olduğunu dikkate alarak, açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta, bu koşullardan zarar görmeyecek malzemelerden üretilmiş ve kendi ağırlığı ile ayakta durabilecek yapıtlar önermesi istenmektedir. Teras yüzeyine montaj yapılamamaktadır. Yapıtların nakliyesi sanatçı denetiminde müze tarafından, mekâna yerleştirilmesi ise Danışma Kurulu denetiminde sanatçı tarafından gerçekleştirilecektir. Sergi hazırlanacak bir katalogla belgelenecek ve kamuoyuna tanıtılacaktır. Sergi sürecinde çeşitli kurumlar işbirliğiyle yan etkinlikler yapılabilir, sanatçının izni dâhilinde sergi sonrasında kamusal veya farklı alanlarda eserler sergilenebilir. Sergi alanının görsellerine elgizmuseum.org adresinden ulaşılabilmektedir. Alanı görmek isteyen sanatçılar müze yönetimine başvurarak alanı görebilirler. Sergiye son başvuru tarihi 6 Mart 2018'dir. Sanatçılar, başvuru dosyalarını bu tarihe kadar Elgiz Müzesi, Beybi Giz Plaza, 34398 Maslak İstanbul adresine elden teslim edebilir ya da posta yolu ile gönderebilirler. Sergiye başvuran sanatçıların başvuru dosyaları sanatçılara iade edilmeyecek, Elgiz Müzesi Açık Arşiv Odası'nda koruma altına alınacak ve uzmanların incelemesine açık tutulacaktır. Başvuran sanatçılar sonuçlar hakkında e-mail yoluyla bilgilendirilecektir. Serginin kurulumu 3 Haziran 2018'de tamamlanacaktır.

Comments


bottom of page