Untitled Capture0596 - CO - LR.jpg

Temür Köran resmi:
Bütün mümkünlerin kıyısında

Temür Köran’ın Evin Sanat Galerisi’nde açılan 22. kişisel sergisi Muğlak, renkli alanlarla oluşturduğu katmanlarla arka planda soyutlanmış mekânlarda yer alan figürleri ile “güzelin arkasında görünen ürperticiliği” yansıtmaya ve pandemi gibi çeşitli küresel krizlerin yarattığı belirsiz ruh hallerine odaklanıyor.

Unlimited series
thumbnail_IMG_0604.jpeg

500 K

Sanatçıların kişisel tarihlerinde, sanat pratiklerini şekillendirirlerken öne çıktığını, diğerlerinden bir yerde ayrıştığını düşündükleri bir yapıtı kendi kelimeleriyle ifade ediyorlar.