top of page

Türkiye'den Çağdaş Fotoğraf Kitapları Avrupa yolunda


Türkiye’de çağdaş fotoğraf kitabı üretimine katkı sağlamak ve genç fotoğraf sanatçılarının görünürlüklerini arttırmak amacıyla kurulan FUAM üretimine katkı sağladığı kitapları Avrupa’da sergilemeye devam ediyor

Dummy Factory, Beril Gür

2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulan Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi itibaren FUAM tarafından organize edilen 7 adet fotoğraf kitabı atölyesi sonucunda ortaya çıkan 70 adet maket kitabın ilk 4 atölye sonucunda üretilen 40 adedi 20 edisyon olarak yeniden basıldı. Sınırlı sayıdaki bu kitaplar yurtiçinde FUAM’ın organize ettiği ve 2018 Mayıs’ta üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali’ne ilave olarak Fotoİstanbul, Beşiktaş Fotoğraf Festivali, Bursa Fotofest, Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivallerinde sergilendi.

2016 yılından itibaren ise kitaplar Avrupa gezmeye başladı. İlk olarak Dünya’nın en büyük Fotoğraf Festivali olan Arles Fotoğraf Festivali bünyesinde düzenlenen Cosmos Books Fotoğraf Kitabı Fuarı ile Arles Fransa’da ve Paris Photo Fotoğraf Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen Polycopies Fotoğraf Kitabı Fuarı ile, Paris, Fransa’da sergilendi. 2017 yılında ise Gazebook-Sicilya Fotokitap Festivali ile Palermo, İtalya’da ve Plovdiv Fotoğraf Festivali ile, Plovdiv, Bulgaristan’da sergilendi. Bu sergilemeler sonucunda Serkan Taycan ve Korhan Karaoysal’ın 2016 FUAM Maket Kitap Ödülü’nü kazanan kitapları Tate Modern Fotoğraf Kitapları Koleksiyonuna girerken, Kürşat Bayhan, Yusuf Murat Şen ve Korhan Karoysal’ın kitapları ise Paris’te yeralan Maison European de la Photography, Avrupa Fotoğraf Evi Fotoğraf Kütüphanesi Koleksiyonuna dahil edildi.

2018 yılının Nisan ayında ise FUAM atölyelerinde üretilmiş fotoğraf kitaplarından oluşan Maket Fabrikası ile beraber Türkiye’den Çağdaş Fotoğraf Kitaplarından oluşan Türkiye’den Çağdaş Fotoğraf Kitapların Bir Çehresi Sergileri Belgrad Fotoğraf Festivali dahilinde Belgrad, Sırbistan’da açılırken, Macerata, İtalya’da düzenlenen FUAM Fotoğraf Kitabı Koleksiyonu sergisi ile fotoğraf kitapları gezmeye devam ediyor.

Dummy Factory, Furkan Temir

Volkan Kızıltunç’un küratörlüğünde düzenlenen Dummy Factory, FUAM Limited Edition Photobook / Maket Fabrikası, FUAM Sınırlı Sayıda Fotoğraf Kitapları Sergisi ve An Aspect of Contemporary Photobooks from Turkey / Türkiye’den Fotoğraf Kitapların Bir Çehresi Sergileri Belgrad Fotoğraf Festivali dahilinde 03 Nisan’da Svetozar Markoviç Bibliotek Galerisinde Belgrad açılacak ve 21 Nisan’a kadar devam edecek. Maket Fabrikası sergisinde FUAM’ın düzenlediği fotoğraf kitabı atölyelerine Türkiye’den katılmış ve aralarında Aslı Narin, Beril Gür, Ege Kanar, Elçin Acun, Furkan Temir, Serkan Taycan, Sinem Dişli, Özgür Atlagan, Özlem Şimşek, Yusuf Murat Şen ve Zeynep Kayan’ın olduğu 32 Türkiyeli sanatçının sınırlı sayıda fotoğraf kitapları Belgrad’da izleyicilerle buluşacak.

Maket Fabrikası sergisine paralel olarak gene Volkan Kızıltunç’un küratörlüğünde gerçekleşen Türkiye’den Çağdaş Fotoğraf Kitapların Bir Çehresi sergisinde ise Ali Taptık, Cemre Yeşil, Coşkun Aşar, Çağdaş Erdoğan, Ekin Küçük, Erdem Varol, Erhan Can Akbulut, Haluk Çobanoğlu, Korhan Karaoysal, Kürşat Bayhan, N. Toros Mutlu, Selim Süme, Sergen Şehitoğlu, Serkan Taycan, Sevim Sancaktar, Silva Bingaz ve Yusuf Sevinçli yayınladıkları kitaplarla yeralacaklar. Bu sergiye Türkiye’de kollektif kitap üretiminin örnekleri olarak Aralık I, II ve III kitapları ile FAIL yayınlarından çıkan 16 adet FotoZine de eşlik ediyor.

Belgrad Fotoğraf Kitabı Festivali dahilinde açılacak fotoğraf kitabı sergilerinin küratörlüğünü üstlenen sanatçı Volkan Kızıltunç aynı zamanda portfolyo değerlendirmeleri de yapacak. Festival ise ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

Antonello Tolve ve Tuna Uysal’ın küratörlüğünde düzenlenen FUAM Photobook Collection / FUAM Fotoğraf Kitabı Koleksiyonu Sergisi 10 Nisan- 20 Mayıs tarihleri arasında İtalya’nın Macerata şehrinde GABA.MC Galleria dell Accademia di Belle Arti Galerisinde izleyiciyle buluşacak. Bu sergi dahilinde ise FUAM Atölyelerinde üretilmiş ve sınırlı sayıda olarak tekrar basılmış olan 40 adet fotoğraf kitabı sergilenecek.

#artunlimited #unlimitedrag #FUAM #MimarSinanGüzelSanatlarÜniversitesi #FotoğrafUygulamaveAraştırmaMerkezi #İstanbulFotoğrafKitabıFestivali #Fotoİstanbul #BeşiktaşFotoğrafFestivali #BursaFotofest #UluslararasıBursaFotoğrafFestivali #ArlesFotoğrafFestivali #CosmosBooksFotoğrafKitabıFuarı #ArlesFransa #ParisPhotoFotoğrafFuarı #PolycopiesFotoğrafKitabıFuarı #Paris #GazebookSicilyaFotokitapFestivali #Palermo #PlovdivFotoğrafFestivali #Plovdiv #TateModernFotoğrafKitaplarıKoleksiyonu #KürşatBayhan #YusufMuratŞen #KorhanKaroysal #MaisonEuropeandelaPhotography #AvrupaFotoğrafEviFotoğrafKütüphanesi #MaketFabrikası #TürkiyedenÇağdaşFotoğrafKitaplarınBirÇehresi #Belgrad #DummyFactory #FUAMLimitedEditionPhotobook #FUAMSınırlıSayıdaFotoğrafKitaplarıSergisi #AnAspectofContemporaryPhotobooksfromTurkey #BelgradFotoğrafFestivali #AslıNarin #BerilGür #EgeKanar #ElçinAcun #FurkanTemir #SerkanTaycan #SinemDişli #ÖzgürAtlagan #ÖzlemŞimşek #ZeynepKayan #AliTaptık #VolkanKızıltunç #CemreYeşil #ÇağdaşErdoğan #EkinKüçük #ErdemVarol #ErhanCanAkbulut #HalukÇobanoğlu #KorhanKaraoysal #SergenŞehitoğlu #SevimSancaktar #YusufSevinçli #AntonelloTolve #TunaUysal #GABAMCGalleriadellAccademiadiBelleArti

Commentaires


bottom of page