top of page

Pera Müzesi’nde iki yeni sergi

Pera Müzesi, Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler küratörlüğünde Zamane İstanbulları ile Alistair Hicks’in küratörlüğünde Portekizli sanatçı Paula Rego’nun sergilerine ev sahipliği yapıyor. 23 Aralık’ta açılan iki sergi 30 Nisan 2023’e kadar ziyaret edilebilecek


Ekin Özbiçer, Oto-oryantalizm serisinden, 2014-2022 Sanatçının izniyle


22 Aralık 2022 tarihinde Pera Müzesi’nde gerçekleşen basın toplantısı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi M. Özalp Birol’un sunumuyla başladı. Birol, Zamane İstanbulları sergisinin ortaya çıkış sürecini anlattı. Sergideki sanatçılardan Ahmet Sel ile yaptığı görüşmelerin onları bambaşka bir noktaya getirdiğini ifade eden Birol, bu sürecin Zamane İstanbulları sergisini oluşturmaya götürdüğünü, nitelikli ve çoklu bir sergi projesine dönüştüğünü ifade etti. Birol sergideki fotoğrafları şu şekilde değerlendirdi: “Sosyopolitik, ekolojik ve topografik odak noktaları olan ve şehirdeki birtakım hallere yeni ışıklar tutan fotoğraflar bunlar.”Erdem Varol, Rastgele İstanbul serisinden, 2017-2022 İndigo baskı, 50x70 cm, Sanatçının izniyle


Pera Müzesi Sergiler Yöneticisi Begüm Akkoyunlu Ersöz ise Zamane İstanbulları sergisinin “Kimin İstanbul’u?” sorusuna cevap arayan bir sergi olduğunu ve sanatçıların inceliği, kırılganlığı, naifliği ve tekinsizliğiyle bugünün İstanbul’unu görüntülediğini belirtti. Serginin eş küratörü Serdar Darendeliler, Begüm Akkoyunlu Ersöz’le benzer bir şekilde sergideki sanatçıların farklı fotografik yaklaşımlarla “İstanbul'da bugün nasıl farklı kentler yaşanıyor, sanatçılar nasıl deneyimliyorlar, kentte ne gibi sorunlar var ve bu sorunları nasıl ele alıyorlar” gibi sorular çerçevesinde çalışmalarını ortaya çıkardığını söyledi. Serginin teması ise ketteki sosyopolitik hareketler, göç meselesi, Kanal İstanbul, kentte karşımıza çıkan ancak bugün olağan gelen tuhaflıklar, değişen topografya, taşra estetiğinin kente hâkim olması… İstanbul’un yüzyıllardır pek çok fotoğrafçıya ilham olduğunu söyleyen Darendeliler, serginin odak noktasının son çeyrek yüzyılda gerçekleşen İstanbul’daki dönüşümler olduğunu ifade etti. Serginin eş küratörü Refik Akyüz İstanbul’daki değişimin yanısıra fotoğrafın da kimliğinde bir değişim yaşadığını ve bu dönemde yeni yetişen bir fotoğrafçı kuşağının oluştuğunu söyledi. Bu sanatçı kuşağını “daha açık, yaptığı işi daha fazla sahiplenen ve uluslararası standartlarda sergileyebilen sanatçılar” olarak tanımladı.Silva Bingaz, Diplerdeki Dönüştürücü Ruh serisinden, 2012-2022 Arşivsel Pigment Baskı, 45x70 cm - 60x90 cm, Sanatçının izniyle


Pera Müzesi’nin bir katına yayılan sergi, bu konuları kendine dert edinen Silva Bingaz, Osman Bozkurt, Ci Demi, Kıvılcım S. Güngörün, Ekin Özbiçer, Emin Özmen, Ahmet Sel, Ali Taptık, Kerem Uzel, Erdem Varol, Cansu Yıldıran’dan oluşuyor. Serginin katalog yazılarında ise değerli yazarlar Yaşar Adnan Adanalı, Fırat Genç, Şebnem İşigüzel, Melisa Kesmez, Biray Kolluoğlu, Gamze Toksoy, Sibel Yardımcı bulunuyor.Nick Willing, Paula Rego'yu atölyesinde videoya çekiyorPaula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi, Özalp Birol’un ifadesiyle 20. ve 21.yüzyıl sanatının hiç şüphesiz çok önemli ve ilginç figürlerinden Paula Rego’nun seçkin eserlerinden oluşuyor. Sergi ile sanatçının yaratım sürecine, savaş verdiği temel noktalara hikâyesel bir bakış açısıyla dahil oluyoruz. Begüm Akkoyunlu Ersöz bu sergi fikrine 2019’da başladıklarına ancak pandemi, savaş, enerji krizi gibi dünyayı etkileyen olumsuzlukların sergileri de aynı ölçüde etkilediğini ifade etti. İngiltere ve Portekiz Büyükelçiliği’nin destekleri yanısıra sanatçının ailesiyle çalışmanın büyük bir şans olduğunu dile getiren Begüm Akkoyunlu Ersöz, sanatçı hayattayken başladıkları bu sergi sürecinde Paula Rego’dan da büyük destek gördüklerini, kendisinin sergiyle hususi olarak ilgilendiğini belirtti. Sanatçının oğlu Nick Willing de aynı şekilde annesinin Türkiye’yi çok sevdiğini ifade etti. Willing’in annesinin sanatı üzerine atölyesinde gerçekleştirdiği belgesel nitelikteki filmi Paula Rega: Secrets and Stories (2017) de sergi içinde gösteriliyor.

Serginin ismi belirlenirken Rego’nun eserlerini barındıran Cascais’daki “Hikayeler Evi’nden” ilham alınıyor.Serginin küratörü Alistair Hicks sanatçının bu bağlamda doğduğu yerdeki faşist yönetimin ve eril bakışın altında savaşan “hikayeler evi”ne, anlatımının da “bir hikayeler denizine” dönüştüğünü söyledi. Sanatçının eserlerinde depresyonunun ve ülkesindeki kürtaj sorunuyla olan savaşının hikâyeleri görülüyor. Kadınları hikâyelerin koruyucuları olarak tanımlayan Hicks, Rego’nun hikâyeleme konumunu yeniden kazandırarak feminizme önemli katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi Pera Müzesi’nin iki katına yayılıyor ve sanatçının dünyasına izleyicileri davet ediyor. Her iki sergi de 30 Nisan 2023 tarihine kadar izleyiciler tarafından görülebilir.

Paula Rego, The Artist in Her Studio

Comments


bottom of page