top of page

İzmir sergiler ajandası / Temmuz & Ağustos 2024

İzmir kültür-sanat ortamının aktörleri; inisiyatifler, kolektifler, kamu ve özel sanat kurumları, bağımsız ve değişken mekânlar şehrin merkezinden ve periferilerinden takip edilesi bir sanat programı sunuyor. Alanın yeni nesil galerileri Commune Art Space ve Hayy Open Space, Unlimited okuyucuları için aylık sunulan İzmir Ajandası'nda güncel sanatı odağına alan sergi ve etkinlikleri sanatseverler ile buluşturuyor


AYZERADANT Art Gallery


Dünya Burada Bitsin

24 Haziran - 27 Temmuz 2024


Emel Kaya’nın Dünya Burada Bitsin adlı şiir kitabıyla eko-poetik bir diyalog kuran Çağdaş Kıbrıslı sanatçıların yerleştirme, video, fotoğraf ve karışık teknik eserlerinden oluşan aynı adlı sergi, insanın doğadan kopuşunu ve Antroposen'i derin bir sorgulamaya niyet ediyor. Yangında sırtında böcek taşırken "kıyametin içinden konuşan” karıncanın, "kuyruğu kızgın ve kederli kavmine dönen” kertenkelenin çağrısını, yollarda "cama vurup patlayan kelebekler bilgisini”, şehrin uğultuları, sirenleri, betonları arasında en az kendi yok oluşunu umursamadığı kadar yok sayın insanın bu bigâneliği devam edecekse "Dünya burada bitsin” deme cesaretini gösteriyor. Sizi yarattığınız ve yaşadığımız dünyaya salt eleştirel bir insan gözüyle değil; ötekinin insan olmayanın tarafından da bakmaya davet ediyor.


Sanatçılar: Rahime Veziroğlu, Uygar Erdim, Nurtane Karagil, İsmail Gökçe, Erdoğan Kavaz, Sümer Erek

Küratörler: Salamis Ayşegül Şentuğ-Tuğyan, Nihat Özdal


Ziyaret: Perşembe-Cuma-Cumartesi Saat: 12:00-18:00

Adres: Kemeraltı Çarşısı, Antikacılar çarşısı No:14-H, 35360 Konak/İzmir


 

BAYETAV Sanat


Mahsul Vakaları

26 Nisan - 29 Eylül 2024


Dünya ile kurulan ilişkilere dair tarifleri yeniden ele alan Mahsul Vakaları, iş birlikleri ve bir aradalıklara dayalı bir sergi ve kamu programı olarak BAYETAV Sanat’ta gerçekleştiriliyor. Mahsul Vakaları, Çukurova’da başlayan ve İzmir’de devam eden, Anadolu’nun Akdeniz kıyılarındaki kırsal modernleşme sürecinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştıran Dilşad Aladağ’ın Mahsul Projesi’nin bir mahsulü. 2022 yazından bu yana süren, coğrafya gezileri, arşiv ziyaretleri, görüşmeler ve kayıtlarla beslenen araştırma, eş zamanlı olarak genişleyen çevrim içi bir arşiv denemesi de sunuyor. Adana ayağı CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, İzmir ayağı BAYETAV Bir Arada Yaşarız Destek Programı kapsamında desteklenen Mahsul Projesi, ekolojiyi türler arası ilişkilerle kenetlenen çok katmanlı ve devingen bir ağ olarak ele alıyor. Mahsul Vakaları sergisi, bugünün devinimlerini coğrafyadan hikâyelerle hatırlayarak, yeniden seslendirerek ve türler arası birliktelikler hayal ederek düşünmeyi öneriyor.


Sanatçılar: ANATOPIA, Ali Cindoruk, Aslıhan Demirtaş, Aslı Özdoyuran, Dilşad Aladağ, Eylül Şenses, Fatma Belkıs & İz Öztat, Yasemin Ülgen


Ziyaret: Pazartesi hariç her gün, 11:00-19:00


 

GALERİ A


Yeryüzü sessiz değildir (The ground is not a quiet place)

2-9 Temmuz 2024


Amerikalı sanatçı Olivia Valentine'in 2023 ve 2024 yılları arasında İzmir'deki Maquis Projects'te geçirdiği süre boyunca ürettiği yeni eserlerini sunan sergi. Valentine'in sanatı, inşa edilmiş çevreler ile dokuma ve dantel gibi tekstil teknikleri arasındaki ilişkiyi keşfeder. Sergi, Karşıyaka'nın değişen zeminini dijital olarak tarayıp çizmesine odaklanan 3D taramalar ve yerel inşaat atıklarından elde edilen geleneksel ve özel pigmentlerle yapılan suluboya çizimleri içermektedir.


Ziyaret: Pazartesi-Cumartesi, 11.00-19.00

Adres: Galeri A, Enver Dündar Başar Sokak No: 7 Alsancak/İzmir

Detaylı Bilgi:  www.galeri-a.com.tr

 

Hayy Open Space


Güçlü Bir Karşılaşma İhtimali Üzerine

Bölüm 1: Yasalar, Haberler, Sloganlar 

21 Haziran – 13 Temmuz 2024


Borga Kantürk’ün küratörlüğünde, Levent Ayata’nın Tekrar Zorluğu (2024), Özgür Demirci’nin Herkes ve Hiçkimse (2020), Özlem Günyol & Mustafa Kunt’un Sahnede (2010) isimli çalışmalarını bir araya getiren sergi aynı zamanda, başlıkta vurgulanan kavramlar ve olguları sanatçılar ve işleri üzerinden tartışmaya açan sunum, söyleşi ve atölye çalışmalarını da kapsıyor.

Sergi dizisi, “Eserin izleyici ve mekân ilişkisi bakımından deneyimi, bu bağlamda üzerine eklemlenebilecek bir sanat pedagojisi, sanatçı ve eserine dair okumalar, serginin ve eserlerin eleştirisi gibi kuramsal bilgi üretimine ilişkin problematiklere odaklanan bir model serginin kendisi olabilir mi? Bu strateji bir dizi şeklinde kurgulanıp, her yeni bölümünde farklı eserler ve sanatçıları buluşturan bir tema ve alt başlık etrafında sürdürülebilir mi? soruları etrafında yanıtlar aramaya veya en azından çözümlemeye yönelik yöntemler geliştirmeye niyet ediyor. Sergi, eserleri ve eserler üzerine tartışmayı öneren yapısı ile, hızlı gezilen, özümsenmeyen sergi izleme deneyimlerini kesintiye uğratmak, izleyiciyi biraz olsun yavaşlatmak, mekanda daha çok vakit geçirmesini, üretimler üzerine düşünmesini sağlamayı amaçlıyor. Deneyim ve karşılaşma olasılıklarından yoksunlaştırılan, dersliklere hapsolmuş, sergilemelerin uzağında bir mesafede konumlanmayı, atıflara ve geçmişe odaklı bir kuramı, metodolojiyi tercih eden akademik sanat pedagojisinin kapalılığını aşmak için kurgulanmış özel bir alan olarak düşünülüyor. Sergi mekânının, bu sayede pedagojik doğaçlamayı, kollektif öğrenme ve yorumlamayı bizzat sergi mekânında eserlerin olduğu bir ortamda deneyimlemek için faydalı bir arayüze dönüştürülmesi ihtimali araştırılıyor.  


Ziyaret: Perşembe - Cuma - Cumartesi 13.00-18.00

Adres: Piyaleoplu Çarşısı, 920/1. Sk. No:30, 35250 Konak/İzmir


 

Kendine Ait Bir Oda


Geri Dönüşüm Çağı

19 Temmuz - 23 Ağustos 2024


İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ve İZDENİZ, kentin nitelikli sanat yapıtlarına kolay erişimi için Karşıyaka Vapur İskelesini kamusal sanata açıyor. İskelenin çok katmanlı sosyal ve fiziksel yapısı ile kültürel ilişki kurma fırsatları yaratacak bu girişimde, Kendine Ait Bir Oda (KABO) sergi alan tasarımı ve sergi programını üstlendi. KABO, İskele Sergileri projesi kapsamında farklı disiplinden sanatçılar ve tasarımcılarla bir arada yürüttüğü çalışmada, kent/yolcu/sanatçı arasında yaşanacak etkileşimi çok önemli buluyor.


Sergileme alanında Mimar Stephanie Gallia’nın tasarımı ve özel üretimiyle iskelenin fiziksel özelliklerini koruyan, duvarlarla kapatılmış bir galeriye dönüşmeyen, geçirgen ve modüler profillerin kullanıldığı özel bir sergileme sistemi oluşturuldu. 


Beş sergiden oluşan İskele Sergilerinin üçüncüsü Geri Dönüşüm Çağı İzmirli sanatçılar Gökçen Cabadan ve Fırat İtmeç’in katılımıyla gerçekleşiyor. İki sanatçı, yaygın kullanılan anlamı yanı sıra politik-toplumsal-sınıfsal gibi çoklu göndermeler ve ironik bir yaklaşımla ele aldıkları “geri dönüşüm” kavramını ortak tema olarak benimsiyorlar. Cabadan ve İtmeç’in kişisel ve ortak üretecekleri eserlerden oluşan sergi 19 Temmuz -23 Ağustos 2024 tarihleri arasında izlenebilir.


Adres: Karşıyaka Vapur İskelesi, İzmir

Detaylı Bilgi: @kendineait1oda


 

The Letter Art Gallery


Alternatif Evrenlere Bir Gezinti

8 Haziran - 13 Temmuz 2024


The Letter Art Gallery, Armağan Şıvgın’ın Alternatif Evrenlere Bir Gezinti adlı ilk solo sergisini ağırlamaktan mutluluk duyar. 


“Bu resimler genel olarak sosyal hayatın ve internet hayatının içindeki tüm olup biten şeylerden besleniyor. İnternet'te karşılaştığım ve etkilendiğim şeyler beni tuvale götürebiliyor. Örnek olarak kitaplar, makaleler, fotoğraflar, filmler, müzikler, video içerikleri, video oyunları... Sürekli olarak deneyimlenen bu içerikler birbirleriyle çarpışıyor ve karışıyor, etkilenilen çeşitli içerikler yavaş yavaş bütünü pişiriyor ve netleştiriyor. İçlerinde düşünme kanalları açıp, o kanalları takip ediyorum ve o dünyanın parçalarını tasarlayıp, keşfettiğim, o dünyayı zenginleştirdiğim parçalı bütünlere ulaşıyorum. Bu bütünler, olası/alternatif dünyaları ve evrenleri betimliyor ve inceliyor. Tuval, yaratıcılığı, yapay zekayla imge üretimi ve bu imgelerin arasında bağlantı kurup o dünyanın veya dünyaların içindeki fenomenlerin dönüşümlerini, hikayelerini araştırdığım bir enstrüman haline geliyor.” Armağan Şıvgın, 2024.


Armağan Şıvgın (d.1999, Yalova), Yalova’da yaşıyor ve çalışıyor. 2013-2017 yılları arasında Yalova’da Aksa Mesleki ve Teknik Lisesi’nde bilgisayar bölümünde eğitim gördü. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Resim Bölümü’nde eğitim hayatına devam etti ve 2024’te mezun oldu. Aynı yıl İzmir’de gerçekleşen misafir sanatçı programı Atelier’e katıldı ve çalışmaları Atölye Sergi Günleri’nde sergilendi.

Yan Etkinlikler: 29 Haziran 2024 - Edebiyatta Alternatif Evrenlere Bir Gezinti - saat 15.00-16.00

Edebiyat eleştirmeni A. Ömer Türkeş, sergiye paralel olarak Edebiyatta Alternatif Evrenlere Bir Gezinti başlıklı bir seminer verecek. Etkinlik ücretsizdir. 


Ziyaret: Perşembe-Cuma-Cumartesi, saat 12.00-19.00

Adres: Kemeraltı Antikacılar Çarşısı 874. No. 17, Zemin kat, Goyahub içinde Konak/İzmir


 

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi & Karantina Kolektif


Suyun Taşıdıkları: Selinos ve Kentsel Belleğin İzleri

29 Haziran - 27 Temmuz 2024


Kozak Yaylası’ndan doğarak Bakırçay’a dökülen, çevresinde bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Selinos Çayı; Pergamon Krallığı, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait önemli kalıntılar ile Rum, Ermeni, Türk ve Yahudi mahallelerine dair zengin bir kültürel belleği barındırıyor. Karantina Kolektif ve Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'nin yürütücülüğünde gerçekleşen Suyun Taşıdıkları: Selinos ve Kentsel Belleğin İzleri projesi, kentsel bellek üzerine birlikte düşünerek üretmeyi amaçlıyor. Sefa Taşkın, Fatih Kurunaz ve Bülent Türkmen'in uzman sunumları ve sanatçıların saha yürüyüşleri ile 20 Nisan'da başlayan proje, Bergamalı kent sakinlerinin katılımıyla 21 Nisan'da Bellek Atölyesini gerçekleştiriyor. Atölye çalışmalarının ardından üretilecek eserler ise Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı'nda 29 Haziran - 27 Temmuz arasında sergilenecek.


Sanatçılar: Pınar Boztepe Mutlu, Ezgi Yakın, Eren Sulamacı, Borga Kantürk, Ezgi Ceren, Sarp Keskiner, Günseli Baki, Gökçe Süvari, Metehan Kayan, Yazı Ece Köz.


Ziyaret: Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi 14.00-19.00

Adres: Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı, İzmir Bergama

Detaylı Bilgi:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page