top of page

Görme meselesi: Ehven-i Şer

Hilal Polat'ın mitolojik karakterler üzerinden görme meselesine odaklanan Ehven-i Şer başlıklı ikinci kişisel sergisi, 17 Aralık'ta Mixer’de açılıyor. Sergi 28 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir


Hilal Polat, Hızır ile İlyas Al-Khidr ve Elijah, 2022, Etamin kumaş üzerine kök boyama ve iğne aralı nakış işleme


Hilal Polat'ın mekanı bir deneyim olarak ele aldığı Ehven-i Şer sergisi, değişen bakış açılarını, algılama biçimlerini merkezi bir sistem önerisiyle mitolojik karakterler üzerinden tekrar kurgulayarak görme meselesi hikayesine odaklanıyor. Görmenin yeni kaslarını ve önerilerini keşfetmeye davet ediyor.


Hilal Polat, zihinsel sürecinin ürünü olan tanımlanmamış tarif edilmemiş mitolojik karakterler izleğinde sergiyi şekillendiriyor. Bu tanımlanmamış, efsunlu ve alışılmadık biçimlerle tasvir edilen mitolojik karakterler bize ortak bir soruyu yöneltiyor: “Bize bakınca gerçekten ne görüyorsunuz?” Görme duyusu, kişisel deneyimler, bakma eylemi, bakış açısı gibi kavramların uçsuz bucaksız sınırlarında dolaşan sergi, hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaktan ziyade, sanatçının merkezindeki görme algısının kaynağına bir yolculuk öneriyor. Bu yolculukta kurguladığı sergi tasarımında tüm üretimlerini tek noktada bir araya getiren sanatçı, sergileme biçimi olarak alışılagelmiş sergileme yöntemlerini bir kenara bırakarak kendi bakış açısını barındırabileceği ve bu bakış açısının dış unsurlardan etkilenmesini önleyen bir ada inşa ediyor. Duvarlara asılı yapıtlardan ziyade bir ada oluşturma kurgusuyla izleyiciye serginin içinde gezme deneyimine alternatif olarak serginin etrafında dolaşabilme imkanı sunuyor. Sanatçı kimin nasıl algıladığı ya da gördüğünün aksine kendi görme biçimini merkeze alıyor.

Hilal Polat, Maranlar, 2022, Tığ işi

Ehven-i Şer sergisi bir görme sorgulaması. Gözün gördüğü şeyin hangi gözden olduğunu anlamaya çalışan sergide, başka insanların anlatılarının bizi nasıl bir ezbere alıştırdığı üzerinde duruluyor. Sergi bu açıdan kendi zevklerimizin bile başkalarının bakışına mahkûm olduğu yeni çağda bu hızı kesme eyleminin ve eski bakış açılarının dönemsel bir analizini veriyor. Hilal Polat’ın ikinci kişisel sergisi olan Ehven-i Şer, Mixer’in galerisini çevreleyerek ziyaretçiyi mekan etrafında gezmeye davet ediyor. Sergi, 27 Aralık 2022 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.


Comments


bottom of page