top of page

Deneyimi ve karşılaşmayı düşünen

Hayy Açık Alan 21 Haziran – 13 Temmuz 2024 tarihleri arasında Güçlü Bir Karşılaşma İhtimali Üzerine başlıklı etkinlik dizisinin ilk bölümü olan Yasalar, Haberler, Sloganlar sergisine ev sahipliği yapıyor


Güçlü Bir Karşılaşma İhtimali Üzerine, Bölüm 1: Yasalar, Haberler, Sloganlar kapsamında gerçekleştirilen ilk buluşmadan görüntü


Borga Kantürk’ün küratörlüğünde, Levent Ayata, Özgür Demirci, Özlem Günyol & Mustafa Kunt’un çalışmalarını bir araya getiren sergi aynı zamanda, başlıkta vurgulanan kavramlar ve olguları sanatçılar ve işleri üzerinden tartışmaya açan sunum, söyleşi ve atölye çalışmalarını da kapsıyor.


Levent Ayata, Tekrar Zorluğu, 2024


Sergi dizisi, “Eserin izleyici ve mekân ilişkisi bakımından deneyimi, bu bağlamda üzerine eklemlenebilecek bir sanat pedagojisi, sanatçı ve eserine dair okumalar, serginin ve eserlerin eleştirisi gibi kuramsal bilgi üretimine ilişkin problematiklere odaklanan bir model serginin kendisi olabilir mi? Bu strateji bir dizi şeklinde kurgulanıp, her yeni bölümünde farklı eserler ve sanatçıları buluşturan bir tema ve alt başlık etrafında sürdürülebilir mi?” soruları etrafında yanıtlar aramaya veya en azından çözümlemeye yönelik yöntemler geliştirmeye niyet ediyor.


Özgür Demirci, Herkes ve Hiç Kimse, 2020


Sergi, eserleri ve eserler üzerine tartışmayı öneren yapısıyla; hızlı gezilen, özümsenmeyen sergi izleme deneyimlerini kesintiye uğratmak, izleyiciyi biraz olsun yavaşlatmak, mekânda daha çok vakit geçirmesini, üretimler üzerine düşünmesini sağlamayı amaçlıyor. Deneyim ve karşılaşma olasılıklarından yoksunlaştırılan, dersliklere hapsolmuş, sergilemelerin uzağında bir mesafede konumlanmayı, atıflara ve geçmişe odaklı bir kuramı, metodolojiyi tercih eden akademik sanat pedagojisinin kapalılığını aşmak için kurgulanmış özel bir alan olarak düşünülüyor. Sergi mekânının, bu sayede pedagojik doğaçlamayı, kolektif öğrenme ve yorumlamayı bizzat sergi mekânında eserlerin olduğu bir ortamda deneyimlemek için faydalı bir ara yüze dönüştürülmesi ihtimali araştırılıyor. 

 

Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Sahnede, 2010


Bölüm 1: Yasalar, Haberler, Sloganlar, siyasal olanı; maruz kalınan, kayıt altına alınan, karşı konulan, insani ve yaşamsal bir mesele olarak ele alarak “dil, durum, nesne” gibi hem birbirine eklemlenen hem de ayrışabilen hamleler, müdahaleler ekseninde, sanatçılar ve üretimlerine odaklanan bir kurguyu barındırıyor. Sergi; kuram, anlatı, tartışma, diyalog odaklı bir karşılaşmanın hedeflendiği giriş katından üst kata geçip karanlık ve nispeten çevresel etmenlerden izole bir alanda eserler ile baş başa kalma fikri üzerine kurgulanıyor. Giriş katı bir buluşma, tartışma, öğrenme, kayıt tutma alanı olarak tasarlanan mekânın üst katında ise Levent Ayata'nın Tekrar Zorluğu (2024), Özgür Demirci'nin Herkes ve Hiç Kimse (2020), Özlem Günyol & Mustafa Kunt’un Sahnede (2010) isimli çalışmalarına yer veriliyor.


Güçlü Bir Karşılaşma İhtimali Üzerine, Bölüm 1: Yasalar, Haberler, Sloganlar kapsamında gerçekleştirilen ilk buluşmadan görüntüler


Serginin  ikiye ayrılmış fiziki mekân kurgusunun üstüne eklenebilecek bir üçüncü katman olarak  bütün bu tartışmalar, okuma ve yorumlamalardan geriye kalanların üzerine kuramsal bir alan olarak inşa edilecek bir yayının sergi sonrasında okurları ile buluşması planlanıyor.

 

Güçlü Bir Karşılaşma İhtimali Üzerine, Bölüm 1: Yasalar, Haberler, Sloganlar, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 13.30 -18:00 saatleri arasında Hayy Açık Alan'da ziyaret edilebilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page