top of page

A paradigm shift

A.B.D'nin Seattle şehrinde yer alan The New Centre for Research and Practice'in 16 Ağustos 2020'de başlayacak yeni seminer programı Misal Adnan Yıldız tarafından belirlendi: A Paradigm Shift: Curating & Exhibition Making in the Age of Continuous Mediation (Paradigma kayması: Sonsuz arabuluculuk çağında küratörlük ve sergi yapmak)


Misal Adnan Yıldız


Son dönemlerde küratörlere atanan aktivist, yoldaş ya da eğitimci gibi roller üzerinden Survey Seminar öncü küratöryel araştırma ve pratiklerden yola çıkarak eleştirel metodolojilere odaklanıyor. Öncelikle sanatsal pratiklerle beraber düşünen zihinsel bir alan olarak küratörlük yalnızca yapıtları ve birbirleriyle olan bağlantıları dramatürjik bir bağlamda mekânsal ve kavramsal bir sahneleme değil aynı zamanda izleyiciyi de içerisine dahil eden daha geniş ve gerçek bir sosyallikle bağlantı kurmayı amaçlayan dolambaçlı bir süreç.


Misafir isimlerle sekiz hafta boyunca devam edecek olan bu sohbet serisi yeni kitleler için uzayan bir alan olarak küratörlük ve sergi yapmayı ayrıca önemli iş birlikleri, iletişim ağları ve etik müştereklik projelerini, bütünlüğü ve alanın siyasi ajandasını odağına alıyor.


Seminer her pazar günü saat 11:00-13:30 arasında gerçekleşecek. https://thenewcentre.org/seminars/paradigm-shift-curating-exhibition-making-age-continuous-mediation/

Comments


bottom of page