top of page

Yer(siz) Yurt(suz)


Sanatçı Erdal Ateş’in Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz) projesi 20 Şubat 2019'a dek Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde sergileniyor

Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz), kavramsal bağlamlı sergi projesinin çıkış noktası “yaratıcı Deleuze”ün kavram coğrafyasın(d)a görsel anlamda bir yüzey arkeolojisidir.

Sanatçı Erdal Ateş’in imgelemindeki Deleuze imgesidir.

Deleuze metinleri, bu metinlerden hareketle görsel im(ge)ler, anlatılar inşaa etme denemesi de denilebilir.

Deleuze, 20.yüzyıl felsefe tarihinde ayrıksı söylemi ve pratiği ile belki de en sıradışı filozof. Bu yönüyle yaşarken de öldükten sonra da salt felsefe alanında değil birçok farklı disiplinde çalışan insanı etkilemiştir. Deleuze’den hareketle farklı disiplinlerde üretilen yayınların çokluğuna baktığımızda bugünde hâlâ bu etki ve çekim alanı varlığını sürdürmektedir.

Deleuze, bir anlamda, bir rönasans sanatçısı gibi birçok alana sokulur ve sokulduğu alandan son derece çarpıcı felsefik çıkarsamalar ortaya koyar: Edebiyat, siyasetbilimi, doğabilimi, sinema, plastik sanatlar… Daha birçok disiplin…

Comments


bottom of page