top of page

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali başlıyor


Arter’in düzenlediği Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin ikinci edisyonu, bu yıl 26-28 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Sanat yönetmenliğini Matthias Osterwold’un üstlendiği festival, çevrimiçi paneller, film gösterimleri ve atölyelerle dinleyicilere ve araştırmacılara üç günlük yoğun ve etkileşimli bir deneyim sunuyor


IBULOrk (İstanbul Bilgi Üniversitesi Laptop Orkestrası)


Arter’in geçtiğimiz yıl İstanbul’a kazandırdığı Yeni ve En Yeni Müzik Festivali bu sene pandemi nedeniyle çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Berlin’in deneysel sanat ve müzik sahnesinin önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, MaerzMusik/Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü üstlenen Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde düzenlenen festivalin üç güne yayılan programı, “yeni müzik”e dair zengin bir içerik sunuyor.


Matthias-Osterwold, Fotoğraf: Kai Bienert


Festival programı şu şekilde:


26 Şubat 2021 | Cuma


Semih Fırıncıoğlu

Semih Fırıncıoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek çevrimiçi panel, yeni müziğin gelişimine, kavramsal temellerine ve bir müzik türü olarak evrimine performans sanatlarıyla etkileşimi perspektifinden odaklanarak yeni müzikle tanışmak isteyen dinleyicilere ve bu türün sıkı takipçilerine ayrıntılı bir çerçeve sunuyor. 20. yüzyıldan itibaren sanatta yeni ifade biçimleri arayışına yönelen akımların şekillendirdiği sınıflandırmaların ötesine geçen yeni müzik, besteci, icracı ve dinleyicileri farklı sorgulamalarla sınarken müzik üretimine dair konvansiyonları ve enstrüman yapılarını yeniden gözden geçirmeyi sağladı. Seslerin yalnızca etkili bir şekilde kayda alınmasına değil, alışılmış sınırların dışında sesler yaratılmasına da alan açan teknolojik gelişmelerin farklı sanat disiplinleri arasındaki geçirgenliği artırmasıyla pek çok farklı kaynaktan beslenen yeni müzik, Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin bu ilk oturumunda detaylı bir şekilde ele alınıyor.


Alper Maral

Festival kapsamındaki ikinci panel, yeni müziğin türler arası geçirgenliğine ve güncel teorik meselelerine odaklanıyor. Michael Ellison’ın moderatörlüğünde, Alper Maral, Onur Türkmen ve Tolga Yayalar’ın katılımıyla gerçekleşecek bu çevrimiçi oturum, yeni müzik kavramının belirsizliklere de alan tanıyan kapsayıcı çatısını, farklı sanat disiplinleriyle arasındaki ilişkileri ve güncel uygulamalarda karşılaşılan kavramsal soruları tartışmaya açıyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki pratiklerin örtüşen ve ayrılan yanlarının da inceleneceği panel, bu alandaki güncel yaklaşım ve uygulamalara ilgi duyan araştırmacılar için yeni düşünce alanları açmayı hedefliyor.


CIE (Composers Inside Electronics)

Etkileşimli ses yerleştirmeleri, besteler ve iş birliğine dayalı canlı performanslara odaklı çalışan bir grup besteci, icracı ve sanatçıdan oluşan Composers Inside Electronics, Inc.’in doğuşu David Tudor’ın 1973 tarihinde Chocorua’daki New Music in New Hampshire festivali kapsamında gerçekleştirdiği bir atölyeye dayanır. Özel üretim elektronik devreler, yazılım ve teknolojiyi temel alan sınırsız müzikal potansiyelin keşfinden yola çıkan bu kolektif enerji, John Driscoll, Phil Edelstein, Linda Fisher, Ralph Jones, Martin Kalve, Bill Viola ve Paul DeMarinis gibi dönemin genç müzisyenlerini analog enstrümanlarla en güncel teknolojileri birleştiren yaratımlara taşıdı.


Composers Inside Electronics, Inc.’in New York’taki The Kitchen’da 40. yıldönümünü kutlamak için yeniden gerçekleştirdikleri 1976–1977 tarihli performanslarının izini süren bu arşiv seçkisi, grubun bugüne dek gerçekleştirdiği deneysel müzik çalışmalarının da etkileyici bir kesitini sunuyor.


27 Şubat 2021 | Cumartesi


Jeremy Woodruff

Yeni müzik alanında üretim yaparken müzik tarihinin kadim besteleme ve icra ekollerinin takip edilmesi nasıl bir işlev taşıyor? Jeremy Woodruff’ın moderatörlüğünde, Mahir Çetiz, Zeynep Gedizlioğlu ve Mehmet Can Özer’in katılımıyla gerçekleşecek çevrimiçi oturum, son yirmi yılda eser veren bestecilerin yaratım süreçlerini daha yakından inceleme fırsatı sağlarken, besteciler ve icracılar arasındaki girift ilişkiye ve klasik eğitim yaklaşımlarından çağdaş müzik üretimine giden süreçteki dönüşüme ışık tutuyor.
Brigitta Muntendorf

Hızlı bir dönüşüm sürecini içeriden yorumlama gayesiyle yola çıkan bu panel, yeni müziğin son yüzyıldaki evriminden hareketle bir gelecek öngörüsü yapmayı amaçlıyor. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin Sanat Direktörü Matthias Osterwold’un moderatörlüğünde, Sandeep Bhagwati, Turgut Erçetin, Brigitta Muntendorf ve Enno Poppe’nin katılımıyla gerçekleşecek çevrimiçi oturumda, yeni müziğin kompleks yapısı ve gelişimi besteci, icracı ve teorisyenlerin perspektifinden incelenerek uygulama alanları, farklı disiplinlerle kurulabilecek ortaklıklar ve teknolojik gelişmeler ışığında belirebilecek yeni yönelimlere dair ihtimaller tartışmaya açılıyor.


28 Şubat 2021 | Pazar


IBULOrk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Laptop Orkestrası (IBULOrk) festivalin üçüncü ve son gününde bir atölye çalışması ile yarı doğaçlama performanslarının kavramsal formunu, hazırlık dönemlerini ve performans esnasında orkestra üyeleri arasındaki iletişimi katılımcılarla paylaşıyor. Enstrüman yapılarının yanı sıra ses kaynaklarından elde edilen malzemenin işlenme metotlarının ve dinleyiciyle kurulan akışkan iletişimin de konu edileceği bu atölye çalışması, IBULOrk üyeleri Tunca Candaş, Can Memişoğulları, Zeynep Oktar, Kuntay Seferoğlu ve Elif Soğuksu’nun katılımıyla gerçekleşiyor.


Istanbul Composers Collective (ICC)

Altı besteci ve icracı tarafından kurulan bir yeni müzik örgütlenmesi olan ve Onur Dülger, Emre Dündar, Şahin Kureta , Mithatcan Öcal, Uğurcan Öztekin ve Mehmet Ali Uzunselvi’den oluşan Istanbul Composers Collective (ICC), Yeni ve En Yeni Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirecekleri bu çevrimiçi atölye çalışmasında, hem kişisel yaratım süreçlerine hem de ortak çalışma prensiplerine canlı örneklemelerle değiniyorlar. Bestecilerin kompozisyonel anlayışları, ICC kayıt arşivinin oluşum ve kullanım süreci, akustik müziğe ve elektronik süreçlerin dahil olduğu üretimlere yönelik tasarımlar ve yapay zeka/algoritma kullanımı içeren uygulamalar atölye çalışmasında detaylı şekilde ele alınıyor.

Konstantinos Vasilakos

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin son paneli, algoritmik müzik üzerine bütüncül bir inceleme sunuyor. Ağ müziğinde canlı kodlama uygulamalarına odaklanacak panel, bu kapsamda yer alan üretim ve performanslara icracı ve bestecilerin gözünden bir bakış sağlamayı amaçlıyor. Konstantinos Vasilakos’un moderatörlüğünde, Uğur Can Akkaya, Kerem Altaylar ve Selçuk Artut’un katılımıyla gerçekleşecek bu çevrimiçi oturum, bilgisayar temelli müzik sistemlerinin farklı uygulama alanlarını da katılımcılara tanıtıyor.


İkinci edisyonu, bu yıl 26-28 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Yeni ve En Yeni Müzik Festivali hakkında detaylı bilgiye arter.org.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page