top of page

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan iki sergi


Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Beyoğlu’ndaki binasında 22 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında sanatçı Deniz Gül’ün mekana özgü yerleştirmesi Meydan ile şair Lale Müldür’ün son resimlerini kapsayan Milat başlıklı sergilerine ev sahipliği yapıyor. Sergilerin küratörlüğünü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler üstleniyorSolda: Lale Müldür, Milat sergisinden

Sağda: Deniz Gül, Meydan yerleştirmesinden


Sanatçı Deniz Gül’ün mekana özgü yerleştirmesi Meydan, Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının ikinci katında, şair Lale Müldür’ün son resimlerini kapsayan Milat sergisi ise binanın üçüncü katında izleyiciyle buluşuyor.


Meydan Sergisi


Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının ikinci katında açılan Meydan sergisi, sanatçı Deniz Gül’ün mekanları ve sokakta olmayı deneyimlemeye dair önerilerinden yola çıkıyor. Gül’ün son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergi, bir arada yaşamanın çeşitli izlerini taşıyan kamusal alanlardaki mekansal ilişkileri yüzeye çıkartıyor.


Deniz Gül, Meydan yerleştirmesinden


Deniz Gül, Meydan kelimesinin “alan, bulunulan yer ve çevresi, ortalık, karşılaşma yeri, imkân, vakit, oyun yeri, göz önü, çağrı yeri, açık yer, kavuşulan yer, görünülen, gösterilen” gibi karşılıklarını içeren sözlük anlamlarından ilham alıyor. İzleyiciyi, meydanla kurulabilecek ilişkilerin çoğulluğunu ve çeşitliliğini birlikte düşünmeye davet eden Gül, kamusal alanda olmanın biçimleriyle ilgilendiği yürüyüşlerinden doğan bu çalışmayla yazı ve meydan fikrini birlikte ele alıyor.


22 Eylül – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan Meydan sergisinin Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan bir de kitabı var. Deniz Gül, Derya Bayraktaroğlu, Kerem Ozan Bayraktar ve Kevser Güler’in yazıları ile Murat Aluçlu’nun fotoğraflarının yer aldığı kitabın tasarımını Ömer Ozan Erdoğan yaptı. Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler’in üstlendiği Meydan sergisine çevrimiçi etkinlikler de eşlik ediyor.


Milat Sergisi

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında açılan Milat sergisi, şair Lale Müldür’ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimlerini bir araya getiriyor. Müldür’ün şiirlerinde beliren imgelerin izlerini taşıyan bu resimler, şairin dünyasıyla yeni karşılaşmalar öneriyor.


Lale Müldür'ün Milat sergisinden


22 Eylül – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında gezilebilecek olan Milat sergisinde Lale Müldür’ün şiirlerinin davet ettiği imgesel alanın renkleri, jestleri ve figürleri resimsel bir üretim içinde yeniden yorumlanıyor. Sergilenen resimlerde öne çıkan temel öğelerin başında figür geliyor. Bu figürlerin birçoğu şairin dostlarına ait portreler. Aynı zamanda bu portreler arasında şairin Albert Durer gibi ruhsal yakınlık kurduğu sanatçılar da var. Müldür’ün resimleri dostlarına, yakınlarına ithafla başlayan ya da onlara hitaben yazdığı şiirleriyle ortaklık taşıyor. Adını Lale Müldür’ün son kitabı Tehlikeliydi, Biliyordum’un ilk şiiri Milat’tan alan sergi, sanatçının üretiminde bir kırılma anını düşünmek arzusundan da besleniyor.


Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler tarafından üstlenilen Milat sergisine çevrimiçi etkinlikler de eşlik ediyor. Serginin ayrıca Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan bir de sergi kitabı var. Lale Müldür’ün şiirlerinden bir seçki, Fisun Yalçınkaya’nın kendisi ile yaptığı bir röportaj ve Kevser Güler’in bir metninin yer alacağı kitabın tasarımını Ulaş Uğur yaptı.

Comments


bottom of page