top of page

Yanköşe, Vahit Tuna’nın “İsimsiz” adlı çalışmasını ağırlıyor


2017 yılında hayata geçen ve kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, dördüncü edisyonunda Vahit Tuna’nın İsimsiz adlı çalışmasını ağırlıyor

☕️ 2 dakikalık okuma

440 çift siyah kadın ayakkabısından oluşan İsimsiz projesinin çıkış noktası, Türkiye’de sayıları gitgide artan kadın cinayetleri. 2018 yılında Türkiye’de erkekler tarafından çeşitli şekillerde ve sebeplerle öldürülen kadınların sayısına işaret eden* ve Yanköşe’nin her iki duvarını da nizami bir şekilde kaplayan 440 çift ayakkabı, bir tür kadınkırım** anıtı gibi yükseliyor.

Ölen kişilerin ayakkabılarının evlerinin kapısının önüne bırakılması geleneğine de işaret eden bu çalışma, kadına yönelik şiddetin hafızasını tutarak sokağa taşıyor; kamusal bir tartışma ve bilinçlenme için bir aracı olma görevi üstleniyor.

Sanat üretiminde erk, iktidar, iktidarla hesaplaşma ve ona göre pozisyon alma konularına odaklanan Tuna, bugün her üç kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddet mağduru olduğu bir dünyada şiddetin, özellikle de bu coğrafyaya ait şiddet olgusunun temellerine bakıyor.

Yanköşe açılışını Nermin Er’in 120 kuş evi ile bir ses kaydından oluşan yerleştirmesi Tek Göz Oda ile yapmıştı. Eylül 2017-Mart 2018 tarihleri arasında burada yer alan yapıt, barınmak, korunmak ve kendini güvende hissetmek gibi, tüm canlıların paylaştığı temel ihtiyaçlar üzerinden birlikte yaşamak için bir öneri sunuyordu. Yanköşe ikinci edisyonunda, Mart 2018-Ekim 2018 tarihleri arasında, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt’un AYRIAYRIBİRARADA - harfler, sayılar, noktalama ve diğer işaretler adlı projesini ağırladı. Türkiye Cumhuriyeti anayasa metnini oluşturan tüm unsurların, içinde bulundukları cümle ve paragrafları terk ederek kendi benzerleriyle buluştuğu ve oluşturdukları çizgilerle, birbirini kesen ancak farklı eksenlerde uzanan doğrulara dönüşerek soyut, kaotik bir manzara oluşturduğu eser, yalnızca toplumsal sözleşmeye doğrudan gönderme yapmakla kalmıyor, belli bir coğrafyada yaşayan bireylerin farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşayabilme ihtimalini de düşündürüyordu.

Bir önceki üçüncü edisyonda ise Yanköşe, Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın kurduğu SO? Mimarlık’ın Yağmur Duası adlı çalışmasına ev sahipliği yapmıştı. Bu yerleştirmenin kendisi, gölgesi, hacmi, biçimi ve etkisi zaman içinde, ve yalnızca yağmurun etkisiyle, değişebiliyordu.

Yanköşe, her sene iki farklı sanatçının projesini ağırlamaya devam ediyor.

* Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2018 Veri Raporu’ndan. ** birikimdergisi.com/haftalik/9668/kadinkirim#.XXjCrCShmEe

コメント


bottom of page