top of page

Kahve Dünyası’nın güncel sanat projesi Yanköşe ikinci projesini ağırlıyor


Kahve Dünyası’nın 2017 yılı sonbaharında hayata geçirdiği, kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, 30 Mart - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında Özlem Günyol ve Mustafa Kunt’un AYRIAYRIBİRARADA - harfler, sayılar, noktalama ve diğer işaretler adlı çalışmalarını ağırlıyor

Frankfurt’ta yaşayan ve 13 yıldır birlikte çalışan Günyol ve Kunt’un, Yanköşe’nin ikinci edisyonu için hazırladıkları eser, Türkiye Cumhuriyeti anayasa metninin 2017 tarihli güncel halini büyük formatlı bir örüntü görünümünde sunuyor. Anayasayı oluşturan tüm unsurlar, içinde bulundukları cümle ve paragrafları terk ederek kendi benzerleriyle buluşuyor ve oluşturdukları çizgiler, birbirini kesen ancak farklı eksenlerde uzanan doğrulara dönüşerek soyut, kaotik bir manzara oluşturuyor. Böylece anayasa metninin potansiyelini içinde barındıran çalışmanın kapsadığı bu öğeler, bir anlamda özgürleşiyor ve henüz kurulmamış cümleler için bir kapı aralıyorlar.

Anayasayı merkezine alan AYRIAYRIBİRARADA yalnızca toplumsal sözleşmeye doğrudan gönderme yapmakla kalmıyor, belli bir coğrafyada yaşayan bireylerin farklılıklarına rağmen değil farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşayabilme ihtimalini de düşündürüyor. Kamuya açık bir noktada yer alması ise bu çalışmayı ayrıca anlamlı kılıyor.

Yanköşe’yi oluşturan her iki duvarın da göründüğü açılardan bakıldığında, duvarlar arasındaki boşluğu kullanan soyut bir çizim gibi algılanan çalışma, belirli bir mesafeye dek içeriği hakkında hiçbir ipucu vermezken, ancak detaylı bir şekilde bakıldığında kendini açık ediyor.

Özlem Günyol & Mustafa Kunt hakkında

2005’ten bu yana birlikte düşünüp üreten Özlem Günyol (Ankara, 1977) ve Mustafa Kunt (Ankara, 1978), 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nü bitirdikten sonra Almanya’ya taşındılar ve burada Frankfurt Sanat Akademisi’ne -Städelschule- devam ettiler. Bugüne dek birlikte yaklaşık 20 solo sergi gerçekleştiren ve çok sayıda grup sergisinde yer alan ikili, başka birçok ödül ve bursun yanı sıra son olarak 2017 yılında Almanya’da her yıl bir sanatçıya verilen HAP Grieshaber Preis der VG Bild-Kunst Ödülü’nü kazandılar.

Üretimlerinin omurgasını bireysel ve kolektif aidiyetin temsili, dilin anlamı, semboller, medya tarafından iletilen bilgi ve aynı zamanda bunların kültürel olarak kodlanmış anlayış kalıpları ile olan bağları gibi konuların oluşturduğu Özlem Günyol ve Mustafa Kunt, işlerinde kimlik, milliyetçilik, sınırlar gibi kavramları çeviri, kodlama, yapı söküm, sınıflandırma, yan yana koyma ve üst üste bindirme gibi metotları kullanarak yapısal olarak dönüştürmenin yollarını ararlar.

Özlem Günyol ve Mustafa Kunt

Yanköşe hakkında

Kahve Dünyası’nın güncel sanat projesi Yanköşe; beklenmedik, deneysel güncel sanat eserleri üreten sanatçılara bir ifade alanı açıyor. Her sene iki farklı sanatçının projesini ağırlayan Yanköşe, Türkiye’de örneği az bulunan kamusal sanat projelerinden biri. Kabataş’taki Meclis-i Mebusan Caddesi, 85 numarada konumlanmış olan Kahve Dünyası şubesinin dış duvarı ve onu kesen duvarda, yaklaşık 260 metrekarelik bir alana yayılıyor.

Konumu sayesinde her gün binlerce kişiye ulaşan Yanköşe’nin ağırladığı çalışmaların, davet edilen sanatçıların mekanın özelliklerini göz önünde bulundurarak ürettikleri, mekana cevap veren işler olması tercih edilir.

Bir karşılaşma alanı olarak taşıdığı potansiyel, şehrin görünür bir parçası olması ve kolay ulaşılabilirliğinin yanı sıra sergilenen işlerin meta temelli olmayışı ve geçiciliğiyle de öne çıkan Yanköşe’nin sunduğu dinamik alan, yerli ve yabancı sanatçıların farklı tekniklerle üretilmiş çalışmalarına açıktır.

Yanköşe’de yer alacak eserin seçimi, projenin koordinatörlüğünü üstlenen Nilüfer Şaşmazer tarafından üç sanatçının davet edilmesi ve küratör Fulya Erdemci, sanat yazarı Evrim Altuğ, tasarımcı Bülent Erkmen, Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç ile Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Detay Gıda CEO’su Dilara Altınkılıç Kutmangil’in oluşturduğu jürinin sanatçıların önerdikleri projeleri değerlendirmesinin ardından yapılır. Eser seçiminde, sunulan projenin görselliği, kentle ilişkisi gibi unsurlar göze alınır.

Comments


bottom of page