top of page

Türler Arası sergisi ArtOda’da açılıyor


Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin gerçekleştiği ArtOda, 13 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında Büşra Kaya küratörlüğündeki Türler Arası başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi; beden politikaları, ekoloji, ekofeminizmi ve "türler arası" gelişen beden endüstrisini altı sanatçının farklı disiplinlerdeki üretimleri üzerinden sorguluyor

Melisa Kılıç, Movere, 2021, Keten bez üzerine bitki özsuyu baskı


Sanatçılar Asya Tok, Ayça Ceylan, İrem Hasçiftçi, Melisa Kılıç, Sadık Arı ve Seda Gazioğlu’nun çalışmalarını bir araya getiren sergi; “Yapıyorum-ediyorum, en ufak bir hareketin yarattığı sirkülasyonu idrak edebiliyor muyum?” sorusunu merkeze alarak, insan merkezci bakış açısının problemli doğasını tartışmaya açıyor:


“Yüzlerce yıldır felsefenin sorguladığı konulardan biri olan ‘hayvan’ meselesi çeşitli sorulara gebe olmuştur. Günümüzde bu tartışmalar, toplumsal hareketlerin kemikleşen parçaları olma yolunda ilerlemektedir. İnsan merkezci bakış açısından sıyrılarak, günlük hayattan yakalanan enstantanelerle türler arasında kurulan metabolik uçurumu gözlemlemek mümkündür. Bu harmonik bağlama, sadece insan dışı hayvanları koyarak eksik bir denkleme girmek yerine biyolojik kapsamı geniş tutarak toprağın, suyun yaşattığı diğer türlere de perdeleri aralayarak bakmalıyız. Görünenler gerçek ve altıncı kitlesel yok oluşun eşiğindeyiz.


Seda Gazioğlu, Afiyet Olsun, 2021, Bakır ve Cam Üzeri Yağlıboya


Ekosisteme yabancılaşan, evini kaybeden aslında hepimiziz. Bir yanılsamadan ibaret olan insan hegemonyasının kurduğu toplumsal dinamikler yarattığı gerilimler ile meta fetişizmini normal ilan etmektedir. Sezgisel olarak yaptığımız/yapmadığımız bu tercihler, kalıtımsal olarak afişe edilip ardından kenara itilerek sürecin tıkanmasına yol açar. Farkında olarak/olmayarak günlük hayat parçaları içerisinde doğaya ve kendimize ötekileştiğimiz bu metodolojiye sıkıca sarılıp davranışlarımızın bedelini es geçmekteyiz.

Sürdürülebilirliği düşünülmeden verilen en ufak karar başka bir canlı türünün topyekûn yok oluşuna kadar uzanabilir. Kolları kocaman ırmağın endüstriyel kullanım için tek tek uzuvlarını kesip atmakla, kobay olarak nitelendirilmiş bir tavşanın sistematik şekilde işkenceye uğraması temelde aynı sorunun göstergeleri olabilir.”


Küratör Büşra Kaya’nın Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Anabilim dalında Seza Sinanlar Uslu danışmanlığında hazırladığı Bitirme Çalışmasından hareketle geliştirilen, Türler Arası başlıklı karma sergiyi 22 Mayıs 2021 tarihine kadar Müze Evliyagil - ArtOda’da ziyaret edebilirsiniz.

Comments


bottom of page