top of page

Türkiye-Ermenistan Hibe Programı için başvuru çağrısı

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği desteği ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre (ATNP3) kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı. Hibe programına başvuru için son tarih: 16 Mart 2020


Anahit Hayrapetyan, 4 Plus Kolektifi, Sırlanmış Zaman Projesi, 2015


Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği desteği ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre (ATNP3) kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı. Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Yurttaşlık Derneği (YD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.


Program, Türkiye ve Ermenistan toplumlarında bölgesel barış ve istikrar, demokratik çoğulculuk ve sosyal kapsayıcılığa katkı sağlamaya yönelik sivil toplum katılımını ve faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program’ın hedefleri iki yönlü olarak şekilleniyor: Mevcut ortaklarla uzun vadeli işbirliği kurarak ve diyalog sürecine yeni aktörler katarak Ermenistan-Türkiye diyaloğunun ve normalleşmesinin taraftarlarını genişletmek; Ermenistan-Türkiye normalleşmesini desteklemek için yerelde, devlet ve devlet dışı paydaşların yanı sıra uluslararası aktörlerle etkin katılım yoluyla çok boyutlu katkıların araştırılması ve haritalandırılması. Program yürütücüsü Konsorsiyum’un nihai hedefi, Ermenistan-Türkiye kara sınırının açılmasına ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunacak siyasi gelişmeler ve daha büyük ölçekli katkılar için verimli bir zemin hazırlamaktır.


Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemektir. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’nın genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor. Hibe Programı Konsorsiyum’un Program faaliyetlerine daha geniş bir paydaş grubu dâhil etmesine ve etkisini artırmasına izin verecektir. Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’nın önceki aşamalarında olduğu gibi Konsorsiyum, çok çeşitli temalarda diyalog fırsatlarını ele alan projeleri değerlendirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu dönemde aşağıdaki amaçlara yönelik proje fikirlerine belirli bir öncelik verilecektir:


-Ermenistan ve Türkiye arasında ticari imkânların ve ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi,

-Hassas veya engelli toplulukları temsil eden kuruluşlar ve uzmanlar / bireyler arasında işbirliği kurulması, teşvik edilmesi ve / veya bu grupların toplumdaki haklarının teşvik edilmesi,

-Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili konularda Ermenistan ve Türkiye arasında işbirliğinin desteklenmesi,

-İki ülkede eğitimle ilgili çalışan, üniversite, eğitim merkezi ve think-tank gibi kurum ve yapılar arasındaki işbirliklerinin ilerletilmesi,

-İki komşu ülke arasında hareketlilik ve göç konularında, ya da bu konulara dair söylem üzerine yapılan çalışmaların yürütülmesi


Buna karşın, yukarıda belirtilen alanlar dışında farklı alanlarda yapılacak projelere ait başvurular da Konsorsiyum ve Program’ın diğer paydaşları tarafından belirlenen seçim kriterlerine uyumlu bir şekilde değerlendirilecektir.

Toplam bütçesi 180.000 Avro olan Hibe Programı, uygulama süresi en fazla 12 ay olacak 8 ilâ 12 farklı proje teklifine 10.000 ilâ 25.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.


Ermenistan’dan yapılacak başvuruların Eurasia Partnership Foundation (EPF), Türkiye’den yapılacak başvuruların Hrant Dink Vakfı’na (HDV) sunulması gerekmektedir. Başvuru dili İngilizce’dir ve son başvuru tarihi 16 Mart 2020’dir. Bu tarihe kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Konsorsiyum tarafından Nisan 2020 içerisinde açıklanacak olup; hibe yararlanıcısı olmaya hak kazanan başvuru sahipleri, Mayıs 2020’den başlayarak 30 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecekler.


Başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye armenia-turkey.net web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page