top of page

Tarımın geleceği ve çiftlikten sofraya yolculuk


IND (Inter.National.Design) Mimarlık tarafından 18 Şubat 2020 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Farm to Fork Konferansı, alanında uzman mimarları, tasarımcıları, şefleri ve girişimcileri, geleceğin "çiftlikten sofraya" yolculuğunu konuşmak üzere bir araya getiriyor


Binlerce yıldır insanlık için vazgeçilmez sektörlerden biri olan "tarım" üzerinden, insan nüfusunun artmasıyla birlikte doğan ve doğacak olan dünya gıda ihtiyacının sorunlu alt yapısını masaya yatıracak olan konferans, Tarım 3.0'dan Tarım 4.0'a geçtiğimiz bir dönemde mimarlık, tarım, tasarım, enerji ve bilim-teknoloji'nin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Mevcut, benimsenmiş beslenme şekillerini ve gıda politikalarını "Hayvan refahının etin lezzet ve sağlığı ile bağını biliyor musunuz?", "Peki, ürettiğimizin üçte birini israf ettiğimizi ve dünya çapında 800 milyon insanın kronik olarak açlık seviyesinde olduğunu?" sorularıyla tartışmaya açacak olan konferans, yeni nesil çiftçilik, bilim topluluğu, enerji mühendisliği, tarım ve hayvan refahı gibi konularla yenilikçi bireyler arasında daha güçlü bağlantılar sağlanmasını hedefliyor.


Türkiye’de son 10 yılda, Hollanda’nın yüz ölçümünün yarısı kadar tarım toprağı kaybedilmesi gerçeğinin yanı sıra, yapılan son araştırmalar dünya gıda ihtiyacının 30 yıl sonra 60 kat artacağı, 2030 yılına geldiğimizde ise 122 milyon insanın açlıkla yüz yüze geleceği gösteriyor. "Gıda"nın çevresel ve sosyal sorunların merkezine yerleşmesi, gıda üretim politikaları ve iklim değişimi arasında doğrudan bir bağ bulunması gibi sorunsalların, tasarımcıların çiftlikten sofraya olan süreçte hayvan refahı, beslenme şekilleri, doğanın korunması, yapılaşma, yerleşkeler ve iklim ile ilişkileri acil olarak ele alması gerekliliğini doğuruyor. Bu inanç ve aciliyet doğrultusunda, Rotterdam ve İstanbul merkezli mimari ve kentsel planlama çalışmaları yapan ve Avrupa, Latin Amerika ve Asya kültürel bilgisinin ve geçmişlerinin getirdiği farklı birikimleri harmanlayarak, tasarım metodolojileri geliştiren IND (Inter.National.Design) Mimarlık'ın Türkiye ve Hollanda'da bulunan ana ortaklarla uluslararası iş birliği çerçevesinde düzenleyeceği Farm to Fork Konferansı "Tarımın alternatif geleceği için çiftlikten sofraya yolculuk" ana konusu çerçevesinde şekilleniyor.


Bu kapsamda metropol ve kırsal yaşam arasındaki yaşam pratikleri de tartışmanın dinamiklerinden bir diğerini oluşturuyor. Akademik ilginin mimarlık, peyzaj ve bağlantılı tasarım çalışmalarıyla hayvan ve doğaya ait sorunlar yaşayan kırsal kesim ihtiyaçlarını göz ardı ederek metropol, şehir ve kasaba özelinde yoğunlaşması, endüstri 5.0’ın konuşulduğu günümüz dünyasında; hayvan sağlığı ve gıda üretimini cep telefonundan kontrol eden, tarım ürünlerinin kalitesini drone uçuşlar ile inceleyen, infra-red gözlükler ile ilaçlama yapılan bir dünyaya doğru evriliyor olduğumuz gerçeğiyle bir araya gelince metropol ve kırsal yaşam arasındaki ayrımın iletişim ve mekan olarak ortadan kalkmasını kaçınılmaz kılıyor.


Tarımın geleceğini ve çiftlikten sofraya olan yolculuğu konuşurken, çözüm odaklı arayışların yanı sıra örnek uygulamalar, pratik edilmiş yeni sistemler de göz önünde bulunduruluyor. Bu bağlamda ele alınacak olan "kapalı döngü" sistemi, yaşanan değişim ve teknolojik dönüşüm nedeniyle tarım uygulamalarından, gıda ürünlerinin ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına kadar insan, doğa, hayvan, peyzaj, tarım, atık, gübre, seracılık, enerji ve buna bağlı tüm üretim sistemlerinin kapalı bir döngü ile kurgulanması ihtiyacı doğrultusunda oluşturuluyor. Büyükbaş hayvancılık yapan bir çiftlik sahibinin hayvanların atıkları ile çiftliğin kendi enerjisini üretip, ihtiyaç fazlasını satabilmesi ve enerji dönüşümünden açığa çıkan sıcak su ile seralarını ısıtabilmesi gibi döngüsel tasarıma dayalı bir proje olan "kapalı döngü", çiftliklerin kendi iç verimliliklerine odaklanarak, gıda üretimlerini artırmaya, sürdürülebilir toprak yönetimine ve dış girdilere olan bağımlılıklarını azaltmaya, hatta tamamen yok etmeye yönelik bir oluşumu tarif ediyor.


Bunların yanı sıra, Rotterdam - Yüzen Çiftlik projesi gibi Hollanda'nın başarılı alternatif tarım projelerinin de masaya yatırılacağı konferans, bu kapsamda akademisyen Prof. Güzin Konuk, Doçent Kaya Sönmezler, Prof. Hasan Hayri Tok ve Prof. Paul Kaldjan, Biyogaz Uzmanı ve Makine Mühendisi Barış Samir'in konuşmalarına yer verecek.


Türkiye'den örnek proje olarak ise Arkitera işveren ödüllü Kutluğ Ataman'ın Palanga isimli projesini ele alacak olan konferans, Palanga Sanat ve Mimarlık Çiftliği (PAAF) kurucusu ve sanatçı Kutluğ Ataman'ı ağırlarken, projeye katkı sağlayan mimar ve sanatçı kadrosu Nevzat Sayın, Hasan Çalışlar, Han Tümertekin, Arman Akdoğan, Cem Sorguç, Kerem Piker, Selin Maner,Sevince Bayrak,Oral Göktaş, Giovanni Bellotti, Mevce ve Eren Çiraci, Dilara Demiralp ve şef Mehmet Gürs de konuyla ilgili görüşlerini aktaracak. Ayrıca konferansta Boğaziçi Üniversitesi Profesörü sosyolog Zafer Yenal katılımcılarla sosyolojik araştırma ve çalışmalarını paylaşarak, "Yemek, tasarım ve geleceği" isimli bir sunum gerçekleşticek.


IND (Inter.National.Design) Kurucu Ortağı ve Mimar Arman Akdoğan'ın tüm katılımcılara teşekkür ederek, ülkemiz için faydalı bir konferans olmasını dilediği Farm to Fork Konferansı, 18 Şubat 2020 tarihinde 9:30-19:30 saatleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleşecek. Konferansa kayıt olmak için farmtoforkconference.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Comments


bottom of page