top of page

Symbiosis

Metin Çelik ve Deniz Aktaş’ın eserlerini bir araya getiren Symbiosis, 29 Kasım tarihine dek Almanya’nın Mülheim şehrinde Makroscope -Museum Für Fotokopie’de devam ediyorSimbiyoz, en genel tanımıyla iki veya daha fazla sayıda türün karşılıklı fayda ilişkisi içinde, ortak bir yaşamı merkezindeki “bir aradalığı” temsil ediyor. Bu sergide, insan-doğa ilişkileri bağlamındayeniden inşa ve yıkım pratikleri, karşılıklı bir düzlemde analoji kuran yeni fikirlere odaklanıyor. Ortak yaşam paydasında insanın doğaya ve kendi türüne kurduğu tahakkümü ve ilişkilerinin pragmatist yapısını sorgulayan sergi, sanatçıların farklı disiplinlerdeki üretimlerini bir araya getiriyor.

Sergide Çelik’in yarattığı yeni habitatta insanın bir nesne olarak dönüşümünü ve doğa formları ile kurduğu yeni bir varoluşu ele aldığı izlenirken;Aktaş’ın tahribat ve yıkımların getirdiği yeni doğal manzaralarla parazitel bir yok oluşu konu edindiği görülür. İki sanatçının ortaya koyduğu bu temsillerde insan figürü taş, toprak, bitki, arazi veya daha geniş bir perspektifte bütünsel topografya hikayelerini ön plana çıkarıyor.Yıkıntının getirdiği şiddetin hafızası ile yeni bir karşılıkçı yaşamın ilkeleri bu sergide simbiyotik yeni bağlar kuruyor.
Künyeler:


Metin Çelik, Symbiosis, Kağıt üzerine kuru boya kalem, 175x150 cm, 2022


Metin Çelik, Symbiosis (b), Kağıt üzerine kuru boya kalem, 50x35 cm, 2022


Deniz Aktaş, Alcea Setosa, Kağıt üzerine mürekkep, 35x50 cm, 2022


Deniz Aktaş, Red Thistle, Kağıt üzerine mürekkep, 35x50 cm, 2022


Commenti


bottom of page