top of page

sub sanatçı inisiyatifi, proje çıktılarını tartışıyor


Çanakkale merkezli sanatçı inisiyatifi sub, 21 Mart Pazar günü saat 17:00’de düzenleyeceği oturumda 2020 yılında başlattığı mekan, hafıza ve ekoloji bağlamları üzerinden şekillenen !!! projesi ile, proje paralelinde oluşturulan güncel ses arşivi dağdağa’nın ilk sezon çıktılarını tartışmaya açıyor. Herkese açık olarak gerçekleşecek olan oturumun, sorular, yorumlar ve eleştiriler üzerinden yeni açılımlar yaratması hedefleniyorsub inisiyatifi tarafından Çanakkale ve çevresine dair ekolojik kavramları hafıza üzerinden disiplinler-ötesi bir yaklaşımla ele alan !!! projesi, doğayı insan ve kültürden ayırmadan bir bütün olarak algılama anlayışını destekleyerek mevcut üretim/tüketim döngülerine önermeler geliştirme ve devreden bir kültür oluşturma ihtiyacından yola çıkarak, Kaz dağları ve çevresindeki süregelen çevre ihtilafları ve yerelde uyanan ekolojik farkındalık ile Ağustos 2019’da geliştirilmişti.


Proje kapsamında açık çağrı ile sanatçı ve araştırmacıları bir araya getiren sub, yerelde eylemlilik halinde olan, süreğen sistemsel aksaklıklara duyarlılık kazanmış ve güncel kritik sorunları sahiplenerek çözüm önerilerine odaklanan yaklaşımlar üreten etkileşim ortamlarına katıldı ve kamusal alanda vuku bulan olayları takip ederek bölgenin tarım/enerji ve kaynaklar/kültürel varlıklar eşikleri ve kesişimleri ile psiko-coğrafi bir taramasını oluşturdu.


Bugün hız kazanan değişim üzerine düşünürken, yarının olasılıklarının tartışılabileceği bir alan açmanın aciliyetiyle başlatılan, bu çok katılımlı projenin 2020 çıktılarının somutlaştığı dağdağa projesi ise, disiplinler-sonrası bir yaklaşımla oldukça karmaşık ağlardan beslenen birikimlerin bir aradalığıyla oluşan kolektif bir anlatıyı tarifliyor. Bölgede yaşayan ve aktif olarak faaliyet gösteren, üreticiler, temsilciler ve aktivistler ile gerçekleşen görüşmeler ve bu süreçleri niteleyen kamusal ses ve dijital medya buluntularının bir araya geldiği güncel ses arşivinden oluşan dağdağa, aynı zamanda salgınla dönüşen toplumsal hareketliliğin de bir yankısı. Bölgeye dair güncel kritik sorunları tartışan ve çözümlerine ilişkin süreçlerde etkin rol alan katılımcıların desteğiyle gerçekleşen ses dizisi, çoklu kanallar aracılığıyla yaygınlaştırılarak kayıtların arşivsel dökümünün yer aldığı bir gazete ile beraber yayınlanıyor.


SAHA Derneği tarafından desteklenen sub’ın 21 mart Pazar günü 17:00-19:00 saatleri arasında düzenleyeceği ve !!! projesi ile dağdağa’nın ilk sezonunu tartışmaya açacağı oturumun, proje ile ortaya çıkan bulguları derinlikli olarak inceleme potansiyeli oluşturacak bir katılımcı ağı ile gerçekleşmesi amaçlanırken, dağdağa’nın ilk sezonuna eklenecek bir bölüm olması da planlanıyor. Herkese açık gerçekleşecek bu oturuma, sorularınız, yorumlarınız ve eleştirilerinizle katkıda bulunmak isterseniz, ayrıntılı bilgi almak için sub.squ@gmail.com adresine geri bildirimde bulunabilirsiniz.

bottom of page