top of page

SSM ve İstanbul Üniversitesi'nden Sanat Tarihi seminerleri

Sakıp Sabancı Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı iş birliğiyle oluşturulan seminer dizisi Batı sanat tarihini kronolojik olarak anlatacakSakıp Sabancı Müzesi'nin müzecilik alanında yürüttüğü Öğrenme Programları kapsamında düzenlenen seminer dizisi, üniversitenin akademik kadrosundan alanında uzman kişiler tarafından verilecek. Sanat Tarihi Disiplininin Oluşumu semineriyle başlayacak program, Ortaçağ, Rönesans, Barok, 17. yüzyıl Hollanda sanatı, Aydınlanma Çağı, İzlenimcilik ve Dışavurumculuk, Kübizm-Fütürizm, Gerçeküstücülük ve Modernizm ile devam ederek Öfke, Dram ve Yaratıcılık: Weimar Almanya’sında Sanat semineriyle son bulacak.


Cumartesi günleri çevrimiçi olarak gerçekleşecek seminerler Prof. Dr. Uşun Tükel, Doç. Dr. Serap Yüzgüller, Doç. Dr. Seda Yavuz, Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı ve Araştırma Görevlisi Gül C. Altun tarafından verilecek.Seminer programı:

 • Sanat Tarihi Disiplininin Oluşumu (I-II)

Prof. Dr. Uşun Tükel

19 Mart Cumartesi - 26 Mart Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Hristiyanlığın İmgedeki İnşası: Ortaçağ Sanatı

Doç. Dr. Serap Yüzgüller

2 Nisan Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Alberti’nin Penceresi: İtalya’da Rönesans Sanatı

Doç. Dr. Serap Yüzgüller

9 Nisan Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Natüralizmin Öteki Yüzü: Kuzey’de Rönesans Sanatı

Doç. Dr. Serap Yüzgüller

16 Nisan Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Karşı Reform ve Tinsellik: Maniyerizm’den Barok Çağ’a Sanat

Doç. Dr. Serap Yüzgüller

23 Nisan Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Çerçevenin Ötesinde: Barok Resim Sanatı

Doç. Dr. Serap Yüzgüller

7 Mayıs Cumartesi 10.00 – 12.00


 • 17. Yüzyıl Hollandası: Tinin Ürettiği Şey Olarak Sanat

Prof. Dr. Uşun Tükel

14 Mayıs Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Rembrandt’a Stüdyodan Bakmak: 17. yy Hollanda Sanatında Özgün bir Üretim Mekânı

Araş. Gör. Gül C. Altun

14 Mayıs Cumartesi 10.00-12.00


 • Aydınlanma Çağı ve Sanat

Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı

21 Mayıs Cumartesi 10.00 – 12.00


 • 19. Yüzyıl: Akımlar Çağı

Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı

28 Mayıs Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Optik Nesnelliğe Karşı İçsel Öznellik: İzlenimcilik vs Dışavurumculuk

Doç. Dr. Seda Yavuz

4 Haziran Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Biçim, Anlam ve Yapıyı Bozmak (I): Kübizm – Fütürizm

Doç. Dr. Seda Yavuz

11 Haziran Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Biçim, Anlam ve Yapıyı Bozmak (II): Dada – Gerçeküstücülük

Doç. Dr. Seda Yavuz

18 Haziran Cumartesi 10.00 – 12.00


 • Öfke, Dram ve Yaratıcılık: Weimar Almanya’sında Sanat

Prof. Dr. Uşun Tükel

25 Haziran Cumartesi 10.00 – 12.00Seminer dersleri ve detaylı program bilgisi için SSM’nin web sitesi ziyaret edilebilir.

Comments


bottom of page