top of page

SALT'tan Cengiz Bektaş ile Mimari Üretimi Üzerine Söyleşi

SALT, kendi deyişiyle ozan, mimar ve yazar Cengiz Bektaş’ın SALT Araştırma ve Programlar’dan Tuğçe Kaplan’la Ekim 2019’dan Şubat 2020’ye uzanan bir süreçte gerçekleştirdikleri söyleşiyi Cengiz Bektaş ile Mimari Üretimi Üzerine Söyleşi adı altında kitaplaştırarak, web sitesi üzerinden erişime sunuyor. Söyleşide Bektaş’ın mimarlık pratiği, SALT Araştırma'daki arşivi üzerinden irdelenirken belgeler yeni yorumlamalara açılıyor


Cengiz Bektaş, Babadağlılar İş Hanı, Denizli, SALT Araştırma, Cengiz Bektaş Arşivi

Geçtiğimiz Mart ayında kaybettiğimiz, 60 yıllık meslek hayatında konut, sanayi, ticari, turizm ve kamu yapılarıyla çevre düzenlemeleri gibi birçok mimari projenin yanı sıra şiir ve deneme türlerinde eserler ile eğitim ve araştırmaya yönelik yazılar kaleme alan ve mimari çalışmalarıyla kitap, makale ve söyleşilere konu olan Cengiz Bektaş’ın SALT Araştırma ve Programlar’dan Tuğçe Kaplan’la gerçekleştirmiş olduğu beş buluşmalık uzun sohbet, Bektaş'ın 1980 öncesi ve sonrası üretimini karşılıklı okuma imkânı sağlarken nice coğrafyadan fotoğraf ve çizimlerle gerek yapıları gerekse mimariye yaklaşımını kapsamlı şekilde örneklendiriyor. Söyleşi, SALT’ın web sitesi üzerinden Cengiz Bektaş ile Mimari Üretimi Üzerine Söyleşi başlığıyla yayınlanıyor.


Üretimleri ve ortaya koyduğu perspektifle sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, edebiyat disiplinlerinin mimarlıkla kesiştiği bir söylem alanı oluşturan Bektaş’ın proje, çizim ve yazışmaların yanı sıra Mavi Yolculuk harita ve defterleri ile yurt içi ve yurt dışından muhtelif fotoğrafları içeren arşivi ise SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi bünyesinde incelemeye sunuluyor.

bottom of page