top of page

SALT Araştırma Fonları 2020 başvuruları

SALT Araştırma Fonları’nın ön başvuruları 24 Şubat 2020 Pazartesi gününe kadar devam ediyor. 2020'de, CultureIst’in iki ek fonuyla birlikte sekiz araştırma projesi, SALT Araştırma Fonları’yla desteklenecek


SALT Araştırma Fonları Sunumları, SALT Galata, Aralık 2019

Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT


İmparatorluktan cumhuriyete Türkiye’nin iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat üretimleri hakkında özgün belge edinimi ve araştırmayı teşvik eden SALT Araştırma Fonları’nın 2020

başvuruları başladı. Bu yıl, CultureIst’in iki ek fonuyla sekiz araştırma projesine 15.000 TL değerinde, toplam 120.000 TL’lik fon desteği verilecek. Türkiye’deki sanat ve kültür platformlarının gelişimine sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlayan, ABD merkezli CultureIst tarafından sağlanan iki fon sanat araştırmalarına yönelik olacak.


2013’ten bu yana toplam 48 projeyi destekleyen SALT Araştırma Fonları, yerel örnekleri çeşitli bilgi alanlarını harmanlayarak inceleyen, genelgeçer kanıların yeni bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara verilir. Kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenecek yapıdaki içerikler değerlendirme aşamasında önceliklidir.


Farah Aksoy (SALT), Doç. Dr. Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Dr. Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT) oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fon başvuruları iki aşamalıdır ve SALT Araştırma’nın odaklandığı alanlar temel alarak hazırlanmalıdır. 24 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar süren ön başvurular, konu ve dönem bakımından içeriğin uygunluğunu değerlendirmeye yöneliktir. Bu aşamayı geçen aday projeler için son başvuru tarihi 23 Mart Pazartesi; sonuçların duyuru tarihiyse 22 Nisan Çarşamba’dır. Seçilen projelerin çıktıları, Aralık ayında yapılacak bir sunum programında kamunun yorum ve katkılarına açılacaktır.


Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve/veya 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin içerikler ile SALT Araştırma bünyesindeki belgelerin kullanımıyla hazırlanan projeleri kapsamaktadır. Mimarlık ve tasarım araştırmaları Türkiye’de 1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan ya da mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren çalışmalarla ilgilidir; tasarım nesnelerinden yapılı çevreye her türlü ölçek konu olarak seçilebilir. Sanat araştırmaları 1950’lerden itibaren bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihi yazımlarına, basılı veya bilinir kaynakların ötesinde materyal incelemelerine açıktır.


2020 SALT Araştırma Fonları için formu doldurabilirsiniz.Comments


bottom of page