top of page

SAHA Derneği sanat inisiyatiflerine desteğini sürdürüyor


Türkiye çağdaş sanatını destekleyen SAHA Derneği’nin, “Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu” için yaptığı açık çağrıya gelen başvurular değerlendirildi. 2018-2019 dönemi için inisiyatiflere verdiği desteği artıran SAHA, Türkiye’nin 5 farklı kentinde faaliyet gösteren 7 sanat inisiyatifine destek sağlayacak

Türkiye çağdaş sanatını destekleyen SAHA Derneği’nin, “Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu” için yaptığı açık çağrıya gelen 31 başvuru değerlendirildi. 2018-2019 dönemi için inisiyatiflere verdiği desteği artırarak toplam 100.000 TL’ye çıkartan SAHA, Türkiye’nin 5 farklı kentinde faaliyet gösteren 7 sanat inisiyatifine destek sağlayacak. SAHA, başvurular içinde ilk kez destek vereceği inisiyatiflerin yanı sıra 2017 yılında Diyarbakır’da kurulan ve geçtiğimiz yıl destek fonundan yararlanarak başarılı bölgesel ve uluslararası programlar geliştirenLoading ile işbirliği kapsamını genişleterek sürdürüyor. 2019 sonuna dek yürütecekleri sanat programları için SAHA destek fonundan yararlanması planlanan inisiyatifler; AVTO (İstanbul), Hayy Açık Alan (İzmir), Loading (Diyarbakır), NOKS (İstanbul), Performistanbul (İstanbul), sub (Çanakkale), Torun (Ankara).

SAHA Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu hakkında

Türkiye’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini desteklemek amacıyla SAHA Derneği tarafından kuruldu. Bu yıl beşinci kez açık çağrı yapılan fon kapsamında geçtiğimiz yıl 5 sanat inisiyatifine toplam 65.000 TL destek sağlanmıştı. Bağımsız sanat inisiyatifleri, proje ve programlarında farklı sanatçı ve küratörlere görünürlük ve üretim imkânı sağlamalarıyla bağımsız sanat üretiminin gelişmesinde önemli rol üstleniyor.

2018-2019 destek fonu alacak inisiyatifler hakkında

AVTO

AVTO güncel ve kritik konulara dair araştırma projeleri ve sanat pratikleri içerisinde deneysel yöntemler, bilimsel anlayış ve nesnel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlar. Geleneksel bir sergi mekanı olarak faaliyet göstermek yerine soru sorar, araştırır ve birlikte öğrenmeye yönelik programlar üretir. Deneme, yanılma ve keşfetme için elverişli koşulları sağlama vazifesiyle hareket eden AVTO, kendini disiplinler arasında veya ötesinde konumlandırmaz. Muhalif düşüncelerden, geleneksel olmayan yöntemlerden ve eleştirel bakış açılarından faydalanır.

Hayy Açık Alan

Hayy Açık Alan sanat üretiminin ve tüketiminin merkezi varsayılan İstanbul yerine, merkezin dışında İzmir’de, kentin kendi dinamikleri ile var olarak bir şeyleri ithal etmek yerine bulunduğu şehrin üretimleriyle, kaynaklarıyla iletişim kurarak verimli bir iletişim ortamı sağlamayı amaçlar. Bunu yaparken aracı bir pozisyonda durarak, periferilerde üretenleri bir araya getirir. İzmir’deki sanat üretimi ve yaratıcılığın yanı sıra, ara rollere dair öneriler sunmayı amaçlar: sanat yazını, güncel sanat ve çevresindeki disiplinlerle ilişki, sanat alanının sanatçıdan başka aktörlerine dair bilgi ve deneyimlere, ilişkilere dair olanaklar sağlamayı misyon edinir.

Loading

Loading, "Bir mekân iyidir…" sözüyle, kâr amacı gütmeyen, Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekânı olarak 2017 yılında, Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçılar Erkan Özgen, Cengiz Tekin ve Şener Özmen tarafından kuruldu. Kuruluş amacı Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçıları tek çatı altında birleştirmekten çok, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek, çeşitli etkinlikler ile Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmektir.

NOKS

NOKS, 2017 yılının kasım ayında Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından kurulan, Kadıköy, Yeldeğirmeni'nde yer alan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. Bağımsız, kültürlerarası işbirliklerinin ve disiplinlerarası etkileşimin ön planda tutulduğu bir yapı yaratmayı hedefler. Zaman bazlı sanatları merkezine alan, kolektif, süreç odaklı, mekâna özgü deneyler üzerinden diyaloğu ve etkileşimi destekleyen, resmi olmayan bir platform sunar. Sergi, konuşma, atölye çalışmalarının yanı sıra uzun soluklu kültürel projeler gerçekleştirir.

Performistanbul

Uluslararası Performans Sanatı Platformu Performistanbul, uluslararası alanda sanatçı ve kurumlarla çalışarak yaratıcı üretimleri desteklemek ve performans sanatını daha fazla izleyiciye ulaştırmak amacıyla, Ocak 2016 yılında Simge Burhanoğlu tarafından kuruldu. Performistanbul, performans sanatçılarını bir çatı altında toplayarak, sanatçıları farklı projelerle buluşturuyor ve mekâna özgü performanslar üretilmesine olanak sağlıyor. Platform bünyesinde 10 performans sanatçısı ve platformla proje bazlı çalışan, 20’nin üzerinde Berlin, Londra, İtalya ve İran gibi şehirlerden katılan uluslararası sanatçılar bulunuyor.

sub

Çanakkale’de Nisan 2017’den itibaren fonksiyon kazanmaya başlayan, çalışma, ikamet ve sergileme alanı olarak işletime geri döndürülmüş kültürlerarası bir yapılanma ve alan olan sub, sanatın toplumsal dolaşımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan, izleyici ile etkileşime girmek isteyen araştırmacı, yazar, fotoğrafçı, sanatçı ve küratörlerle işbirliği yaparak iletişim temelli, temasa açık ve transparan bir yapılanma önerir. Gençlerin kendilerini çevreleyen güncel meseleleri ifade etmek için ilham ve motivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlar.

Torun

Sanatsal üretimde barınan duygulara sadık bir ortamı ayakta tutmak ve sanatçılara işlerini özgürce paylaşabilecekleri bir olanak yaratmak amacıyla kurulup büyüyen Torun, 2018 Ekim ayında açılan yeni mekânında, kitabın bir sanat yapıtına yakınlaştığı doğrultudaki üretime odaklanan, sergiler, sunumlar ve atölyelerden oluşan bir program geliştirirken, sanatçılar tarafından üretilen kitapların Ankara'da daha geniş bir izleyiciye ulaşması için çalışır.

SAHA Derneği

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen bir grup sanatsever tarafından 2011 yılında kuruldu. Dernek, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak amacıyla, bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor. Evrensel değerlere saygılı ve demokratik duruşuyla, Türkiye çağdaş sanatı için özgür bir “saha” oluşturulmasını misyon ediniyor.

Commentaires


bottom of page