top of page

Saf oluşun dinamikliği


Deniz Derin Akıncı'nın KAPUDAG Gallery tarafından düzenlenen Synthetic Paradise isimli ikinci kişisel sergisi 12 Haziran tarihine dek sanatçının Galata’daki atölyesinde ziyaret edilebilecek

Deniz Derin Akıncı, Synthetic Paradise

Deniz Derin Akıncı; tam ve bütün olmanın imkansız olduğu, hep eksik kalınacağı bir alanda, yeryüzündeki “bize ait cenneti” yaratmanın yollarını arar inşa ettiği tapınakta. Bu çalışmasında kutsal ve kutsal dışı olanı, bu iki kavram arasındaki geçişliliği, kendi kişisel yolculuğunun ve deneyiminin ekseninde ele almaktadır. Yüklü sembolik anlamlar içeren nesneleri onların tekilliğini ait oldukları bağlamlardan ayırarak, onlarla yayılıp genişleyen çok duyulu sistemler yaratır.

Dört ayrı şekilde oluşturulmuş tapınak, dünyevi olanla kutsal atfedilen arasındaki hiyerarşik ilişki algısını tartışmaya sunarak; bir halden ötekine geçişi, bir dünyadan ötekine taşımayı, çoktandır orada bulunanla onun yerini alacak olanın sembolik çatışmasını gerçeklik alanından taşan düşsel figürler, titrek siluetler ve nesnelerle gösterir. Simgesel tapınak, kutsallığı yapı-sökümüne uğratır. Sanatçı, kutsal olanı veya kutsal sayılmış olanı bir forma sokarken, çeşitli anlam kaymaları oluşturur, rastlantısal anlamlar açığa çıkarır.

Sanatçının performatif meditasyonun da yer aldığı ve dört dairesel bölümde dönüşen bu çalışması, bir yandan spiritüel olguların trend haline gelmesine tepki olarak doğarken bir yandan da mistisizm ve spiritüelliğin, kendi hayatındaki önemi ve etkisine saygı duruşu niteliği taşıyor.

Adres: Lüleci Hendek Caddesi, Dibek Sokak No:3 K:2 Galata, Beyoğlu

Comments


bottom of page