top of page

Pera Müzesi’nde yetişkinlere yönelik sanatçı atölyeleri


Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergileri kapsamında “Sanatçı Atölyeleri” düzenliyor. 10 Mart - 30 Mart arasında gerçekleştirilen yetişkinlere yönelik atölyelerde katılımcılar, sanatçılarla birlikte üretim yapma fırsatı buluyor

Ezgi Tok, Kişisel Ölçü Birimleri atölyesinden

Pera Müzesi, eğitim programları kapsamında farklı disiplinlerden sanatçılarla yetişkinlere yönelik atölyeler düzenliyor. Pera Eğitim sunduğu bu programında sanatçılardan Gökçe İrten, Murat Palta, Gabrielle Reeves, Yasemin Özcan, Çağrı Saray ve Ezgi Tok’u ağırlıyor. Koleksiyon sergilerinden ilhamla hazırlanan atölyelerde katılımcılar, seramik, suluboya, minyatür gibi çeşitli malzeme ve tekniklerle form, mekân, imge, ve ağırlık ölçüleri gibi kavramları inceliyor.

Pera Eğitim’in sanatçı atölyelerinde katılımcılar, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan derlenen ve 18. ve 19. yüzyılın elçi ve ressamlarına odaklanan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar; Kütahya seramikleri üzerinden kahvenin macerasına odaklanan Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramikleri ile 4000 yıllık ticaret ve bilim tarihine ışık tutan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergilerini rehber eşliğinde gezebilecekler.

Gökçe İrten ile Kahve Molasında Kolaj

Kahve Molası sergisine yönelik kurgulanan Kahve Molasında Kolaj atölyesi, sergi turu ile başlıyor. Sanatçı Gökçe İrten’in katılımcılarla form, desen ve eskiz kavramları üzerine gerçekleştirdiği sohbetin ardından katılımcılar, koleksiyondan esinle desenler çiziyor. Atölye sonunda bu desenler ve hazır görsellerden oluşturulan kolajlar, kartpostal ve postere dönüştürülüyor. Figürlerle Kolaj atölyesi, 10 Mart Cumartesi günü 15:00-17:00saatleri arasında düzenleniyor.

Murat Palta ile Minyatürde Kesişen Dünyalar

Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar koleksiyon sergisinden esinlenen Minyatürde Kesişen Dünyalar atölyesi, sanatta doğu-batı sentezine odaklanıyor. Atölye kapsamında katılımcılar, sanatçı Murat Palta eşliğinde batı kültüründen öğeleri, günümüzle birleştirip minyatür anlayışıyla resimliyor. Geleneksel minyatürün biçimselliğinin çağdaş üretim metotlarıyla yeniden ele alınmasını hedefleyen atölye, 16 Mart Cuma günü 19:30-21:30saatleri arasında düzenleniyor.

Gabrielle Reeves ile Suluboya ile İstanbul Resimleri!

Kesişen Dünyalar sergisinde yer alan manzara resimlerinin incelenerek yeniden ele alındığı Suluboya ile İstanbul atölyesi, sanatçı Gabrielle Reeves eşliğinde gerçekleşiyor. Atölye kapsamında katılımcılar, modern bir İstanbul resmi oluşturmak için temel çizim ve suluboya tekniklerinin nasıl kullanılacağını incelerken, renkleri kullanmayı deneyimliyor. Atölye, 17 Mart Cumartesi günü, 15:00-17:00 saatleri arasında düzenleniyor.

Yasemin Özcan ile Beyaz Bir Sayfa ya da Boş Bir Tabak: Seramik Atölyesi

“Çamur tabaklar, hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz boş sayfalar olabilir mi?” sorusuyla başlayan Beyaz Bir Sayfa ya da Boş Bir Tabak: Seramik Atölyesi çalışmasında katılımcılar, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nda seçilen eserleri sanatçı Yasemin Özcan’dan öğrendikleri çamur şekillendirme teknikleriyle yorumluyor. Aynı zamanda katılımcıların boş bir sayfaya yazı yazmanın, resim çizmenin, yaratıcı süreçlerde başlamanın güçlüğü üzerine de düşüneceği atölye 23 Mart Cuma günü 19:30 – 21:30 saatleri arasında düzenleniyor.

Çağrı Saray, Uygun Isıda Mekanlar atölyesinden

Çağrı Saray ile Uygun Isıda Mekanlar

Sanatçının 2001 yılından bu yana devam ettiği Uygun Isıda Mekanlar isimli serisini temel alan atölye kapsamında, mahrem alan ve kamusal alan kavramları incelenirken, bu alanlarda sanatçı tarafından gerçekleştirilmiş olan bir dizi çalışma Pera Müzesi’ne taşınıyor. Katılımcılarla kolektif bir üretim alanı oluşturmanın hedeflendiği atölyede mekana özgü bir de uygulama gerçekleştiriliyor. Atölye 24 Mart Cumartesi günü 15:00 – 17:00 saatleri arasında düzenleniyor.

Ezgi Tok ile Kişisel Ölçü Birimleri

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri sergisine yönelik hazırlanan atölye, ağırlık ve ölçülerin Orta Tunç Çağı’ndan günümüze kadar devam eden uzun yolculuğunu ve günümüz sanatı ile olan ilişkisini irdeliyor. Sanatçı Ezgi Tok’un eşlik edeceği atölye, iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, sanat tarihinin ağırlık ve ölçü ile olan ilişkisini mercek altına alırken, imge ve ölçü ilişkisinin resim, baskı, yerleştirme, video, mapping gibi farklı mecraların kullanımındaki yerini ve günümüz sanatına yansımalarını inceliyor. Çalışmanın ikinci bölümünde ise katılımcılar, taş ve çeşitli malzemelerle kişisel ölçü birimlerinin ve ölçüm gereçlerini oluşturuyor. Atölye, 30 Mart Cuma günü 19:30- 21:30 saatleri arasında düzenleniyor.

Program

10 Mart Cumartesi, 15:00 Gökçe İrten

16 Mart Cuma, 19:30 Murat Palta

17 Mart Cumartesi, 15:00 Gabrielle Reeves

23 Mart Cuma, 19:30 Yasemin Özcan

24 Mart Cumartesi 15:00 Çağrı Saray

30 Mart Cuma, 19:30 Ezgi Tok

#artunlimited #unlimitedrag #PeraMüzesi #SunaveİnanKıraçVakfı #Gökçeİrten #MuratPalta #GabrielleReeves #YaseminÖzcan #ÇağrıSaray #EzgiTok #AnadoluAğırlıkveÖlçüleri

bottom of page