top of page

Open Space ilk misafir küratör programının katılımcısını duyurdu


Open Space Misafir Küratör Programı’nın ilk katılımcısı Rita Aktay olacak. Aktay, 3 Ağustos - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da sanat kurumları ile birlikte çalışarak projesini geliştirecek ve 2019 yılının Eylül ayında İstanbul'da; Kasım ayında ise Londra’da sergileyecek

☕️ 2 dakikalık okuma

Rita Aktay Misafir Küratör Programı’na Bige Örer (Direktör, İstanbul Bienali, İKSV), Alessio Antoniolli (Direktör, Gasworks & Triangle Network), Julie Lomax (CEO, a-n Artist Information Company & Yönetici, The Showroom), Kathy Noble (Küratör ve Küratöryel İşler Müdürü, Performa) ve Huma Kabakcı (Kurucu Direktör, Open Space)’dan oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçildi.

Open Space’in yıllık programının bir parçası olarak Şubat 2019’da başlatılan Misafir Küratör Programı, her yıl öne çıkan genç bir küratöre Huma Kabakcı Koleksiyonu, İstanbul Bienali, SAHA dahil olmak üzere, yeni küratöryel proje geliştirmek için, İstanbul merkezli sanat organizasyonlarıyla birlikte çalışarak şehirde 8 hafta geçirme fırsatı sunuyor.

Misafir Küratör Programı başvurusunda Aktay, post-modernist teorisyen Frederic Jameson’un görsel kültür çalışmalarındaki “bilişsel haritalama” çağrısına gönderme yapıyor. Bu teori, küreselleşmiş bir ekonomide, insanların deneyimlerini günlük çevreleriyle ilişkilendiren koşulları etkili bir şekilde anlamalarının zorlaştığına ve estetik projelerin insanlara bu konuda yardımcı olabileceği fikrine dikkat çekiyor. Bu teorik çerçeve üzerinden Aktay, çağdaş sanatın küreselleşme, göç ve kentleşmenin İstanbul sakinlerinin yaşamları üzerinde oynadığı rolü kitlelere nasıl aktardığını ve politik görüşlerini nasıl etkilediğini araştırıyor.

Aktay, misafir küratör programı sırasında tanıştığı İstanbul merkezli sanatçılarla sergisini oluşturmak için işbirliği içinde çalışacak ve çalışmalarında İstanbul’un değişen tarihini keşfetmek için Huma Kabakcı’nın, içinde ‘İstanbul’un Gözü’ olarak da bilinen foto-muhabiri Ara Güler’in fotoğraflarının da yer aldığı, koleksiyonundan faydalanacak. Sanatçı aynı zamanda sergi için görsel materyaller üretmek üzere İstanbul ve ötesinde mekânsal adalet konularına odaklanan disiplinlerarası bir kent enstitüsü olan Mekânda Adalet Derneği’ni davet etti.

Aktay program boyunca, kentin toplu navigasyonunda haritalama, belgesel ve görsel uygulamaların rolünü araştıran paneller düzenleyecek ve kurumsal arşivlerde yapılan araştırmalardan yola çıkarak, proje için eleştirel bir bağlam sağlayan söylemsel bir makale yazacaktır. Projenin bu çok yönlülüğü, Open Space’in Mekânsız Mekânlar adlı temasını doğrudan ele alarak, mekân temsilinin şehrin sosyo-politik sonuçları ve deneyimleri ile nasıl etkileşime girdiğini araştıracak.

Comentarios


bottom of page